Provincie investeert 270.775,66 euro voor nieuwe fietspaden in Wemmel

Provincie investeert 270.775,66 euro voor nieuwe fietspaden in Wemmel

Dinsdag 11 september 2018 — De provincie Vlaams-Brabant heeft een subsidie van 135.387,83 euro gegeven voor de aanleg van fietspaden in Rassel in Wemmel.

Langs beide zijden van de Rassel werden nieuwe eenrichtingsfietspaden aangelegd. De fietspaden hebben een comfortabele breedte van 1,75 meter en zijn aangelegd in een rode betonverharding. De rijweg is smaller gemaakt om te hoge snelheden te ontmoedigen en om extra ruimte te krijgen voor de nieuwe fiets- en voetpaden.

Het traject met de nieuwe fietspaden is ongeveer 800 meter lang en loopt vanaf de grens met buurgemeente Asse tot aan het kruispunt Windberg/Kaasmarkt.

Voorheen waren er geen fietspaden aanwezig in de Rassel. Fietsen diende gemengd te gebeuren met het gemotoriseerd verkeer op de rijweg. Met zo’n 7 meter was de vroegere rijweg ook breed met te hoge rijsnelheden tot gevolg.

De provincie Vlaams-Brabant heeft  135.387,83 euro uitbetaald na de afronding van de werken aan de fietsinfrastructuur in de straat Rassel. Bij de start van de werken in 2016 betaalde de provincie al 135.387,83 euro uit. Dit brengt het totale subsidiebedrag op 270.775,66 euro.  

‘De Rassel is door de provincie aangeduid als een bovenlokale functionele fietsroute. De route Rassel – Robbrechtstraat – Zijp verbindt Groot-Bijgaarden, Zellik, Relegem en Wemmel en sluit aan op de functionele fietsroute op de Boechoutlaan’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit.

Binnen de gemeente Wemmel is deze as belangrijk omdat het de kern Boechout rechtstreeks met het centrum van Wemmel verbindt en langsheen een aantal grote scholen loopt.
 

Investeren in fietsen

‘Fietsen is één van de manieren om het fileprobleem in onze regio aan te pakken, is gezond en goed voor het milieu’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. ‘We willen daarom zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders de fiets op en moedigen gemeenten financieel aan om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Dat is een gemeente-overschrijdend netwerk dat  woonkernen, scholen, winkelcentra en bedrijventerreinen met elkaar verbindt’.


Fietsfonds helpt gemeenten

De subsidies voor deze fietspaden komen uit het Fietsfonds. Fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk, die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting, kan daardoor tot 80% gesubsidieerd worden.
Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest. De provincie subsidieert 40 % van de kosten van de fietsinfrastructuur. Vlaanderen stelt hier nog eens 40 % tegenover.

Tom Dehaene

Gedeputeerde voor mobiliteit

Provincie Vlaams Brabant

Beatrijs Maesen

Dienst mobiliteit

Provincie Vlaams Brabant