Provincie bevordert sociaal ondernemerschap

De provincie Vlaams-Brabant investeert in totaal 204.175 euro in 9 projecten voor sociaal
ondernemerschap. Hiermee wil ze de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen voor mensen
met een grote afstand tot die arbeidsmarkt.

 

“Met deze investering  willen we de sociale economie en de reguliere economie naar elkaar toe doen groeien door  de sociale economie ‘economischer’ te maken en de ‘reguliere economie’ socialer”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie. “Via de projecten versterken we het ondernemerschap, de innovatie en de professionalisering binnen de sociale economie en bevorderen we de aandacht voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen de reguliere economie”

De hoogste bedragen zijn weg gelegd voor projecten waarbij sociale economie en reguliere economie samenwerken. Hierdoor wil de provincie win-wins creëren voor beide sectoren en de tewerkstelling in Vlaams-Brabant bevorderen. En dat is nodig want de tewerkstelling in Vlaams-Brabant heeft een serieuze klap gekregen.

De volgende projecten kregen de provinciale subsidie voor sociaal ondernemerschap:

•    Creatief digitaal atelier PIXELS van Alexianen Zorggroep Tienen (AZT)

Met dit project richt AZT een nieuw creatief digitaal atelier op. De opdrachten die men wil opzetten zijn o.a. drukwerk, flyers, logo’s, t-shirtbedrukking, huisstijlen, geboortekaartjes, naamkaartjes, kerst- en wenskaarten, animaties, reclame, webdesign, maar ook een eigen collectie producten, zoals tote bag en tassen.
Partners in het project zijn 37 graden, Graphcom, Kadoo- en Trofeelan en Creative Conspiracy.
Het project ontvangt een subsidie van 36.000 euro.
 

    Doorstroom@Cargovil van Cargovil

Cargovil Plus wil een ‘lokale hub’ implementeren waarbij kwaliteitsvolle in- en doorstroom van langdurig werkzoekenden beter georganiseerd kan worden. Uitgangspunt is een nieuwe samenwerkingsvorm tussen bedrijven dat resulteert in een structureel partnerschap.
Men wil een maatwerkafdeling oprichten die
-    Openstaande vacatures van de bedrijven centraliseert;
-    De juiste profielen selecteert en werft via het lokale netwerk van toeleiders;
-    Een tewerkstellingsplatform coördineert waar werkzoekenden ervaringen kunnen opdoen en competenties kunnen ontwikkelen;
-    Werkplekleren organiseert voor werkzoekenden;
-    Flexibele werkkrachten aanbiedt aan bedrijven tijdens piekmomenten;
-    Doorstroom faciliteert van werkzoekenden
Partners in het project zijn Pro Natura, Transmoove en VDAB Vilvoorde.
Het project ontvangt een subsidie van 40.000 euro.

•    ECHO als sterk platform richting werk van Walden ECHO

Walden ECHO bouwt met dit project een opleidingspakket voor werkgevers uit rond omgaan met psychische kwetsbare medewerkers, personeelsbeleid rond psychische kwetsbaarheid en jobcrafting op basis van talenten.
Het project ontvangt hiervoor een subsidie van 3.500 euro.
 

•    Succes van circulaire economie: inclusieve samenhorige van EnAdvis

In 2017 zijn UZ Leuven en AZ Sint-Lucas in Gent gestart met de inzameling van niet gecontamineerde sterilisatiedoeken uit de operatiekwartieren. Samen met Oostrem en Mozaïek werd een samenwerkingsvorm uitgewerkt voor de selectieve inzameling en homogenisering van deze sterilisatiedoeken. Hierbij worden de identificatielabels en de autoclaveertape door de arbeidszorginitiatieven verwijderd om recyclage mogelijk te maken.
EnAdvis rolt met dit project de homogenisering van de sterilisatiedoeken verder uit naar andere associaties ziekenhuizen en arbeidszorginitiatieven met focus op de provincie Vlaams-Brabant.
Partners in het project zijn Oostrem, Ons Tehuis Brabant en Huis in de Stad.
Het project ontvangt hiervoor een subsidie van 22.175 euro.
 

