Provincie kan geen advies ten gronde geven over procedure tot opheffing erkenning Al Ihsaan-moskee in Leuven

De provincie Vlaams-Brabant kan op basis van het eigen feitenmateriaal geen elementen toevoegen aan de procedure tot opheffing van de erkenning van de Al Ihsaan-moskee in Leuven. Ze is niet bevoegd voor de controle van de activiteiten van deze geloofsgemeenschap. 

Op 26 juli ontving de provincie Vlaams-Brabant een brief van Vlaams minister Homans waarin zij haar intentie bekendmaakte om de erkenning van de islamitische geloofsgemeenschap Al Ihsaan in Leuven op te heffen omdat de gemeenschap niet langer zou beantwoorden aan de erkenningscriteria. De provincie werd hierover advies gevraagd.

De bevoegdheid voor de controle op de activiteiten van de islamitische geloofsgemeenschap ligt echter niet bij de provincie maar bij de Vlaamse Gemeenschap, de veiligheidsdiensten en de stad Leuven.
Wat de onderwijsactiviteiten betreft, wijst de provincie erop dat deze georganiseerd worden door de VZW Al Ihsaan, waarmee ze geen enkele band heeft.

Plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten moeten, volgens een besluit van de Vlaamse regering van 2005, over de criteria voor erkenning, jaarlijks bij hun budget een verslag over de concrete toepassing van de betrokkenheid van de geloofsgemeenschap bij het geheel van de lokale gemeenschap aan de provincieraad voorleggen.
Het verslag van de Al Ihsaan-gemeenschap gaf geen aanleiding tot opmerkingen.

'Op basis van eigen feitenmateriaal kunnen we dan ook geen elementen toevoegen aan het dossier’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor financiën. 

Monique Swinnen

Gedeputeerde voor financiën, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be