Provincie investeert in het klimaat in het Zuiden

De provincie Vlaams-Brabant investeert in totaal 246.223,78 euro in 9 projecten van verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking voor duurzame klimaatprojecten in het Zuiden. Het gaat om Annick for Kenya vzw uit Diest, Rikolto uit Leuven, Trias, Kisangani uit Lubbeek, Solidev uit Asse, BOS+ Tropen vzw, Join For Water, A Heart From Belgium (Dropping Hearts) uit Nederokkerzeel en Stichting Hubi & Vinciane uit Bierbeek.

 

“Klimaatverandering treft niet alleen onze regio, maar is een wereldwijd probleem”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “Daarom investeren we ook in duurzame projecten voor het klimaat in het Zuiden. Deze projecten zorgen op een directe manier voor de verbetering van de levenskwaliteit van mensen in het Zuiden en zijn tegelijkertijd relevant voor de inwoners van Vlaams-Brabant. Ze stimuleren nieuwe, innovatieve samenwerkingsverbanden en dragen bij tot de verwezenlijking van de internationale klimaatdoelstellingen.”

 

De volgende projecten krijgen provinciale steun:

  • Annick for Kenya VZW met ‘Kwale Environmental Restoration Project ​ (KERP) in Kenia’ (20.986,15 euro)
  • Rikolto met ‘Koffie en Klimaat: het verminderen van de CO2-voetafdruk in Peru’ (29.462,73 euro)
  • Trias met ‘Versterkte capaciteiten in klimaatadaptatie en -mitigatie bij familiale boeren in Oeganda’ (30.000 euro)
  • Kisangani met ‘Ontbossing van het regenwoud tegengaan via implementatie van duurzame landbouwtechnieken in Kisangani (D.R. Congo)’ (29.998,40 euro)
  • Solidev met ‘Van huishoudelijk afval tot organische mest. Verticale tuinen om duurzaam voedsel te produceren in getroffen dorpen van Congo-Nile-Crest in Rubavu in Rwanda’ (23.539,09 euro)
  • BOS+ Tropen vzw met ‘Veerkrachtigere bossen door de versterking van de boshoning productie in de inheemse gemeenschappen van Concepción en San Javier in Bolivia’ (29.997,83 euro)
  • Join For Water met ‘Herstel van klimaatbestendige ecosystemen in het rivierbekken van de Mpanga in Oeganda’ (30.000 euro)
  • A Heart From Belgium (Dropping Hearts) met ‘Scholenproject voor gendergelijkheid en bescherming tegen klimaatveranderingen (D.R. Congo)’ (28.472,33 euro)
  • Stichting Hubi & Vinciane met ‘Installatie en opstart van 20 Aquaponics systemen voor de gecombineerde kweek van vissen en de teelt van groenten in de regio Borgou in Benin’ (23.767,25 euro)

 

Meer informatie over de projecten:

 

‘Kwale Environmental Restoration Project ​ (KERP) in Kenia’ van Annick for Kenya vzw uit Diest

Het project gaat over de opleiding van 300 vrijwilligers in het ontwikkelen van boomkwekerijen en het kweken van bomen. Het project wil 10.000 bomen van verschillende soorten laten groeien. Dit zal worden bereikt door de betrokkenheid van scholen en gemeenschapsgroepen bij boomteeltinitiatieven


‘Koffie en Klimaat: het verminderen van de CO2-voetafdruk in Peru’ van Rikolto uit Leuven

Doel is de capaciteit voor de productie van koolstofarme koffie van UNICAFEC, een coöperatieve van koffieboeren in Peru, te versterken. Via een participatief proces wil men de uitstoot en het fixeren van koolstof uit koffiesystemen begrijpen en kwantificeren via de LCA-methodologie. Daarop zullen ze aanpassingen aan agrobosbouw-modellen voorstellen, die op middellange en lange termijn een positieve invloed zullen hebben op de meest kritische milieucomponenten van de koffieketen. Dit bewijsmateriaal zal bij regionale en nationale koffieactoren worden verspreid wat zal bijdragen aan de inspanningen om van Peru een koolstofneutraal land te maken.


‘Versterkte capaciteiten in klimaatadaptatie en -mitigatie bij familiale boeren in Oeganda’ van Trias uit Brussel

Dit project wil zowel de klimaat adaptatie als –mitigatiecapaciteiten van 4 boerenorganisaties in Oeganda versterken, zodat zij hun leden kunnen ondersteunen in de transitie naar een klimaatvriendelijke manier van produceren. Boeren zullen via hun organisaties getraind worden in de productie van organische mest, het beheer van boomkwekerijen, fabricatie in energiebesparende kachels en verschillende agro-bospraktijken die de bodem beschermen. Ook zullen micro-kredieten voor groene investeringen gepromoot worden.

