Provincie geeft groen licht voor windturbine in Diest

De provincie Vlaams-Brabant keurde de omgevingsvergunning goed voor een windturbine van Aspiravi op het industrieterrein van Webbekom, langs de E314 in Diest.

‘We gaan als provincie voor hernieuwbare energie, waaronder windenergie’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘Windturbines produceren groene, hernieuwbare energie. Duurzame energiebronnen geven onmiddellijk positieve milieueffecten vermits ze geen CO2 uitstoten. We zijn dan ook blij met deze nieuwe windturbine in Diest. Willen we klimaatneutraal worden tegen 2040, dan moeten we nog veel meer in alternatieve energiebronnen investeren. We moeten dan immers 80 tot 95% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2011’ zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor leefmilieu en duurzaamheid’.

De provincie Vlaams-Brabant keurde de omgevingsvergunning van Aspiravi NV goed voor de uitbating van een windturbine, gelegen langs de E314, meer bepaald op het bedrijventerrein van Webbekom, op de terreinen van Harol, op de grens tussen Diest en Halen. Deze windturbine sluit aan bij een bestaand windturbinepark met tien windturbines. Recent werd er nog een vergunning verleend voor een windturbine die eveneens in dit park komt te liggen.

De windturbine heeft een vermogen van 3,6 MW, goed voor de energievoorziening van 2.000 gezinnen.
De windturbine ligt op voldoende afstand, het dichtstbijzijnde woongebied ligt op 655 meter. De geluidsnormen en de regelgeving inzake slagschaduw worden dag en nacht nageleefd

'Dit brengt het totaal aantal vergunde windturbines in Vlaams-Brabant op 63 en het aantal effectief operationele windturbines op 24', besluit gedeputeerde Tie Roefs.

Contacteer ons
Nadine Herbrand Diensthoofd vergunningen, Provincie Vlaams Brabant
Tie Roefs Gedeputeerde , Provincie Vlaams Brabant
Nadine Herbrand Diensthoofd vergunningen, Provincie Vlaams Brabant
Tie Roefs Gedeputeerde , Provincie Vlaams Brabant
Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creƫert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven