Provincie blijft lokaal woonbeleid ondersteunen

De provincie Vlaams-Brabant gaat de komende drie jaar de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor lokaal woonbeleid financieel blijven ondersteunen. Ze trekt hier 2.327.400 euro over 3 jaar voor uit.

“Met deze financiële steun willen we gemeenten helpen om werk te maken van een kwaliteitsvol woonbeleid en acties te ondernemen voor de realisatie van betaalbare en duurzame woonoplossingen”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor wonen. “Daar is nood aan, want veel mensen kunnen nog moeilijk een betaalbare woning vinden en er is nood aan gepaste duurzame woonvormen voor de verouderende bevolking en zowel voor grote als kleine gezinnen”.

 

Steun aan gemeenten voor hun woonbeleid

Naast financiële middelen voor de werking van de intergemeentelijke projecten, blijft de provincie ook deelnemen aan het lokaal woonoverleg in de gemeenten die deel uitmaken van de samenwerkingsverbanden. Zo ondersteunt ze de gemeenten inhoudelijk en kan ze partnerschappen warm houden.

Een consulent van Woonwinkel Noord geeft advies over wonen in Steenokkerzeel
Een consulent van Woonwinkel Noord geeft advies over wonen in Steenokkerzeel

Sinds 2008 ondersteunt de provincie Vlaams-Brabant immers samenwerkingsverbanden die het lokaal woonbeleid coördineren en de Vlaamse en provinciale beleidsdoelstellingen realiseren. Ze is hiermee de enige provincie die financiële middelen voorziet boven op de basismiddelen vanuit Vlaanderen.

Overzicht van alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor wonen in de provincie Vlaams-Brabant
Overzicht van alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor wonen in de provincie Vlaams-Brabant

Acties in de kijker

Een deel van de financiële middelen is bedoeld voor de basiswerking van de lokale woon- en energieloketten. Zij vormen het eerste aanspreekpunt voor inwoners met vragen over wonen en energie. ​
Daarnaast zijn er in de afsprakennota’s ook een aantal specifieke acties opgenomen.

Zo wil de stad Tienen, als trekker van het intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Best Wonen tussen Zoet en Zout’, vooruit lopen op de steeds duurder wordende bouwmaterialen en de vele renovaties die zich opdringen voor veel eigenaars. Ze zal een promotiecampagne voeren over circulair bouwen en de oprichting van een materialenbank onderzoeken.

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Wonen aan de Dijle Noord’ zal in de gemeenten van haar werkingsgebied extra inzetten op de activering van leegstaande woningen. De gemeenten Begijnendijk, Boortmeerbeek, Keerbergen en Tremelo zullen ook aangespoord worden om minstens 1 extra sociale woning te creëren door via het voorkooprecht een goedgelegen leegstaand pand aan te kopen en sociaal te verhuren. ​ Daarbij wordt én leegstand op goedgelegen plaatsen aangepakt én het tekort aan sociale woningen.

De dorpskern van Tremelo
De dorpskern van Tremelo

Meer info: Projecten ter ondersteuning van lokaal woonbeleid (vlaamsbrabant.be)

 

Gunther Coppens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Els Vandereet

Dienst wonen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be