Provincie investeert in nieuwe fietspaden in Bierbeek en Boutersem

De provincie Vlaams-Brabant investeert 2.333.961,45 euro in nieuwe fietsinfrastructuur op de Korbeek-Losestraat en Bierbeekstraat in Bierbeek en in fietspaden langs de Neervelpsestraat in Bierbeek en de Kleine Heidestraat in Boutersem.

 

Nieuwe fietspaden op de Korbeek-Losestraat en Bierbeekstraat

De provincie Vlaams-Brabant investeert 1.566.541,88 euro in de fietsinfrastructuur op de Korbeek-Losestraat en Bierbeekstraat in Bierbeek.

Het project omvat nieuwe fietspaden langs beide straten, tussen de fietssnelweg F24 langs de spoorlijn en het kruispunt met de Dassenstraat en de Hoogstraat.

Kaart met de locatie van de nieuwe fietspaden in Bierbeek
Kaart met de locatie van de nieuwe fietspaden in Bierbeek

De huidige fietspaden zijn erg smal en geven een onveilig gevoel aan de fietser. ​
De nieuwe fietspaden worden aan beide zijden van de rijweg aangelegd. De verhoogde enkelrichtingsfietspaden hebben een breedte van 1,80 meter. Deze worden aangelegd in roodgekleurde beton.

Net voorbij de bebouwd kom, ten zuiden van de F24, komen de gevels dichter bij de rijweg. Hier gaan de verhoogde fietspaden over in fietssuggestiestroken. ​
Om deze overgang veilig in te richten, wordt er een wegversmalling voorzien en krijgt het gemotoriseerd verkeer een snelheidsbeperking tot 30km/u. De nieuwe fietspaden verbinden de kern van Bierbeek met de fietssnelweg F24.

De start van de werken is gepland voor eind januari.

 

Nieuwe fietspaden langs de Neervelpsestraat in Bierbeek en de Kleine Heidestraat in Boutersem

De provincie Vlaams-Brabant kent een subsidie van 767.419,57 euro toe voor de aanleg van fietspaden langs de Neervelpsestraat in Bierbeek en de Kleine Heidestraat in Boutersem.

Het project situeert zich tussen de Lovenjoelstraat in Bierbeek en de eerste woningen op de Klein Heidestraat in Boutersem. Het traject heeft een lengte van 1.585 meter.

Er komen vrijliggende enkelrichtingsfietspaden van 1,75 meter breed, die afgescheiden liggen van de rijbaan door een grasberm en een trottoirband-watergreppel. Vanaf Boutersem gaan de fietspaden over in aanliggende verhoogde fietspaden van 1,75 meter. De fietspaden worden aangelegd in grijze beton.

In de huidige situatie zijn erg smalle aanliggende fietspaden aanwezig in beton van ongeveer 1 meter breed. Deze werken sluiten aan op de vernieuwde fietspaden in het eerste deel van de Neervelpsestraat die in 2019 werden aangelegd.

De start van de werken is gepland voor de tweede helft van 2023.

Investeren in fietsen

“Fietsen is één van de manieren om het fileprobleem in onze regio aan te pakken, is gezond en goed voor het milieu”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. “We willen daarom zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders de fiets op en moedigen gemeenten financieel aan om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Dat is een gemeente-overschrijdend netwerk dat ​ woonkernen, scholen, winkelcentra en bedrijventerreinen met elkaar verbindt.”


Fietsfonds helpt gemeenten

De subsidies voor deze fietspaden komen uit het Fietsfonds. Fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk, die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting, kan daardoor tot 90% gesubsidieerd worden. Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest.

Tom Dehaene

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Nikki Hemelaers

Dienst mobiliteit, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be