Skip to Content
Provincie investeert in professionele dierenasielen

Provincie investeert in professionele dierenasielen

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde een vernieuwd subsidiereglement goed voor erkende dierenasielen en vogelopvangcentra. Dierenasielen kunnen op basis van kwalitatieve criteria meer subsidies krijgen. Hiermee wil de provincie haar beleid rond dierenwelzijn professionaliseren.

Sinds 2016 kunnen erkende Vlaams-Brabantse dierenasielen en vogelopvangcentra voor hun werking een subsidie krijgen van de provincie Vlaams-Brabant. Het budget werd evenredig verdeeld onder alle asielen die een aanvraag indienden.

“Omdat we ons beleid willen professionaliseren, hebben we ons budget opgetrokken en het bestaande subsidiereglement aangepast”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor dierenwelzijn. “Elk erkend asiel krijgt nog steeds een basissubsidie van 1.500 euro, dat bedrag verandert niet. Maar het kan dat bedrag verhogen als het voldoet aan een aantal kwalitatieve criteria”.
 
Deze criteria zijn het aantal opvangplaatsen, het aantal opgevangen dieren, het aantal opgevangen diersoorten, het aantal overeenkomsten met gemeenten en het aantal inbeslagnames, met uitzondering van zwerfkatten, op vraag van inspectie Dierenwelzijn Vlaanderen, politiezones of gemeenten.
 
De dierenasielen mogen de subsidies gebruiken voor kosten voor opvang en voeding, verzekerings- en verzorgingskosten en dierenartskosten.

“Met dit nieuwe reglement willen we de dierenasielen stimuleren om nog meer op een professionele manier te werken. Dit komt zowel de dieren als de medewerkers ten goede”, besluit gedeputeerde Bart Nevens.

 

Contacteer ons
Bart Nevens Gedeputeerde voor dierenwelzijn, Provincie Vlaams-Brabant
Annemie De Turck Dierenwelzijn, Provincie Vlaams-Brabant
Frank Ilsbroux Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant
Bart Nevens Gedeputeerde voor dierenwelzijn, Provincie Vlaams-Brabant
Annemie De Turck Dierenwelzijn, Provincie Vlaams-Brabant
Frank Ilsbroux Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant
Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creƫert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven