Provincie investeert opnieuw 12.500 euro in lokale economie

De provincie Vlaams-Brabant investeert 12.500 euro in drie handelskernversterkende initiatieven in Geetbets, Meise en Tienen.


“Ook in de postcorona-tijden gaan we de lokale economie blijven ondersteunen”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie. “Dat doen we bijvoorbeeld door initiatieven te financieren die de lokale economie promoten. Zo dragen we ons steentje bij aan de heropleving van economie in onze streek.”

Gedeputeerde Ann Schevenels en burgemeester Jo Roggen gingen in het kader van Foor Local smoutebollen uitdelen in het rutshuis van Geetbets
Gedeputeerde Ann Schevenels en burgemeester Jo Roggen gingen in het kader van Foor Local smoutebollen uitdelen in het rutshuis van Geetbets

Geetbets geeft boost aan lokale economie met Foor Local

Eén van deze projecten is ‘Foor Local’. Met ‘Foor Local’ gaat de gemeente Geetbets lokaal kopen promoten. Dat gebeurt via aankoopbonnen en wedstrijden tijdens de kermissen. ​ Via "Foor Local" wil Geetbets het volkse en nostalgische karakter van een kermis accentueren. Het herenigt jong en oud in het post-corona tijdperk zowel symbolisch als fysiek terug in de dorpskernen.

Via de ‘foorkokers’ wordt deze campagne on/offline geactiveerd. Deze kokers zijn tegoedbonnen van verschillende bedragen die bij lokale horeca en kermisattracties kunnen worden gebruikt. Ze worden voor en tijdens de kermissen op verschillende manieren verspreid, verloot en verstop. De kinderen kunnen er winnen op de speelpleinwerking en het sportkamp. Er worden ook ‘foorkokers’ verstopt in het straatbeeld, waar men dan op zoek naar kan gaan. Er is ook een fotowedstrijd ​ om de authenticiteit van de kermissfeer in beeld te brengen. Er komen muziekoptredens in de dorpskernen en de bewoners van het woonzorgcentrum worden getrakteerd op een smoutebol na een gezamenlijke wandeling over de kermis.

“Onze gemeente en de lokale handelaars hebben een zware periode achter de rug. Corona liet ook hier haar sporen na. Het belang van een degelijk lokaal aanbod wordt dan toch wel duidelijk. Het geld dat men lokaal uitgeeft, geeft de gemeenschap terug. Door lokaal te kopen, steunt men niet alleen de lokale ondernemer maar ook onze lokale economie”, zegt burgemeester Jo Roggen. “Via 2.500 euro steun van de provincie krijgen we de kans om op een eenvoudige en zeer toegankelijke manier het lokaal kopen te promoten. De maand augustus is in onze gemeente altijd een zeer drukke periode met de kermissen, de dorpelingenkoersen, optredens en de jaarmarkten.”

 

De andere projecten zijn:

‘Aankoop van een distributieplatform voor lokale handelaarsbonnen’ van de gemeente Meise (5.000 euro)

Men kan in het Administratief Centrum of online een bon kopen voor verschillende bedragen om te spenderen bij de ​ lokale handelaars. Met deze bon ondersteunt de gemeente Meise de lokale detailhandelaars, dienstenbedrijven en horeca.


‘Full-wrapping van een elektrische bus - Wearetienen’ van de stad Tienen (5.000 euro)

De coronacrisis en de hiermee gepaard gaande sluiting van handels- en horecazaken, betekende voor veel ondernemers een erg moeilijke periode.

Fotograaf Steven Massart gaf de lokale handels- en horecazaken, die moesten sluiten door corona, een gezicht en schetst zo een positief beeld van Tienen als stad van ondernemers. Hij maakte 160 artistieke foto’s van de mensen achter de kleine en grote ondernemingen. Er werd een online platform uitgewerkt waarop de ondernemers met hun portret, een korte voorstelling en contactgegevens een plek kregen.

Het project voorziet ook in de full-wrapping van een elektrische bus met foto's van de deelnemende ondernemers aan het Wearetienen-project. Deze elektrische bus, van de Tiense onderneming Mutiobus, gaat 3 maanden rondrijden in de regio Tienen.

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Alexander Leysen

Dienst economie, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be