Provincie investeert in nieuwe fietspaden in Oud-Heverlee

De provincie Vlaams-Brabant investeert 657.250,22 euro voor de aanleg van nieuwe fietspaden op de Waversebaan in Oud-Heverlee.

 

De nieuwe fietspaden worden aangelegd op de Waversebaan, vanaf het kruispunt met de Dorpsstraat tot aan het kruispunt van de Witte Bomendreef. Deze fietspaden leiden naar het recreatie- en sportcomplex de Zoete Waters.

Situering van de nieuwe fietspaden op de kaart.
Situering van de nieuwe fietspaden op de kaart.

Het gaat om een traject van zo’n 1.700 meter. De werken sluiten vanaf de Dorpsstraat aan op de reeds vernieuwde fietspaden die in 2011-2012 werden aangelegd.

De nieuwe fietsinfrastructuur wordt aanliggende verhoogde fietspaden in roodbruine asfaltverharding van 1,50 meter breed. De rijweg wordt hiervoor versmald tot 6 meter. ​
Naast de fietspaden komt een vrije zone van minimaal 70 cm breed. ​
De fietspaden worden ook deels in natuurgebied aangelegd. In deze zone komen de nutsleidingen onder het fietspad te liggen zodat de bermen niet beschadigd worden.

De vernieuwing van de fietspaden langs de Waversebaan is gestart op 23 mei.
De vernieuwing van de fietspaden langs de Waversebaan is gestart op 23 mei.

Op twee plaatsen op de rijbaan wordt er een versmalling in de vorm van een éénzijdige poort aangelegd. Eén juist voorbij het kruispunt met Wilgenhof en één ter hoogte van woning nr. 270. Dit om de auto’s op de Waversebaan te vertragen. ​
Het wegdeel tussen deze versmallingen wordt aangelegd als verkeersplein in 6 meter breed okergeel gekleurd beton. Op het verkeerplein telt een zone 30 en is gemengd verkeer toegestaan. De fietsers worden hier op en van de rijbaan geleid.

 

Investeren in fietsen

“Fietsen is één van de manieren om het fileprobleem in onze regio aan te pakken, is gezond en goed voor het milieu”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. “We willen daarom zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders de fiets op en moedigen gemeenten financieel aan om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Dat is een gemeente-overschrijdend netwerk dat ​ woonkernen, scholen, winkelcentra en bedrijventerreinen met elkaar verbindt.”

Fietsfonds helpt gemeenten

De subsidies voor deze fietspaden komen uit het Fietsfonds. Fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk, die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting, kan daardoor tot 90% gesubsidieerd worden. Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest.

Tom Dehaene

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Nikki Hemelaers

Dienst mobiliteit, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be