Provincie en EcoWerf investeren in verduurzaming vrachtwagens

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde de beslissing goed om 1.131.000 euro te investeren in een project dat het wagenpark van EcoWerf moet verduurzamen. Het bedrag wordt in een Streekfonds gestoken, de provincie en EcoWerf willen hiermee investeren in vrachtwagens aangedreven door zelf geproduceerde waterstof.

EcoWerf wil wagenpark verduurzamen met waterstofvrachtwagens

EcoWerf is de grootste afvalintercommunale in Vlaams-Brabant en organiseert afvalinzameling en afvalverwerking voor ruim 476.000 inwoners in 28 gemeenten van het arrondissement Leuven. ​
Op jaarbasis wordt ongeveer 165.000 ton afval ingezameld. Dat gebeurt hoofdzakelijk via afvalophaling aan huis en via de 24 recyclageparken. ​
EcoWerf moet tegen 2030 haar CO2-uitstoot verminderen met 40,3%. Om die doelstelling te halen wil EcoWerf onder andere haar wagenpark verduurzamen, wat zelfs tot een vermindering van 55% CO2 kan leiden.

“We vervoeren de containers van onze recyclageparken met 10 vrachtwagens. Omdat deze containerwagens heel wat meer kilometers per dag afleggen dan de ophaalwagens die afval aan huis ophalen, is het niet mogelijk om deze voertuigen op elektriciteit met behulp van batterijen te laten rijden. Waterstof kan wel een oplossing bieden. Want met waterstof, dat via waterstofcellen wordt omgezet in elektriciteit, krijgen onze vrachtwagens een veel groter rijbereik. Daarom onderzoeken we, met steun van de provincie Vlaams-Brabant hoe we zelf waterstof kunnen produceren en hoe we de transitie kunnen maken van dieselvoertuigen naar waterstofvoertuigen voor het vervoer van afvalcontainers. Deze emissievrije voertuigen gebruiken duurzame energie en zijn dus goed voor het klimaat”, zegt Rudi Beeken, voorzitter van EcoWerf.

EcoWerf gaat zijn wagenpark verduurzamen met waterstofvrachtwagens.
EcoWerf gaat zijn wagenpark verduurzamen met waterstofvrachtwagens.

Provincie investeert opbrengst van EcoWerf-aandelen in duurzaam project

De provincie Vlaams-Brabant is al enige tijd uitgetreden als aandeelhouder van EcoWerf. Deze uittreding van de provincies uit de intercommunales werd door de Vlaamse overheid beslist. De provincie besliste nu om, via de oprichting van een streekfonds, het grootste deel van de opbrengst van haar aandelen in EcoWerf terug te investeren in het project om het vrachtwagenpark te verduurzamen.

“Dankzij de middelen van het Streekfonds zal EcoWerf een belangrijk deel van ons afval emissievrij kunnen vervoeren. We investeren via dit fonds 1.131.000 euro in duurzaam afvaltransport, rechtstreeks in het voordeel van de inwoners van de EcoWerf-gemeenten. Daarmee zetten we weer een stap vooruit in de realisatie van onze klimaatambities en we stimuleren verder de introductie van schone technologie in onze regio”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie.

 ​ ​ ​ ​
Voorbeeld van toepassing schone technologie in transport


Dit project past ook in de werking van Smart Hub Vlaams-Brabant, het samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden waarmee de provincie haar innovatiebeleid in de praktijk brengt. ‘Cleantech’, of schone technologie, is een speerpunt van innovatie in Vlaams-Brabant.

Solhyd uit Bierbeek, een spin-offbedrijf van de Leuvense universiteit, is actief in de cleantech-sector. Het ontwikkelt waterstofpanelen, die productie van waterstof op zonne-energie mogelijk maken. EcoWerf zal zo’n waterstofpanelen installeren op haar site in Wilsele zodat er op een milieuvriendelijke manier waterstof kan opgewekt worden.

Solhyd produceert waterstofpanelen op basis van zonne-energie.
Solhyd produceert waterstofpanelen op basis van zonne-energie.

Het overschot aan waterstof, dat er in de zomer zeker zal zijn, kan ook worden gebruikt in de vergister van EcoWerf. Deze installatie in Wilsele produceert biogas van organisch afval. En met biogas kan men weer elektriciteit en warmte opwekken. En zo krijgen we een volledige H2-loop.

“Een werkgroep met de provincie Vlaams-Brabant, EcoWerf, Solhyd en KU Leuven, bereidt deze hele onderneming nu voor. Dit wordt een voorbeeldproject voor andere transportactiviteiten in heel Vlaams-Brabant en daarbuiten”, besluit gedeputeerde Ann Schevenels.

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Machteld Vanden Bosch

Dienstverantwoordelijke afvalpreventie en communicatie, EcoWerf

Tom Vanquaethem

Dienst economie, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be