Provincie en Watering De Grote Gete pakken samen drie beken aan in Linter

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde een samenwerkingsovereenkomst met de Watering ‘De Grote Gete’ goed. De partners gaan in Linter samen Loop VIII verleggen, de Waarbeek inrichten en de ’s Hertogengracht herstellen. De provincie investeert 33.705,30 euro en geeft een renteloze lening van 48.627,90 euro aan de Watering voor de uitvoering van de werken.

Loop VIII in Linter zorgt momenteel voor de afwatering richting ’s Hertogengracht van een aantal stukken landbouwgrond opwaarts van het natuurgebied Doysbroek. Loop VIII stroomt daarbij dwars door het natuurgebied. Om landbouw mogelijk te maken, is regelmatig onderhoud van de waterloop noodzakelijk.

Loop VIII zorgt voor afwatering van landbouwgronden
Loop VIII zorgt voor afwatering van landbouwgronden

“Het verleggen van Loop VIII buiten het natuurgebied Doysbroek zal de normale afwatering van de opwaartse percelen naar ’s Hertogengracht blijven garanderen. De onderhoudswerken vrijwaren ook het natuurgebied van de effecten van verdroging en verstoring”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen.

De ’s Hertogengracht in Linter is op dit ogenblik de belangrijkste waterafvoeras ten zuiden van de Grote Gete en wordt door De Watering De Grote Gete intensief onderhouden.

De monding van de Waarbeek in de s' Hertogengracht
De monding van de Waarbeek in de s' Hertogengracht

Het inrichten van de parallelle waterloop Waarbeek als hoofdafvoer in plaats van de ’s Hertogengracht zal zorgen voor minder verstoring van de natuurwaarden in het gebied. Ook zal verminderde drainering de grondwaterstand langs de ’s Hertogengracht herstellen. Zo fungeert de Grote Getevallei als een groot buffergebied.

De situering van het gebied op kaart
De situering van het gebied op kaart

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Peter Maris

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 


 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be