Provincie en gemeente Geetbets starten met versterking dorpskernen

G’bets 2.0

Met de vraag ‘Hoe ziet ons dorp er in de toekomst uit?’ lanceren de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Geetbets de inspraakcampagne ‘G’bets 2.0’. In het komende jaar werken provincie en gemeente intens samen aan de versterking en de verbinding van de verschillende dorpskernen. Hiervoor leggen ze hun oor te luister bij de lokale bevolking. Via inspraakmomenten krijgen de inwoners van Geetbets de kans om hun wensen en noden kenbaar te maken en te reageren op onderzoeksvoorstellen. Zo maakt het onderzoeksteam werk van gedragen kwalitatieve ontwerpen en groeien de dorpskernen uit tot voorbeeldsites voor de ruime regio.

Lokale Ruimte Trajecten

Vorig jaar deed de provincie Vlaams Brabant met het project ‘Lokale Ruimte Trajecten’ een oproep aan gemeenten om vernieuwende kernversterkingsprojecten in te dienen die andere lokale besturen kunnen inspireren en tot concrete realisaties zullen leiden.

‘Geetbets werkte een sterk dossier uit en haalde zo een mooie projectsubsidie binnen. Hiermee kan de gemeente zich in 2019 door een ervaren team van studiebureaus laten bijstaan’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.
 

Drie strategische locaties in Geetbets

Geetbets is een landelijke gemeente in de Getestreek en telt sinds 2016 meer dan 6.000 inwoners. Zoals veel gemeenten wordt Geetbets steeds vaker geconfronteerd met verdichtingsdruk. Hierdoor staat ze op het kruispunt van een veranderende dynamiek in de dorpskernen.

‘De verouderde dorpskernen zijn aan vernieuwing toe. Er is ook vraag naar de herbestemming van een aantal panden en extra mogelijkheden voor bewoning en dienstverlening. Met de projectsubsidie Lokale Ruimte Trajecten van de provincie Vlaams-Brabant maken we hier werk van’, zegt Jo Roggen, burgemeester van Geetbets. ‘Een kwalitatieve leefomgeving met oog voor de noden en wensen van de inwoners van onze gemeente vormt hierbij het uitgangspunt’.

Geetbets richt zich in de eerste plaats op drie strategische locaties:

  • het administratief hart van Geetbets (Dorpsstraat/Steenstraat)
  • het stationsplein en de nabije omgeving
  • de Warande-site aan de sporthal (Ketelstraat)

Door de uitwerking van gedragen kwaliteitscriteria kunnen deze plaatsen uitgroeien tot voorbeeldsites binnen de gemeente en inspiratiebron voor andere gemeenten.
 

Inwoners aan het woord. Eerste inspraakmoment op 12 februari

Met de campagne ‘G’bets 2.0- Hoe ziet ons dorp er in de toekomst uit?’ gaan de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Geetbets  alle inwoners en belanghebbenden consulteren, informeren en met hen in dialoog gaan over de toekomst van de dorpen. Want als ervaringsdeskundigen zijn zij het best geplaatst om mee te bepalen welke gewenste functies op welke plaats kunnen komen.

In de campagnenaam G’bets 2.0 staat de G voor Groot Geetbets met de drie deelgemeenten Grazen, Rummen en Geetbets. Bets verwijst naar het lokale dialect en 2.0 staat voor het samen nadenken over de toekomst van de dorpen.

Een eerste inspraakmoment vindt plaats op 12 februari om 20 uur in de raadzaal van he AC Den Molencouter. Het onderzoeksteam legt het doel en het verloop van het project G’bets 2.0 uit en gaat samen met de deelnemers na hoe de kernen nu functioneren en wat de wensen en ideeën voor de toekomst zijn.

Met deze informatie worden enkele denkscenario’s uitgewerkt. In het voorjaar worden deze scenario’s afgetoetst tijdens een ruime bevraging: digitaal via de projectwebsite www.gbets2punt0.be of schriftelijk voor wie geen toegang heeft tot het internet.

Op basis van de inspraakreacties kiest de gemeente een voorkeursalternatief dat vervolgens concreet wordt uitgewerkt in een beeldend Masterplan met aanduiding en invulling van de strategische locaties. In het najaar krijgen alle inwoners dan opnieuw de kans om op het voorstel te reageren.

Het eindresultaat wordt een werkinstrument voor het bestuur. Maar de aanpak zelf kan ook andere gemeenten inspireren.

Projectbeeld G'bets2.0

PNG - 14 Kb

Overzichtskaart project

JPG - 61 Kb

Ann Schevenels

Gedeputeerde voor ruimtelijke planning, Provincie Vlaams Brabant

Jo Roggen

Burgemeester, Gemeente Geetbets

Tom De Bruyn

Dienst ruimtelijke planning, Provincie Vlaams Brabant

Sarah Janssens

Gemeente Geetbets

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be