Provincie investeert in nieuwe fietsinfrastructuur in Tienen

De provincie Vlaams-Brabant investeert 430.362,96 euro in de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur in de Viaductstraat en de Mulkstraat in Tienen.


In de Viaductstraat wordt de vernieuwing van het rioleringsstelsel gecombineerd met de aanleg van een fietsstraat. De fietsstraat wordt een dubbelrichtingsstraat met langsparkeerplaatsen. In de zone van de langsparkeerplaatsen worden ook fietsenstallingen geplaatst. ​

Er komt groen en de zone tussen de parkeerstroken en het voetpad wordt onthard. De weg watert af naar de ontharde zones via verdoken boordstenen waardoor er meer ruimte komt voor waterbuffering. ​

Ter hoogte van de kruising met het Gorsumpad wordt de oversteek geaccentueerd voor de veiligheid van de voetgangers en fietsers die van het Gorsumpad komen. Hier wordt ook een rustplaats aangelegd langs de beek.

De rijweg wordt aangelegd in beton. Het midden van de rijweg wordt geaccentueerd met een strook kasseien om het autobestuurders visueel duidelijk te maken dat het voorbijsteken van fietsers niet toegelaten is. ​
Ter hoogte van de voetgangersoversteken worden de kasseien in deze strook gezaagd om de oversteek toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers. Het begin en einde van de Viaductstraat wordt geaccentueerd als fietsstraat met een toplaag in rode asfalt en de bijhorende aanduiding door borden.

Het kruispunt met de Mulkstraat wordt mee ingericht als fietsstraat. De fietsstraat wordt in de westelijke richting doorgetrokken in de Mulkstraat tot aan de kruising met de Gorsumweg. Hier kan de fietser aansluiten op de bestaande fietspaden. Het kruispunt wordt aangelegd met een rode kleur om de start van de fietsstraat te accentueren.

Het hele vernieuwde traject is 500 meter lang. De Viaductstraat maakt de verbinding naar het centrum van Tienen, het station en de toekomstige fietssnelweg F22 Tienen-Diest. ​

De start van de werken is voorzien op 1 augustus.

De locatie van de werken op kaart
De locatie van de werken op kaart
Technisch plan van de aanleg van de fietsinfrastructuur
Technisch plan van de aanleg van de fietsinfrastructuur

Investeren in fietsen

“Fietsen is één van de manieren om het fileprobleem in onze regio aan te pakken, is gezond en goed voor het milieu”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit .”We willen daarom zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders de fiets op en moedigen gemeenten financieel aan om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Dat is een gemeente-overschrijdend netwerk dat ​ woonkernen, scholen, winkelcentra en bedrijventerreinen met elkaar verbindt.”

Fietsfonds helpt gemeenten

De subsidies voor deze fietspaden komen uit het Fietsfonds. Fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk, die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting, kan daardoor tot 90% gesubsidieerd worden. Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest.

Tom Dehaene

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Nikki Hemelaers

Dienst mobiliteit, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be