Provincie en stad zoeken naar warmtenetten in Diest

Donderdag 20 september 2018 — De provincie Vlaams-Brabant en de stad Diest laten de mogelijkheden voor warmtenetten onderzoeken.

Waar liggen er kansen voor warmtenetten in Diest? Voor het beantwoorden van deze vraag laten de provincie Vlaams-Brabant en de stad Diest een screeningsonderzoek voeren door het expertenbureau Kelvin Solutions.

De screening verkent in een eerste snelle analyse de mogelijkheden voor warmtenetten in Diest.
 
‘We zetten als streekmotor voor hernieuwbare energie sterk in op nieuwe energiebronnen’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. ‘Door gericht te zoeken naar bedrijventerreinen en bedrijven met industriële restwarmte, activiteiten met bio-afval die warmte kunnen genereren, grote geplande ontwikkelingen of bijvoorbeeld waterzuiveringsinstallaties en deze te verbinden met woningen, kantoren, toonzalen kan de screening de meest kansrijke projecten identificeren. En kan er een tracé voor een warmtenet uitgezet worden. Met dit onderzoek hopen we een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden van deze nieuwe energievorm in Diest en meteen een aantal concrete projecten in gang te zetten’.

Ann Schevenels Gedeputeerde voor ruimtelijke planning at Provincie Vlaams Brabant
Annelies Belis Dienst ruimtelijke planning at Provincie Vlaams Brabant