Provincie investeert in klimaat

De provincie Vlaams-Brabant investeert 405.444,15 euro in 7 klimaatprojecten van de gemeente Zemst, Klimaatpunt Pajottenland & Zennevallei, Regionaal Landschap Zuid-Hageland, Klimkracht, scholengroep Adite, de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning en FoodWIN. Hun projecten dragen bij aan de ambitie van de provincie om klimaatneutraal te worden.

“We hebben de ambitie om van de provincie Vlaams-Brabant een klimaatneutrale provincie te maken tegen 2040”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “Maar dat kunnen we niet alleen realiseren. Daarom steunen we projecten die gemeenten helpen bij het uitvoeren van de gemeentelijke klimaatactieplannen of projecten van andere organisaties die een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van het provinciale klimaatplan. Ze moeten aandacht hebben voor de sociale, economische en ecologische dimensie van duurzaamheid”.

 

De provincie keurde dit jaar 7 nieuwe projecten goed.

Het gaat om:

  • FoodWIN vzw voor ‘Vlaams-Brabant in actie tegen voedselverlies van veld tot bord: een grote sprong naar een kleine voetafdruk’ (58.800 euro)
  • Gemeente Zemst voor ‘Open ruimte boekhouding: verhardingsrisico inschatten en ruimtebeslag terugdringen’ (26.228,15 euro)
  • Vzw Klimkracht voor ‘Zonnebouwers+’ (28.363,64 euro)
  • Klimaatpunt Pajottenland & Zennevallei vzw voor ‘Koele/coole klimaatpleinen’ (75.000 euro)
  • Scholengroep Adite voor ‘Adite Energy 2050’ (67.344,36 euro)
  • Regionaal Landschap Zuid-Hageland voor ‘Klimaatadaptatie Velpevallei’ (75.000 euro)
  • Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) vzw met ‘Bouwshift bij bedrijven’ (74.708 euro)

Voorstelling van de projecten:

‘Vlaams-Brabant in actie tegen voedselverlies van veld tot bord: een grote sprong naar een kleine voetafdruk’ van FoodWIN vzw

FoodWIN gaat via dit project de voedselverspilling in Vlaams-Brabant verminderen bij huishoudens, grootkeukens en voedingsbedrijven. Doel is om de voedselverspilling bij 2.000 Vlaams-Brabantse gezinnen met 30% te verminderen en een bredere doelgroep (zo’n 100.000 inwoners) hiervoor te sensibiliseren. Bij de grootkeukens moet het voedselverlies van de Leuvense hulpgevangenis met 30% omlaag en gaan 10 andere grootkeukens aan de slag met de tools die FoodWIN hen aanlevert


‘Open ruimte boekhouding: verhardingsrisico inschatten en ruimtebeslag terugdringen’ van gemeente Zemst

De gemeente Zemst gaat, samen met Voorland, HOGENT-DRUM en Breekijzer vzw, ​ als pioniergemeente in Vlaanderen, een open ruimte boekhouding laten opmaken. Het project zal bestaan uit een nulmeting, een analyse van de evolutie van het ruimtebeslag en de verharding en het vastleggen van ambities en een strategie voor een afbouwtraject met als resultaat ruimteneutraliteit. De resultaten zullen de gemeente in staat stellen het ruimtebeslag en het verhardingsrisico in te schatten en aan te geven waar prioritair in te zetten om het ruimtebeslag terug te dringen.


‘Zonnebouwers+ van Klimkracht vzw

Vzw Klimkracht gaat, samen met ECoOB nv, een sociaal project realiseren in de regio Oost-Brabant, waarbij jaarlijks minstens 40 gezinnen in energiearmoede voorzien worden van duurzame stroom via zonnepanelen en een blijvend lagere elektriciteitsfactuur. Klimkracht vzw wil dit realiseren door een volledige ontzorging van de doelgroep en het faciliteren van energiedelen van de individuele daken.


‘Koele/coole klimaatpleinen’ van Klimaatpunt Pajottenland & Zennevallei vzw

Klimaatpunt Pajottenland & Zennevallei vzw gaat, samen met Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, in 4 gemeenten een duurzame, maar tijdelijke, invulling geven aan publieke locaties. De organisatie hoopt dat als de voordelen duidelijk worden de lokale weerstand grotendeels gaat liggen.


‘Adite Energy 2050’ van ​ scholengroep Adite (Aarschot-Diest)

Scholengroep Adite gaat met het project een visie ontwikkelen op energie op hun patrimonium om de energetische transitie in te zetten. De scholengroep wil het meest optimale investeringsscenario bepalen voor energetische renovatie. De scholengroep wil ook een businessmodel ontwikkelen dat toelaat om de noodzakelijke investeringen voor energetische renovatie te kunnen doen. Bij een geslaagd pilootproject kan dit opgeschaald worden naar andere scholen in Vlaams-Brabant.


‘Klimaatadaptatie Velpevallei’ van Regionaal Landschap Zuid-Hageland

Studies en klimaatmodellen wijzen uit dat het Demerbekken, en meer specifiek de Velpevallei, zeer gevoelig is voor de gevolgen van de klimaatverandering. ​
Met dit projectvoorstel wil het Regionaal Landschap Zuid-Hageland de klimaatvoorspellingen voor de Velpevallei vertalen naar het terrein en zo werken aan klimaatadaptatie. Concreet gaan ze werk maken van een masterplan ‘waterberging stroomopwaarts’, een aangepast, klimaatrobuust waterlopenbeheerplan voor de hele Velpevallei en sensibiliseren over de samenhang van overstromingen en droogtes via een rondreizende tentoonstelling.


‘Bouwshift bij bedrijven’ van Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) vzw

VRP gaat, samen met Unizo Vlaams-Brabant en de Intercommunales Interleuven en Haviland , na welke ruimtelijke initiatieven en maatregelen voor ondernemers aanvaardbaar en haalbaar zijn via interactieve infosessies voor ondernemers en overheden, een klankbordgroep die de haalbaarheid aftoetst en de opzet van concrete acties.

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Gunter De Ryck

Dienst leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be