Provincie en gemeente slaan handen in elkaar voor verbetering bedrijvenzone Zaventem-Zuid

Dinsdag 19 december 2017 — De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Zaventem sloten een samenwerkingsovereenkomst af voor de verbetering van de bedrijvenzone Zaventem-Zuid, gelegen aan de E40.

De bedrijvenzone Zaventem-Zuid, vooral gekend door de aanwezigheid van de Ikea, maar ook bedrijven zoals Asco, Toyota en Pfizer, groeide doorheen de jaren op een eerder organische manier.
Bij het tot stand komen van het bedrijventerrein werd onvoldoende aandacht besteed aan een kwalitatieve inrichting van het terrein en de multimodale ontsluiting ervan. Hierdoor is het bedrijventerrein, ondanks de nabijheid van de treinhaltes Zaventem en Nossegem en de bushaltes in en aan de rand van de bedrijvenzone,  in hoofdzaak gericht op auto- en vrachtverkeer.

‘Op stedenbouwkundig vlak werden de basisprincipes toegepast zonder vaak te zoeken naar de nodige kwaliteit en een optimaal ruimtegebruik’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. ‘We willen nu, samen met de gemeente Zaventem, een kwalitatief ruimtelijk kader uitwerken voor de verdere ontwikkeling van deze bedrijvenzone. Begin 2018 start hiervoor een studie’.

Voor de studie is er een subsidie van 96.500 euro van het Vlaamse Agentschap Innoveren en Ondernemen. Daarnaast dragen de gemeente Zaventem en de provincie Vlaams-Brabant elk 50.000 euro bij. 

Ann Schevenels Gedeputeerde voor ruimtelijke planning
Els Van Loon Dienst ruimtelijke planning at Provincie Vlaams Brabant