Provincie en gemeente bestrijden erosie in Zaventem

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Zaventem hebben erosiebestrijdingswerken uitgevoerd ter hoogte van Ter Wilgen/Dorsershof en Wijk Jean Monnet. Deze werken moeten de water- en modderoverlast verminderen.

 

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Zaventem voerden, met financiële steun van de Vlaamse overheid, erosiebestrijdingswerken uit aan de knelpunten ter hoogte van Ter Wilgen/Dorsershof en de Jean Monnetwijk. Ze legden er respectievelijk een houthakseldam en een aarden dam met een erosiepoel en een wadi aan.

 

Houthakseldam tegen water- en modderoverlast aan Ter Wilgen/Dorsershof

Bij hevige regenval doorbrak het afstromend water van een erosiegevoelige akker de bermen aan de voetwegen Ter Wilgen en Tiendeschuurveld. Zo kwamen water en modder op het kruispunt van de voetwegen terecht. En stroomde verder naar Ter Wilgen, waar de modder via de straatkolken ook in de riolering spoelde.

“Om deze problemen aan te pakken, legden we een houthakseldam van 83 meter aan om de afstromende modder tegen te houden”, zegt Bart Dewandeleer, schepen van ruimtelijke ordening en erosiebestrijding van Zaventem. ​
“Een grasstrook van 21 meter breed, waarin de houthakseldam is opgebouwd, zorgt voor extra buffering. Om onderspoeling te voorkomen, ligt de dam op 6 meter afstand van de bovenkant van de berm", vult Wim Driesen, schepen van openbaar domein, aan.

De nieuwe houthakseldam moet het afstromend water en modder tegenhouden zodat het niet op Ter Wilgen en Tiendeschuurveld terecht komt.
De nieuwe houthakseldam moet het afstromend water en modder tegenhouden zodat het niet op Ter Wilgen en Tiendeschuurveld terecht komt.

“Bij hevigere neerslag zal de houthakseldam werken als een filter: de modder blijft op de akker en het water sijpelt er langzaam doorheen. Omdat de dam het afstromend water afremt, vermijden we doorbraken van de berm” vult Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen, aan.

Afwaarts de houthakseldam werd op het laagste gedeelte van de akker een houtkant aangeplant. Naast extra afremming van het water en de modder biedt deze een geschikt leefgebied voor de eikelmuis. Deze houtkant verhoogt zo dus ook de biodiversiteit op de akker. Regionaal landschap Brabantse Kouters stelde de juiste soortenkeuze samen voor de aanplant van de houtkant.

Om de modderoverlast aan Ter Wilgen/Dorsershof te bestrijden investeert de gemeente Zaventem 50.000 euro. De gemeente ontvangt hiervoor 37.500 euro subsidies van de provincie Vlaams-Brabant en 7.500 euro van Vlaanderen.

 

Water- en modderoverlast in Jean Monnetwijk aangepakt

Bij hevige regenval stroomt er vanaf een akker modder naar de tuinen en woningen van de Jean Monnetwijk. 15 woningen hadden hier meermaals last van. Een deel van het modderwater komt via de tuinen ook op de straat terecht. En via straatkolken wordt het afgevoerd naar de riolering.

“Daarom lieten we een erosiepoel uitgraven van 12 meter breed en 220 meter lang. Deze poel kan tot 1.250 m3 water bufferen. En stroomopwaarts van de poel kwam een grasbufferstrook van 6 meter breed”, zegt gedeputeerde Bart Nevens. “Met de uitgegraven grond legden we op de rand van de akker een aarden dam van 300 meter aan. Deze houdt het water en de modder, die van de akker vloeien, tegen.”

De provincie en de gemeente lieten een aarden dam met erosiepoel aanleggen om de Jean Monnetwijk te beschermen.
De provincie en de gemeente lieten een aarden dam met erosiepoel aanleggen om de Jean Monnetwijk te beschermen.

“Water en modder kunnen bezinken in de erosiepoel. Via een knijpconstructie vloeit het water dan naar een wadi in plaats van in de riolering van de straat. Deze wadi zorgt voor bijkomende buffering en infiltratie want het opgevangen water kan ter plaatse in de grond sijpelen. Wat ook positief is in de strijd tegen verdroging”, zegt schepen Bart Dewandeleer.

De wadi zorgt voor bijkomende wateropvangmogelijkheden.
De wadi zorgt voor bijkomende wateropvangmogelijkheden.

Om de modderoverlast aan de Jean Monnetwijk te bestrijden investeert de gemeente Zaventem ruim 100.000 euro. De gemeente ontvangt hiervoor zo'n 15.000 euro subsidies van de provincie Vlaams-Brabant en 75.000 euro van Vlaanderen.


Beide erosiebestrijdingsmaatregelen gebeurden op akkers van landbouwer Bruno Sablon, die bereidwillig zijn medewerking verleende aan deze projecten.

"Ik ben tevreden dat ik, samen met de gemeente en de provincie, een bijdrage kon leveren aan oplossingen om beide erosieknelpunten aan te pakken. Als landbouwer wil ik me engageren om de bestaande problemen voor de omwonenden weg te werken", zegt landbouwer Bruno Sablon.

 

Zaventem strijdt al 5 jaar tegen erosie

De gemeente Zaventem is al 5 jaar bezig met erosiebestrijding. Ze is de laatste jaren immers, meer dan eens en op verschillende plaatsen, getroffen door erosie. Voorbeelden hiervan ​ zijn de Jagersstraat en de Bosdellestraat in Sterrebeek, in de Stokerijstraat in Nossegem en in de Acaciawijk in Sint-Stevens-Woluwe.

In Sterrebeek werden twee erosiepoelen aangelegd in de Jagersstraat en de Achtbundersstraat. In Nossegem bracht het nieuwe bufferbekken in samenwerking met Infrabel al beterschap en investeert de gemeente volop verder in meer plaats voor het water via het project Nat Noskoem.

“Erosiebestrijding is voor ons een prioriteit. Als afstromende modder in de tuinen en de woningen terecht komt, is dat voor de mensen een echte nachtmerrie. We investeerden de voorbije jaren al 500.000 euro en we voorzien ook voor de komende jaren eenzelfde bedrag in de begroting”, zegt schepen Bart Dewandeleer.Provinciale erosiecoördinatoren helpen gemeenten

“Onze erosiecoördinatoren staan de gemeenten bij in de aanpak van water- en modderoverlast. Hiervoor rekenen we op het vrijwillige engagement van landbouwers en eigenaars van landbouwpercelen. We zijn blij met deze constructieve samenwerking, ook met de gemeente, want op die manier is het mogelijk om erosie op het terrein aan te pakken”, besluit gedeputeerde Bart Nevens.

 

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/erosie

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Bart Dewandeleer

Schepen, Gemeente Zaventem

Peter Maris

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be