•    Competentieversterking doelgroepwerknemers milieuploegen van IGO div

Om hun dienstverlening draaiende te houden, maar ook om de doorstroomkansen van de doelgroepmedewerkers richting het reguliere circuit te vergroten, wil IGO investeren in de opleiding en begeleiding van hun doelgroepmedewerkers richting rijbewijs G (tractor) en BE (grote aanhangwagen).
Het project ontvangt hiervoor een subsidie van 3.000 euro.
 

    Kickstart: anderstaligen snel aan het werk via regionaal publiek-privaat partnerschap van Pro Natura

Anderstaligheid blijft een groot knelpunt bij het activeren van werkzoekende in regio Halle-Vilvoorde. Dit project wil hier actief op inzetten door:
-    Een pilootstageprogramma op te zetten met 20 nieuwe trajecten bij Pro Natura Vilvoorde, die allen klaargestoomd voor een job in het reguliere circuit;
-    Verzamelen en uittesten van een geschikt kader en tools voor ondersteuning van anderstaligen op de werkvloer. Opleiding (train-the-trainer) van een taalcoach bij Pro Natura die de werfleiders verder zal ondersteuning om beter om te gaan met anderstaligen op de werkvloer;
-    Uitwerken van een duurzaam en zelfbedruipend regionaal partnerschap/financieringsmodel waarbij SE-bedrijven en vormingsactoren in regio Vilvoorde-Machelen-Grimbergen gerichter en efficiënter anderstaligen klaarstomen voor een job bij bedrijven in de regio;
-    Verspreiding van de geleerde lessen via sociale media en een presentatie van de geleerde lessen.
Partners in het project zijn Cargovil Plus, Stad Vilvoorde, Centrum voor Basiseducatie
Halle-Vilvoorde en Agentschap Inburgering en Integratie
Het project ontvangt hiervoor een subsidie van 36.000 euro.
 

•    Opvolging van groeitraject doelgroeparbeiders via digitale tool van Pro Natura

Pro Natura wil een digitale tool laten ontwikkelen of aankopen die het begeleidingstraject van hun doelgroepmedewerkers beter opvolgbaar maakt, zowel voor de teamleader op het terrein, de omkadering op kantoor, als de doelgroeparbeider zelf. Dit zorgt voor een efficiëntere inzet van personeelsmiddelen: zo krijgen de begeleiders immers meer tijd om effectief in te zetten op coaching van de arbeiders, en krijgen de arbeiders meer ontwikkelingskansen.
Het project ontvangt hiervoor een subsidie van 3.500 euro.
 

•    SaTé V, samen tegen voedselverspilling van RISO Vlaams-Brabant

Met dit project maakt dit partnerschap werkt van:
-    De verwerking van voedseloverschotten Het organiseren van buurtkeukens;
-    Criteria voor het ‘Robin Food’ label verder uitwerken, patent vastleggen en promoten bij bedrijven;
-    Economisch model verder uitwerken met oog op een zelfbedruipende organisatie;
Partners in het project zijn Den Travak, Rikolto, Sociale Kruidenier Vlaams-Brabant en
De RuimteVaart
Het project ontvangt hiervoor een subsidie van 36.000 euro.


•    Pluspunten van VELO

VELO wil met dit project deze bestaande samenwerking verdiepen en verder uitbouwen.
Acties:
-    Noden en behoeften inzake diversiteit bij CIBO en Rein4ced in kaart brengen
-    Kennisdeling en ervaringen uitwisselen rond diversiteit op de werkvloer door VELO
-    Professionaliseren eigen werking op basis van behoeften CIBO en Rein4ced;
-    Doorstroom van doelgroepmedewerkers van VELO naar CIBO en Rein4ced;
-    Evaluatie en disseminatie van dit project.
Partners in het project zijn CIBO en  Rein4ced
Het project ontvangt hiervoor een subsidie van 24.000 euro.

 

Ann Schevenels

Gedeputeerde voor economie, Provincie Vlaams-Brabant

Mieke Frans

Dienst economie, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be