Provincie geeft 141.124,25 euro aan taalstimulerende projecten

Vrijdag 15 december 2017 — De provincie Vlaams-Brabant gaf in 2017 in totaal 141.124,25 euro subsidie voor taalstimulerende projecten.

Anders- en meertaligheid is voor steeds meer inwoners van Vlaams-Brabant een realiteit. In Vlaanderen is kennis van het Nederlands voor anderstaligen van essentieel belang voor een goede integratie in de lokale gemeenschap.

‘Met deze subsidies ondersteunen we organisaties die anderstaligen helpen bij hun leerproces van het Nederlands als vreemde taal. Gemeenten, scholen, vzw’s en feitelijke organisaties kunnen voor hun taalstimulerend project een subsidie aanvragen van maximum 15 000 euro’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor het Vlaams karakter.

In Vlaams-Brabant zijn er heel wat initiatieven, zoals taalkampen, babbelcafé’s, voorleesprojecten, en extra lessen Nederlands, die het Nederlands bij anderstaligen ondersteunen. De aanvragen zijn bijgevolg zeer divers.

‘Dankzij de middelen van Vlaams-Brabant kon onze vzw investeren in de aankoop van taalontwikkelingsmaterialen. Ook het vormen van sterke en competente vrijwilligers die moeten instaan om onze taaldoelstellingen te bereiken, realiseerden we dankzij de ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant. Door bewust pedagogische invulling te geven aan onze activiteiten en workshops en onze doelstellingen te koppelen aan onderwijsdoelstellingen voor taalvaardigheid, worden de onderwijskansen van onze deelnemers gevoelig versterkt: een boost net voor de aanvang van een nieuw schooljaar’, zegt Patrick Mertens van Kanak vzw.

‘Zonder de provinciale subsidie was het voor ons onmogelijk geweest onze naailessen met taalondersteuning Nederlands voor anderstalige vrouwen in armoede verder te zetten. Het inschrijvingsgeld voor het CVO en de kosten voor de aankoop van stof, patronen, cursusmateriaal zijn voor de 30 vrouwen die we bereiken een niet te overbruggen drempel’, zegt Katrien Bultynck, vrijwillig begeleider ZigZag naaiproject Naailessen met taalondersteuning.

Hieronder het overzicht van projecten die in 2017 subsidies ontvingen:

 

Subsidieontvanger

Bedrag

Project

 

1

Leren@Vaart

3650

Taalbad Pajottenland

2

GOK Diest

12800

TR..OEF! (Taal-Reken-Oefeningen en sociale vaardigheden voor anderstalige en taalzwakke kinderen)

3

OCMW Beersel

2560

Taaldagen (taalstimulerende activiteiten voor kinderen uit het opvangcentrum in Alsemberg)

4

vzw Kanak

3750

Taalactiverende vakantie voor maatschappelijk kwetsbare kinderen

5

Samenlevingsopbouw RISO Vlaams-Brabant

4000

Taalactiviteiten Babbelspelen - (H)Alle Talen

6

Bezorgd om Mensen

8400

ZigZag: naailes met taalondersteuning voor vrouwen in armoede

7

OCMW Halle

12500

Taal werkt! (aanbod Nederlandse les rond werkgerelateerde thema’s)

8

Bibliotheek Tervuren

15000

Taalpunt Nederlands in de gemeentelijke bibliotheek

9

Gemeente Liedekerke

6680,25

Zomerschool 2017: taalkamp Nederlands leren

10

Stad Diest

12000

Taalpunt Openbare Bibliotheek Diest

11

Gemeente Londerzeel

2500

Babbeltafels 2017-2018

12

de Horizon vzw

15000

Boekenbende Zennevallei

13

OCMW Wemmel

7480

Nederlandse les aan anderstalige moeders in een kwetsbare situatie

14

(W)armkracht vzw

5324

Digitale Materialenbank met teksten voor samenlezen met anderstaligen

15

Stad Halle

12000

Nederlands onder de zon (taalstimulerende activiteiten voor volwassenen tijdens de zomermaanden)

16

Bibliotheek Ternat

6000

Samenlezen met anderstaligen in de regio Pajottenland-Zennevallei

17

Stad Tienen

4480

Taalpunt jeugd en volwassenen in de bibliotheek

18

Scholengroep 9 (Asse-Wemmel-Halle)

7000

Taal en leren stimuleren via musical

 

BOM Tienen-cursiste aan het werk
Kanak
OCMW Halle-Daguistap klas NT2
RISO
Zomerschool Liedekerke
Saskia Schelfaut Vlaams karakter at Provincie Vlaams Brabant
Tom Dehaene Gedeputeerde voor Vlaams karakter