Provincie investeert 270.775,66 euro voor nieuwe fietspaden in Wemmel

De provincie Vlaams-Brabant heeft een subsidie van 135.387,83 euro gegeven voor de aanleg van fietspaden in Rassel in Wemmel.

Langs beide zijden van de Rassel werden nieuwe eenrichtingsfietspaden aangelegd. De fietspaden hebben een comfortabele breedte van 1,75 meter en zijn aangelegd in een rode betonverharding. De rijweg is smaller gemaakt om te hoge snelheden te ontmoedigen en om extra ruimte te krijgen voor de nieuwe fiets- en voetpaden.

Het traject met de nieuwe fietspaden is ongeveer 800 meter lang en loopt vanaf de grens met buurgemeente Asse tot aan het kruispunt Windberg/Kaasmarkt.

Voorheen waren er geen fietspaden aanwezig in de Rassel. Fietsen diende gemengd te gebeuren met het gemotoriseerd verkeer op de rijweg. Met zo’n 7 meter was de vroegere rijweg ook breed met te hoge rijsnelheden tot gevolg.

De provincie Vlaams-Brabant heeft  135.387,83 euro uitbetaald na de afronding van de werken aan de fietsinfrastructuur in de straat Rassel. Bij de start van de werken in 2016 betaalde de provincie al 135.387,83 euro uit. Dit brengt het totale subsidiebedrag op 270.775,66 euro.  

‘De Rassel is door de provincie aangeduid als een bovenlokale functionele fietsroute. De route Rassel – Robbrechtstraat – Zijp verbindt Groot-Bijgaarden, Zellik, Relegem en Wemmel en sluit aan op de functionele fietsroute op de Boechoutlaan’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit.

Binnen de gemeente Wemmel is deze as belangrijk omdat het de kern Boechout rechtstreeks met het centrum van Wemmel verbindt en langsheen een aantal grote scholen loopt.
 

Investeren in fietsen

‘Fietsen is één van de manieren om het fileprobleem in onze regio aan te pakken, is gezond en goed voor het milieu’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. ‘We willen daarom zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders de fiets op en moedigen gemeenten financieel aan om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Dat is een gemeente-overschrijdend netwerk dat  woonkernen, scholen, winkelcentra en bedrijventerreinen met elkaar verbindt’.


Fietsfonds helpt gemeenten

De subsidies voor deze fietspaden komen uit het Fietsfonds. Fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk, die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting, kan daardoor tot 80% gesubsidieerd worden.
Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest. De provincie subsidieert 40 % van de kosten van de fietsinfrastructuur. Vlaanderen stelt hier nog eens 40 % tegenover.

Tom Dehaene

Gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Vlaams Brabant

Beatrijs Maesen

Dienst mobiliteit, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be