Provincie investeert in klimaat in het Zuiden

De provincieraad van Vlaams-Brabant van 29 september keurde het subsidiereglement voor duurzame klimaatprojecten in het Zuiden goed. Verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking kunnen hierop een beroep doen op voorwaarde dat hun projecten klimaatvriendelijke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen nastreven.

“Met dit nieuwe reglement verleggen we het accent van onze Noord-Zuidwerking van de bevordering van internationale samenwerking naar de ondersteuning van klimaatinspanningen in het Zuiden”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu en Noord-Zuid. “Zo leveren we een concrete klimaatbijdrage aan deze unieke mondiale agenda voor duurzame ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking”.

Het nieuwe subsidiereglement is gericht op verenigingen zonder winstoogmerk die geregistreerd staan bij het 4de Pijlersteunpunt en erkende Belgische ngo’s met een aantoonbaar maatschappelijk draagvlak in Vlaams-Brabant. ​
Concreet gaat het om een subsidie voor duurzame klimaatprojecten in het Zuiden die een bijdrage leveren aan het behalen van één of meerdere klimaatgerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's). ​
Er kan jaarlijks een subsidie tot 30.000 euro aangevraagd worden.

Het nieuwe reglement komt in de plaats van drie andere reglementen: voor subsidies aan Noord-Zuidprojecten, voor promotie van uitwisseling tussen Noord en Zuid en voor ‘Wereldwijs’.
"Door van 3 naar 1 reglement te gaan, scheppen we duidelijkheid voor de aanvragers, die niet meer moeten twijfelen voor welk reglement hun project in aanmerking komt", zegt gedeputeerde Bart Nevens. "Bovendien is het een vereenvoudiging van de administratie".

De provincie Vlaams-Brabant organiseert op 20 oktober in het Provinciehuis in Leuven het live-event ‘Maak jouw project klimaatslim’. Hier kunnen de organisaties zich informeren over het nieuwe reglement.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/klimaatzuiden

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Lisa Deweirdt

Dienst Leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 


Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be