Provincie en Europa helpen investeren in energiezuinige woningen en openbare gebouwen

De provincie Vlaams-Brabant gaat, met Europese middelen, energiecoöperaties steunen die private woningen in Leuven, Gooik, Halle en Sint-Genesius-Rode energiezuiniger willen maken.

Energiecoöperaties in Leuven, Halle, Gooik en Sint-Genesius-Rode aan de slag

Projectpartner Minder=Meer vzw ontwikkelt, samen met de provincie Vlaams-Brabant en LICHT Leuven, een coöperatief model om in Leuven zo’n 25 private woningen energiezuiniger te maken. In Gooik, Sint-Genesius-Rode en Halle zal de energiecoöperatie Pajopower samen met de provincie Vlaams-Brabant en RESCOOP Vlaanderen zorgen voor een verbetering van de energiezuinigheid van 3 gemeentelijke gebouwen, 1 parochiaal centrum en 4 schoolgebouwen.
In Halle gaat het over sporthal de Bres en de scholengroep Heilig Hart Annuntiaten, meer bepaald het Heilig Hart College Halle. In Gooik worden sport- en verenigingshal de Koornmolen, het gemeentelijk milieupark, dorpsschool De Oester, vrije basisschool de Bron en het parochiaal centrum Niko energiezuiniger gemaakt. In Sint-Genesius-Rode tenslotte wordt OLV Sint-Genesius-Rode, dat ook behoort tot de scholengroep Heilig Hart Annuntiaten Halle, onder handen genomen.


Energiezuinig maken van woningen gaat te traag

Deze energetische renovaties gaan door in het kader van het project RHEDCOOP. RHEDCOOP staat voor ‘Renovatie en Hernieuwbare EnergieDiensten via COOPeraties’. Het project verenigt 15 partners uit Vlaanderen en Nederland. Samen streven ze er naar om sneller meer woningen energetisch te renoveren en te voorzien van hernieuwbare energie.

‘De omschakeling naar meer energiezuinige gebouwen is noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen te behalen maar gaat op dit ogenblik veel te traag’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘Daar zijn verschillende redenen voor, zoals een gebrek aan financiële middelen, technische kennis en heel wat administratieve rompslomp.Ook het mobiliseren van eigenaars en huurders en het creëren van voldoende en blijvende betrokkenheid blijven belangrijke knelpunten. Met RHEDCOOP willen we daaraan verhelpen'.

‘Een extra uitdaging is het bereiken van minder bemiddelde burgers en het opnemen van kleinschalige en dus minder rendabele renovatieprojecten. Een dienstverlening op maat en mogelijkheden tot woningen clusteren op buurtniveau spelen hierin een sleutelrol. Want het kan niet de bedoeling zijn dat de mensen die het meest baat hebben bij energiebesparing uit de boot vallen’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor EFRO-programma’s.


Energiecoöperaties bieden kansen

Energiecoöperaties bezitten heel wat kennis en potentieel om het aantal energetische renovaties op te krikken. In zowel België als Nederland bestaan reeds energie(burger)coöperaties. Tot nu toe slaagden echter slechts enkele er in om een professionele werking uit te bouwen.

‘RHEDCOOP ontwikkelt, door kennisdeling van de partners, nieuwe modellen waarbij deze energiecoöperaties mee aan het roer staan. Het creëert voor hen de nodige rendabiliteit zodat ze een professionele werking kunnen uitbouwen. Op die manier kunnen we het tempo van de energetische renovaties en installatie van hernieuwbare energie opvoeren’, zegt gedeputeerde Tie Roefs.

De provincie Vlaams-Brabant is projectverantwoordelijke voor RHEDCOOP. Het project kadert binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. Dat is het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voor de uitvoering van dit project is een projectbudget beschikbaar van 3.744.842 euro waarvan 50% gesubsidieerd wordt door Europa.


 

Tie Roefs

Gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid, Provincie Vlaams Brabant

Marc Florquin

Gedeputeerde voor EFRO-projecten, Provincie Vlaams Brabant

Magalie Van Lishout

Dienst leefmilieu, Provincie Vlaams Brabant

Sus Bergmans

Dienst Europa, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be