Provincie investeert in nieuwe fietspaden in Zaventem en Kapelle-op-den-Bos

De provincie Vlaams-Brabant geeft 218.156,51 euro subsidies voor de aanleg van een nieuwe fietspaden langs de Zaventemsebaan in Zaventem en 391.354,22 euro voor de aanleg van nieuwe fietspaden langs de Kuiermansstraat in Kapelle-op-den-Bos.

'We geven subsidies aan gemeenten die veilige en comfortabele fietspaden aanleggen als ze gelegen zijn op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk, een netwerk dat woonkernen, scholen, winkelcentra en bedrijventerreinen met mekaar verbindt‘, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. ‘Voor de fietsweg langs de Zaventemsebaan in Zaventem en die langs de Kuiermansstraat in Kapelle-op-den-Bos is dat het geval’.
 

Fietspaden langs de Zaventemsebaan in Zaventem

De provincie Vlaams-Brabant geeft 218.156,51 euro subsidie voor de nieuwe fietsweg langs de Zaventemsebaan.

Deze fietsweg start daar waar de reeds aangelegde fietsweg in de Zaventemsebaan nu doodloopt op een bos en loopt tot aan de rand van het gebied ‘Oasis’,  een bouwproject binnen het militair domein. De nieuwe fietsweg is ongeveer 350 meter lang. Tegelijk wordt het kruispunt met de Eversestraat verbeterd voor de fietser.

De Zaventemsebaan is door de provincie aangeduid als een bovenlokale functionele fietsroute. Deze route sluit zowel in het westen als het oosten aan op andere routes van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De route sluit ter hoogte van de Lange Wagenstraat aan op de fietssnelweg FR0 rond Brussel en verderop via de Hector Henneaulaan op de F3, de HST-route Leuven-Brussel. Via de Kleine Everseweg sluit de route aan op een fietsroute van het Brussels Gewest.

Momenteel is er geen fietsinfrastructuur aanwezig en moeten fietsers omrijden via straten met gemengd verkeer.

‘We geven de gemeente Zaventem nu deze subsidie bij de start van de werken’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. ‘De nieuwe fietsweg heeft dezelfde kenmerken als de reeds aangelegde fietsweg in de Zaventemsebaan waarop deze aansluit. Er komt een tweesporenverharding in beton. De twee betonstroken zijn ieder 1,25 meter breed. De overfietsbare tussenstrook is een halve meter en wordt aangelegd in platte kasseien met groenvoeg’.

De Zaventemsebaan is enkel toegankelijk voor fietsers, voetgangers, ruiters en landbouwvoertuigen.  

Aan het kruispunt met de Eversestraat wordt de fietsoversteek duidelijk in beeld gebracht.

Door het project wordt de enige resterende missing link weggewerkt op de directe fietsverbinding tussen de F3 en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 

Fietspaden langs de Kuiermansstraat in Kapelle-op-den-Bos

In de Kuiermansstraat wordt er over een lengte van 1.200 meter betonnen fietspaden aangelegd met een breedte van 1,50 meter.
Daarnaast wordt er een veiligheidsstrook van 20 cm tussen fietspad en boordsteen voorzien. Deze strook zorgt er voor dat openslaande portieren van geparkeerde voertuigen op voldoende afstand van de fietsers blijven en verhoogt zo de veiligheid van de fietser.

Ook is er gekozen voor een gescheiden voet- en fietspad in plaats van een gecombineerde zone. Een gescheiden voorziening levert een visueel smaller beeld op en beperkt mogelijke conflicten tussen voetgangers en fietsers.

De huidige situatie met aanliggende, niet-verhoogde en te smalle fietspaden voldoet niet meer  aan de normen waardoor fietsers zich er niet veilig voelen.


Fietsfonds helpt gemeenten

‘Deze subsidies komen uit het Fietsfonds’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. ‘Fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting kan daardoor tot 90% gesubsidieerd worden’.

Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest. De provincie subsidieert 40 % van de kosten van de fietsinfrastructuur. Vlaanderen stelt hier nog eens 50 % tegenover.

 

 

 

 

Tom Dehaene

Gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Vlaams Brabant

Nele Tierens

Dienst mobiliteit, Provincie Vlaams Brabant

Bjorn van Staeyen

Dienst mobiliteit, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be