Provincie blijft arbeidszorg steunen

De provincie Vlaams-Brabant zet na 10 jaar een punt achter haar subsidies voor arbeidszorg. Het nieuwe Vlaamse decreet over arbeidsmatige activiteiten neemt deze steun deels over. De provincie laat de arbeidszorgmedewerkers echter niet los en gaat hen blijvend ondersteunen. 

Arbeidszorg in de lift dankzij provincie

‘De 2,4 miljoen euro subsidies die we de afgelopen 10 jaar aan arbeidszorg gaven, hebben hun effect niet gemist’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor economie. ‘Mede dankzij deze steun steeg het aantal arbeidszorgmedewerkers in Vlaams-Brabant van 697 in 2010 tot 1.252 in 2016. Dit is een stijging met maar liefst 80%’.

‘We vinden het belangrijk dat mensen die niet, nog niet of niet meer aan het werk kunnen in een betaalde baan, zich toch nuttig maken en voelen voor de maatschappij.  Want daar draait het bij arbeidszorg immers om. Mensen die leven van een uitkering, kunnen in een arbeidszorginitiatief werken op hun tempo onder intensieve begeleiding en daar worden we allemaal beter van’, legt gedeputeerde Marc Florquin uit.

Om de 1.252 Vlaams-Brabantse arbeidszorgmedewerkers te bedanken voor hun inzet ontvingen ze elk van de provincie een doosje pralines, gemaakt door collega arbeidszorgmedewerkers uit Herentals.
 

Vlaanderen neemt subsidies arbeidszorg over

 De provincie Vlaams-Brabant zet na 10 jaar een punt achter haar subsidies voor arbeidszorg.
De Vlaamse overheid neemt met een nieuwe beleids- en financieringskader voor  ‘arbeidsmatige activiteiten’ deze steun deels over.

‘We zijn blij dat we als streekmotor hebben kunnen fungeren voor arbeidszorg. We hebben de nieuwe initiatieven tot ontwikkeling doen komen. De volgende stap is idealiter dat een hoger beleidsniveau dit oppikt. En dat is wat met arbeidszorg voor een deel gebeurd’, zegt gedeputeerde Marc Florquin.

Provincie laat arbeidszorg niet los

‘Toch zijn we ervan overtuigd dat een provinciaal flankerend beleid noodzakelijk blijft. Dit is ook de vraag van de Vlaamse overheid zelf. Daarom zetten we een punt achter het hoofdstuk arbeidszorg maar starten we een nieuw hoofdstuk ‘arbeidsmatige activiteiten (AMA)’, zegt gedeputeerde Marc Florquin.

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde op 19 juni het nieuw subsidiereglement ‘begeleiders arbeidsmatige activiteiten’ goed. Begeleiders van arbeidsmatige activiteiten kunnen een subsidie ontvangen indien ze zich aansluiten bij het Provinciaal AMA Samenwerkingsverband. AMA-begeleiders mét werkpost kunnen bovendien een subsidie krijgen als economische compensatie voor de tijd die de begeleider investeert in de AMA-medewerkers.

AMA_subsidies-folder_2018.pdf

PDF - 206 Kb

Arbeidszorg in de lift.JPG

JPG - 196 Kb

Marc Florquin

Gedeputeerde voor economie, Provincie Vlaams Brabant

Mieke Frans

Dienst economie, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be