Provincie investeert in fietsinfrastructuur

Nieuwe subsidiereglementen voor fietspaden en fietssnelwegen

De raad van de provincie Vlaams-Brabant keurde de vernieuwde subsidiereglementen voor de aanleg van fietspaden en -snelwegen door de gemeenten goed. De subsidiepercentages voor de aanlegkosten van 40% voor het bovenlokaal recreatief fietsnetwerk, 90% voor het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en 100% voor de fietssnelwegen blijven dezelfde. Maar het aantal kosten dat in aanmerking komt, wordt verruimd zodat flankerende ingrepen ook financiering kunnen krijgen.

“Nieuw is dat bestaande infrastructuur die verbeterd en verbreed wordt op fietssnelwegen, nu ook gefinancierd kan worden”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. “Vroeger kon een gemeente geen subsidies krijgen om een fietspad van bijvoorbeeld 3 meter breed te gaan verbreden. In sommige gevallen moet het gewoon breder, omdat er zoveel volk fietst, en zeker als het om een fietssnelweg gaat. Het nieuwe reglement komt daar nu aan tegemoet”.

Daarnaast worden ook toevoerroutes, stoepen en straatmeubilair in bepaalde gevallen subsidieerbaar langs fietssnelwegen. Op die manier helpt de provincie Vlaams-Brabant de gemeenten om aantrekkelijke finfrastructuur te realiseren. Op plaatsen met veel voetgangersverkeer is het soms beter om voetgangers een eigen plek geven, naast de fietssnelweg. Ook een bankje of picknicktafel zorgen voor een grote meerwaarde langsheen een fietssnelweg.

“Onze regio heeft nood aan betere en meer fietsinfrastructuur. Met deze vernieuwde reglementen hopen we nog een versnelling hoger te kunnen schakelen in de realisaties op het terrein”, besluit gedeputeerde Tom Dehaene.

De subsidies voor fietspaden en fietssnelwegen komen uit het Fietsfonds. Dit fonds wordt op basis van een overeenkomst zowel door de provincie Vlaams-Brabant als door het Vlaams Gewest financieel gespijsd.  

De nieuwe reglementen gaan in vanaf 1 januari 2020.

Tom Dehaene

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Linda Van den Eede

Raadsvoorzitter, Provincieraad van Vlaams-Brabant

Björn van Staeyen

Dienst mobiliteit, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be