Provincie investeert in fietspad in Haacht

De provincie Vlaams-Brabant investeert 254.314,49 euro in de aanleg van een nieuw fietspad langs de Vinkstraat in Haacht.

 

Het nieuwe fietspad start aan de kruising met de Wijgmaalsesteenweg en de Pastoriestraat en eindigt ter hoogte van de Brugstraat. Momenteel liggen hier geen fietspaden en is er sprake van gemengd verkeer. ​
De volledige lengte is ongeveer 1.300 meter en wordt opgedeeld in twee delen. Het oostelijk deel (300m) is druk bebouwd langs twee zijden van de weg. Het westelijk deel (1.000m) heeft een meer landelijk karakter met beperkte bebouwing.

Kaart met de locatie van het nieuwe fietspad in De Vinkstraat in Haacht
Kaart met de locatie van het nieuwe fietspad in De Vinkstraat in Haacht

De Vinkstraat wordt nu voorzien van fietspaden. In het oostelijk deel worden verhoogde, aanliggende fietspaden aangelegd. Deze hebben een breedte van 1,50 meter en worden uitgevoerd in asfalt. Naast het fietspad komt een voetpad dat zal variëren in breedte met een minimum van 1 meter. ​
In het westelijk deel worden vrijliggende fietspaden aangelegd met een breedte van 1,75 meter. Een groenstrook van 0,75 meter met lage blokhaag scheidt de rijbaan van het fietspad. Ze worden aangelegd in rode beton. ​
De bestaande brug over de Lipsebeek wordt verbreed voor de aanleg van het fietspad.

De nieuwe fietsinfrastructuur zorgt voor een veilige fietsroute naar het centrum van Wakkerzeel. Naast de fietspaden komen er vrije fietsoversteken met verkeerslichten aan de Wijgmaalsesteenweg. Ter hoogte van de Pastoriestraat wordt een beperkte rugdekking voorzien bij het oprijden van de fietssuggestiesstroken op de rijbaan.

De werken zijn gestart op 21 augustus en lopen tot vermoedelijk eind 2024 of begin 2025.

 

Investeren in fietsen

“Fietsen is één van de manieren om het fileprobleem in onze regio aan te pakken, is gezond en goed voor het milieu”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. “We willen daarom zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders de fiets op en moedigen gemeenten financieel aan om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Dat is een gemeente-overschrijdend netwerk dat ​ woonkernen, scholen, winkelcentra en bedrijventerreinen met elkaar verbindt.”

Fietsfonds helpt gemeenten

De subsidies voor deze fietspaden komen uit het Fietsfonds. Fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk, die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting, kan daardoor tot 90% gesubsidieerd worden. Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest.

Tom Dehaene

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Nikki Hemelaers

Dienst mobiliteit, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be