Skip to Content
Provincie koopt laptops voor leerlingen De Wijnpers

Provincie koopt laptops voor leerlingen De Wijnpers

De provincie Vlaams-Brabant kocht, met de Vlaamse toelage, 75 Chromebooks voor de leerlingen van de school De Wijnpers in Leuven. Hiermee kan de school digitaal onderwijs voor alle leerlingen uit de eerste graad garanderen.

Door de coronacrisis hebben de scholen deels of volledig moeten overschakelen op afstandsonderwijs. De aanwezigheid van ICT-materiaal is dan een vereiste. Maar het ICT-materiaal in scholen was vaak verouderd en niet alle leerlingen hebben thuis een computer met internet.

Het Vlaamse ministerie van onderwijs bood bij de start van het schooljaar een extra toelage aan voor secundaire scholen voor de aankoop van ICT-materiaal om zo de achterstand inzake digitaal onderwijs weg te werken. De bedoeling is om de komende jaren vanaf het vijfde leerjaar gefaseerd alle leerlingengeneraties toegang te geven tot een eigen ICT-toestel, meestal een laptop.

“We kochten met deze steun 75 Chromebooks, samen met een beschermingstas en muis, aan. Dit zijn laptops die speciaal ontwikkeld werden om in een schoolse omgeving flexibel ingezet te kunnen worden”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor informatica.

“We hadden eerder al een 30-tal laptops aangekocht en er zitten ook nog een 100-tal in ons uitleensysteem voor leerlingen. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat alle leerlingen uit onze eerste graad digitaal mee kunnen”, zegt Lut Lambert, directrice van De Wijnpers.

Story image

“We blijven investeren in nieuw informaticamateriaal voor onze scholen”, besluit Bart Nevens, gedeputeerde voor onderwijs. “Zo willen we, zeker in deze moeilijke coronatijden, kwalitatief onderwijs garanderen voor al onze leerlingen”.

 

 

Bart Nevens Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant
Ann Schevenels Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant
Lut Lambert Directeur De Wijnpers, Provincie Vlaams-Brabant
Jonas Dioos Dienst informatica, Provincie Vlaams-Brabant
Frank Ilsbroux Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

.

 

 

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creƫert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven