Provincie investeert een half miljoen euro in klimaat

De provincie Vlaams-Brabant investeert 464.973,67 euro in 10 klimaatprojecten van 9 organisaties. BOS+ Vlaanderen in consortium met CV Meer Bos, Dialoog, Dienstengroep H.-Hartinstituut Heverlee, Ecolife, Golf Park Tervuren, Interleuven, Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant, Veld Aan De Overkant en Velt krijgen deze subsidies voor hun klimaatprojecten. Hun projecten dragen bij aan de ambitie van de provincie om klimaatneutraal te worden.


“We hebben de ambitie om van de provincie Vlaams-Brabant een klimaatneutrale provincie te maken tegen 2040”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “Maar dat kunnen we niet alleen realiseren. Daarom steunen we projecten die gemeenten helpen bij het uitvoeren van de gemeentelijke klimaatactieplannen of projecten van andere organisaties die een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van het provinciale klimaatplan. Ze moeten aandacht hebben voor de sociale, economische en ecologische dimensie van duurzaamheid”.

Het gaat om de volgende projecten:

  • ‘Bestaande appartementencomplexen collectief verwarmen en zoeken naar opportuniteiten in een groepsaanpak voor buitenschrijnwerk’ van Dialoog vzw
  • ‘Klimaatcoach’ van de intergemeentelijke samenwerking Interleuven
  • ‘Waterbewuste campus Heilig Hart’ van Dienstengroep Heilig Hartinstituut vzw uit Heverlee
  • ‘Boslandbouw wortelt in Vlaams-Brabant’ van Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw
  • ‘Duurzame watervoorziening voor stadslandbouw’ van Veld Aan de Overkant vzw uit Kessel-Lo
  • ‘Out of stock: verenigingen werken samen aan circulair stockbeheer’ van Ecolife vzw
  • ‘Ik neem vakantie in mijn straat: begeleiding van gemeentelijke toeristische diensten rond duurzaamheid’ van Ecolife vzw
  • ‘Noten-Klimaat uit de nood!’ van Velt vzw
  • ‘SustainabiliTEE’ van Golf Park Tervuren vzw
  • ‘Uitrol Coöperatieve Vennootschap ‘Meer Bos in Vlaams-Brabant’ van BOS+ Vlaanderen vzw in de Vlaamse Rand


Voorstelling van de projecten:

 

‘Bestaande appartementencomplexen collectief verwarmen en zoeken naar opportuniteiten in een groepsaanpak voor buitenschrijnwerk’ van Dialoog vzw (74.625 euro)

Dialoog gaat 2 innovatieve oplossingen onderzoeken en uittesten in verband met collectieve verwarming. Een eerste oplossing zoeken ze voor het collectief maken van individuele verwarmingssystemen in appartementsgebouwen uit de jaren '60 en '90 aan de hand van een proefproject bij 2 Verenigingen van Mede-Eigenaars (VME's). Anderzijds zoeken ze kansen in een gemeenschappelijke aanpak van privatieve delen van grote appartementsgebouwen waar collectieve aanbesteding en uitvoering van buitenschrijnwerk aanzienlijk financieel voordeel kan opleveren voor de eigenaars.

 

‘Klimaatcoach’ van de intergemeentelijke samenwerking Interleuven (22.188 euro)

Dit project is een samenwerking tussen de milieudienst van Interleuven en miK, het milieu-infopunt voor de kmo. Met dit project wil men kmo’s in het arrondissement Leuven aanzetten tot het klimaatbestendiger maken van de eigen terreinen door in te zetten op verschillende groenblauwe maatregelen via een begeleidingstraject met een klimaatcoach.
Men wil 30 bedrijfsbezoeken binnen een termijn van 2 jaar bereiken.


‘Waterbewuste campus Heilig Hart’
van Dienstengroep H. Hartinstituut vzw (59.850 euro)

De Heilig Hart-school Heverlee wil voor het ontharden en vergroenen van hun schooldomein een waterstudie laten uitvoeren om bij te dragen aan het voeden van het grondwater in het afstromingsgebied van de Bukenbeek. Na de studiefase wil men overgaan tot actie: ontharden van de speelplaats, vergroenen en de aanleg van een wadi. Leerlingen, ouders en lesgevers worden betrokken in het project.


‘Boslandbouw wortelt in Vlaams-Brabant’ van
Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw (42.889,50 euro)

Het project wil de boslandbouw in Vlaams-Brabant bevorderen door kennisopbouw via het demonstratieperceel in Herent (opvolgen en becijferen van klimatologische, ecologische en landbouwkundige parameters), het opzetten van dialoog tussen landbouw- en klimaatspecialisten, beleidsmedewerkers en landbouwers en sensibilisering naar het grote publiek toe via bezoeken.


Duurzame watervoorziening voor stadslandbouw’ van
Veld Aan de Overkant vzw (13.375,00 euro)

Samentuin vzw Veld Aan De Overkant uit Kessel-Lo wil een proefopstelling om afstromend hemelwater van de straat op te vangen en te gebruiken als irrigatiewater vervangen door een permanente opstelling, met zoutklep, filters, wateropslag, pompen druppelirrigatie, met overloop naar een natuurlijke vijver en wadi. Het water kan dus hergebruikt worden op het veld en terug in de bodem dringen. De resultaten gaan ze delen met andere samentuinen.

 

‘Out of stock: verenigingen werken samen aan circulair stockbeheer’ van Ecolife vzw (37.500 euro)

Ecolife begeleidt verenigingen naar een meer circulaire werking via het opzetten van een nieuw deel-samenwerkingsverband tussen verenigingen voor het delen en hergebruiken van materialen. Ze creëren hiervoor een nieuw platform dat gelinkt wordt aan de uitleendienst van 4 gemeenten. Zo wil men het gebruik van materialen optimaliseren en nieuwe en overbodige aankopen beperken.

 

‘Ik neem vakantie in mijn straat: begeleiding van gemeentelijke toeristische diensten rond duurzaamheid’ van Ecolife vzw (41.906,25 euro)

Ecolife onderzoekt, samen met de toeristische diensten van 4 gemeenten en de toeristische sectoren, over welke hefbomen zij beschikken en hoe duurzaam streektoerisme kan bijdragen aan de gemeentelijke klimaatambities. Het project start met het ‘scannen’ van de toeristische vraag en het aanbod: bespreken van de rol van de gemeenten en toeristische sectoren en identificeren wat al duurzaam verloopt en wat nog duurzamer kan. ​
Ecolife begeleidt de toeristische diensten om duurzaamheid nog beter te verankeren in hun interne werking en in hun aanbod naar bezoekers van binnen en buiten de provincie.

 

‘Noten-Klimaat uit de nood!’ van Velt vzw (69.404,25 euro)

Een efficiënte manier om de klimaatimpact van ons voedsel te verkleinen is een deel van de dierlijke producten te vervangen door plantaardig voedsel. Deze ‘Eiwitshift’ staat vandaag nog in zijn kinderschoenen en de huidige focus is vooral gericht op peulvruchten als vervanger van dierlijke eiwitten. In de ​ provincie Vlaams-Brabant zijn er grote loofbossen met veel hazelaars en traditioneel stond op het platteland aan zowat elk huis een okkernotenboom. ​
Met dit project wil Velt komen tot een grotere consumptie van lokaal geproduceerde noten. Velt gaat, samen met de Vlaams-Brabantse gemeenten, noten promoten als eiwitbron. Ook gaan ze notenbomen en -struiken aanplanten.

‘SustainabiliTEE’ van Golf Park Tervuren vzw (54.809,37 euro)

Golf Park Tervuren wil via het project de CO2-uitstoot verminderen door installatie van zonnepanelen, elektrische maairobots, meer fietsenstalling en extra stimulansen voor leden die per fiets naar de club komen, duurzaam waterbeheer, de verhoging van de biodiversiteit en de sensibilisering van leden en partners. ​
Ze willen de meest duurzame golfclub van Vlaanderen worden en andere golf- en sportclubs inspireren om dezelfde stappen te zetten.

 

‘Uitrol Coöperatieve Vennootschap ‘Meer Bos in Vlaams-Brabant’ van BOS+ Vlaanderen vzw (48.426,30 euro)

Op 1 september 2023 werd de coöperatieve vennootschap (CV) ‘Meer Bos’ opgericht. Deze coöperatieve werd opgericht om bosuitbreidingen te realiseren in de private sector. Er is nood aan bijkomende innovatieve manieren om de doelstellingen van bosuitbreiding in Vlaanderen te halen. ​
Coöperanten stappen in de CV door aandelen te kopen. Met deze middelen koopt de CV gronden aan die ze bebost. Daarnaast kunnen grondeigenaars die de bosuitbreiding genegen zijn maar zichzelf slecht geplaatst vinden om een dergelijk traject zelf uit te voeren, hun gronden inbrengen in de CV die dan zal zorgen voor professionele bebossing en beheer. De coöperanten zijn en blijven juridisch en economisch eigenaar van ‘hun’ bossen en worden ook maximaal betrokken bij de aanleg en beheer van de nieuwe bossen. Zo ontstaat er een mooie balans tussen ontzorging en maximale betrokkenheid bij de nieuwe bossen. ​
De eerste promotiematerialen werden reeds verspreid in de pilootgemeente Dilbeek. Met het voorliggende project wil BOS+ inzetten op een tweede, meer continue en intensieve golf van communicatie gericht op de bekendmaking van de werking van de CV in de volledige Vlaamse Rand.


Meer info
: www.vlaamsbrabant.be/duurzameklimaatprojecten

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Gunter De Ryck

Dienst leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be