Provincie investeert zo’n 1,5 miljoen euro in nieuwe fietspaden in Dilbeek

De provincie Vlaams-Brabant betaalde de gemeente Dilbeek zopas de laatste schijven uit voor nieuwe fietspaden langs de Robert Dansaertlaan en de Brusselstraat. Met haar subsidies moedigt ze gemeenten aan om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk.

 

Fietspaden verbinden Brusselse Ring met Groot-Bijgaarden

In de zone van de Robert Dansaertlaan, een belangrijke verbindingsweg tussen de Brusselse Ring en Groot-Bijgaarden, werden fietspaden over een lengte van iets meer dan 2 km aangelegd tussen de Stationsstraat en de Brusselstraat..

Op het deel ten westen van het op- en afrittencomplex van de Ring gaat het over verhoogde aanliggende enkelrichtingsfietspaden aan beide zijden van de weg. Ten oosten van het op- en afrittencomplex gaat het om een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad.

Foto's: nieuwe fietspaden langs de Robert Dansaertlaan (llse Eylenbosch)
Foto's: nieuwe fietspaden langs de Robert Dansaertlaan (llse Eylenbosch)

De Robert Dansaertlaan ligt parallel met de toekomstige fietssnelweg F2 langs de spoorlijn 50. ​
Hier zijn de plannen van de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Dilbeek klaar voor het traject tussen het station van Sint-Martens-Bodegem en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. ​
Met de realisatie van de fietspaden langs de Robert Dansaertlaan kwam er een alternatief voor de fietser in afwachting van de F2.

De provincie Vlaams-Brabant investeerde 986.598,78 euro in dit project.

 

Fietspaden verbinden Dilbeek, Groot-Bijgaarden en St.-Ulriks-Kapelle

Over een traject van 1.130 meter werden hier langs beide zijden van de Brusselstraat verhoogde, aanliggende enkelrichtingsfietspaden van 2 meter breed in rode asfalt aangelegd. ​
De Brusselstraat is een lokale verbindingsweg tussen Dilbeek, Groot-Bijgaarden en Sint-Ulriks-Kapelle.

De provincie Vlaams-Brabant investeerde 516.048,72 euro in dit project.

 

Vlaams-Brabant investeert in fietsen

“Fietsen is gezond, goed voor het milieu en één van de manieren om het fileprobleem in onze regio aan te pakken”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. “We moedigen gemeenten financieel aan om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Dat is een gemeente-overschrijdend netwerk dat ​ woonkernen, scholen, winkelcentra en bedrijventerreinen met elkaar verbindt. Op die manier hopen we zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders op de fiets te krijgen”.

 

Fietsfonds voor gemeenten

De subsidies voor deze fietspaden komen uit het Fietsfonds, een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest. ​
Fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk, die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting, kan zo tot 90% gesubsidieerd worden.

 

Tom Dehaene

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Inne Van Engeland

Dienst mobiliteit, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be