 

‘Ontbossing van het regenwoud tegengaan via implementatie van duurzame landbouwtechnieken in Kisangani (D.R. Congo)’ van Kisangani vzw uit Lubbeek

Het uitbouwen, uittesten en aanleren van, door Kisangani vzw reeds uitgeteste, landbouwmethodes. Daarnaast worden kippenkweek en honingkweek gerealiseerd. Het doel is om verder in te spelen op de lokale cultuur en te werken via associaties. In dit project wordt er geïnvesteerd in zonnepanelen, wat cruciaal is voor het avondonderwijs en de werking van de associaties.


‘Van huishoudelijk afval tot organische mest. Verticale tuinen om duurzaam voedsel te produceren in getroffen dorpen van Congo-Nile-Crest in Rubavu in Rwanda’ van Solidev uit Asse

Aan de hand van een circulaire vermi-composteringstechniek en veldtraining gaat het project een organische meststof ontwikkelen. 300 kwetsbare huishoudens zullen toegang krijgen tot de duurzame teelt van groenten op een verticale tuin van amper 4 m² per huishouden. Er wordt ingezet op het verzamelen van huishoudelijk afval en overgebleven groentegewassen om compostwormen te voeden en te vermeerderen, het herstel van vee-afval om de compost te verbeteren, het gebruik van kunstmest om de oogst van groenten te verhogen en compostthee om plantenziekten te bestrijden.

 

‘Veerkrachtigere bossen door de versterking van de boshoning productie in de inheemse gemeenschappen van Concepción en San Javier in Bolivia’ van BOS+ Tropen vzw

Met dit project wil men een toename van de inheemse bijenteelt en honingproductie in het droogbos en van agroforestry systemen in de regio bekomen en 2 honing producerende producentenverenigingen oprichten. Men wil verschillende bomen aanplanten, zowel commerciële houtsoorten als fruitbomen, die gunstig zijn voor de bijenpopulatie en de bestuiving van het bos en gewassen en zo bijdragen aan veerkrachtigere en herstelde bossen en bijdragen aan een verbeterde klimaatadaptatie en klimaatmitigatie. Daarnaast wil men de lokale imker-traditie herwaarderen en inzetten op duurzame inkomsten.

 

‘Herstel van klimaatbestendige ecosystemen in het rivierbekken van de Mpanga in Oeganda’ van Join For Water

Het project is gebaseerd op drie pijlers. Ten eerste wil men aan ecosysteem-herstel doen via herbebossingsplannen op basis van eigen onderzoek en het opzetten van boomkwekerijen met geselecteerde inheemse soorten. Er worden 12.500 bomen geplant in een bufferzone en no-go zone. Ten tweede wil men de rechtshandhaving intensiveren door lokale autoriteiten te versterken en te patrouilleren in de zone. Ten slotte heeft dit project ook empowerment van gemeenschappen door middel van een irrigatieschema, agroforestry en toegang tot drinkwater voor ongeveer 700 mensen als doelstelling.

 

Scholenproject voor gendergelijkheid en bescherming tegen klimaatveranderingen (D.R. Congo) van A Heart From Belgium (Dropping Hearts) uit Nederokkerzeel

Men wil samen met leerkrachten van 2 schooltjes in Uvira aan de hand van de SDG's een stevige structuur opbouwen. Ten eerste wil men gendergelijkheid creëren door ondermeer degelijk sanitair te voorzien in de scholen. Daarnaast zullen de gevolgen van de klimaatveranderingen, meer bepaald overstromingen en de daaropvolgende erosies, aangepakt worden door de muren en daken van de scholen te verstevigen en te voorzien van dakgoten. Er wordt ook een opvangsysteem voor het water gebouwd. Om erosies in de toekomst te voorkomen wil men Moringabomen aanplanten op de gronden rond de schooltjes.

 

Installatie en opstart van 20 Aquaponics systemen voor de gecombineerde kweek van vissen en de teelt van groenten in de regio Borgou in Benin van Stichting Hubi & Vinciane uit Bierbeek

In 2021 wil men 20 installaties voor Aquaponics via renteloze leningen, aan landbouwersgezinnen ter beschikking stellen om een kleinschalige economische activiteit te starten. In deze fase van het project zal de kwalitatieve voedselvoorziening voor 200 gezinnen (1.500 personen) significant verbeteren en kan de aanzet gegeven worden voor een bredere uitrol in de volgende jaren. De eerste fase vindt plaats in een deel van de 24 rurale dorpen in Borgou, waar Stichting Hubi & Vinciane reeds een geïntegreerd landbouwprogramma uitvoert, met als doel gezonde voeding te produceren en malnutritie te verminderen. ​ ​ 

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Lisa Deweirdt

Dienst Leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be