Provincie en stad zoeken naar warmtenetten in Diest

De provincie Vlaams-Brabant en de stad Diest laten de mogelijkheden voor warmtenetten onderzoeken.

Waar liggen er kansen voor warmtenetten in Diest? Voor het beantwoorden van deze vraag laten de provincie Vlaams-Brabant en de stad Diest een screeningsonderzoek voeren door het expertenbureau Kelvin Solutions.

De screening verkent in een eerste snelle analyse de mogelijkheden voor warmtenetten in Diest.
 
‘We zetten als streekmotor voor hernieuwbare energie sterk in op nieuwe energiebronnen’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. ‘Door gericht te zoeken naar bedrijventerreinen en bedrijven met industriële restwarmte, activiteiten met bio-afval die warmte kunnen genereren, grote geplande ontwikkelingen of bijvoorbeeld waterzuiveringsinstallaties en deze te verbinden met woningen, kantoren, toonzalen kan de screening de meest kansrijke projecten identificeren. En kan er een tracé voor een warmtenet uitgezet worden. Met dit onderzoek hopen we een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden van deze nieuwe energievorm in Diest en meteen een aantal concrete projecten in gang te zetten’.

Ann Schevenels

Gedeputeerde voor ruimtelijke planning, Provincie Vlaams Brabant

Annelies Belis

Dienst ruimtelijke planning, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be