Provincie gaat op zoek naar aannemer voor aanleg overstromingsgebied aan Tieltse Motte

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde het voorstel goed om een aannemer te zoeken voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in Tielt-Winge, tussen de Dorpsstraat en het Hazenpad enerzijds en tussen de Tieltse Motte en de oude tramdijk anderzijds.

 

Van de vele hellingen stroomt bij neerslag een aanzienlijke hoeveelheid water naar de vallei van de Tieltse Motte. Dit leidt ​ geregeld voor wateroverlast voor de woonkernen in de omgeving. Via erosiebestrijding op de sterk hellende akkers wordt gedeeltelijk aan het probleem van te snelle afstroming gewerkt. Het water, dat toch kan doorstromen tot in de beekvallei, moet zo vertraagd mogelijk afgevoerd worden naar de woongebieden. En zoveel mogelijk ruimte krijgen in onbebouwde delen van de vallei.

Het Hazenpad in Tielt-Winge in 2021
Het Hazenpad in Tielt-Winge in 2021

Ter hoogte van een oude tramdijk langs de Tieltse Motte in Tielt-Winge, stroomopwaarts van de samenvloeiing met de Hommelse beek, bevindt zich een laaggelegen weide waarvan de historische tramdijk reeds een dijklichaam vormt aan de westelijke zijde van het gebied. ​
Door op deze plaats het water bij hoge debieten slechts beperkt door te laten via een knijpconstructie en ook aan de oostelijke zijde een dijk te voorzien, kan in dit gebied water tijdelijk gebufferd en vertraagd afgevoerd worden.
Dit gecontroleerd overstromingsgebied kan tot 8.800 m3 water opslaan.

Locatie voor het gecontroleerde overstromingsgebied Tieltse Motte
Locatie voor het gecontroleerde overstromingsgebied Tieltse Motte

“We zijn blij dat de provincieraad dit voorstel goedgekeurd heeft. Dat het nodig is, heeft de overvloedige neerslag van de voorbije weken in de regio aangetoond. We hopen een aannemer te contracteren na de zomer zodat we het overstromingsgebied tegen het einde van het jaar of begin van volgend jaar kunnen realiseren”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen.

De kosten worden geraamd op zo’n 202.703 euro. De provincie Vlaams-Brabant krijgt hiervoor 96.800 euro subsidies via het ‘Levend water’-programma van de Vlaamse Milieumaatschappij van de Vlaamse overheid.

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Raf Bouteligier

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 


 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be