Provincie bestudeert verschillende vormen van waterrecreatie in domeinen

De provincieraad keurde op 20 december de overheidsopdracht goed voor de aanstelling van een studiebureau dat de mogelijkheden voor waterrecreatie op de domeinen van Huizingen, de Halve Maan in Diest en Kessel-Lo in Leuven moet onderzoeken.


Studie naar waterrecreatie verloopt in twee fasen

“Het doel van de studie is om vanuit een brede vergelijking van verschillende soorten waterrecreatie te komen tot een aantal concrete toekomstbeelden. Daarom wordt er gewerkt met een studie in twee fasen", zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor de provinciedomeinen.

In de eerste fase wordt een basisanalyse per domein gemaakt. Die analyse vormt het vertrekpunt waaraan de verschillende mogelijkheden van waterrecreatie zullen worden gekoppeld en getoetst. Voor elk domein worden hierna vier scenario’s onderzocht: de verbouwing van de bestaande infrastructuur, nieuwbouw, de bouw van een zwemvijver en de inrichting van speelwater.

Naast een kostenraming per scenario wordt de geschiktheid en wenselijkheid in een sterke-zwakteanalyse onderzocht. In deze fase zullen ook gesprekken met de betrokken en omliggende gemeenten, met privépartners, maar ook met Vlaanderen worden gevoerd om te kijken of en op welke manier er samenwerkingen mogelijk zijn.
De deputatie zal op basis van de onderzoeken dan uit de 12 scenario’s 2 toekomstbeelden per domein kiezen.

In de tweede fase worden deze twee toekomstbeelden per domein verder onderzocht en uitgediept. In deze fase wordt er meer dan een loutere vergelijking van verschillende bouwconcepten verwacht. Deze toekomstbeelden worden uitgewerkt en bevatten een schetsontwerp met grootteordes van de verschillende wateroppervlaktes en of speelzones. Daarnaast wordt ook een gedetailleerde kostenraming gevraagd met inbegrip van de investeringskost, de exploitatiekost maar ook tariefstructuren en andere inkomstenbronnen. Tenslotte bevatten de toekomstbeelden een becijfering of uitgangspunten omtrent eventuele samenwerkingsovereenkomsten mogelijke partners.

"We trekken de toekomst van de zwembaden dus opnieuw volledig open. Aan de hand van deze uitgebreide studie wordt er gezocht naar de meest geschikte en haalbare ontwikkeling voor elk domein. Aan het eind van fase 1 zal hierbij al een zekere richting worden ingeslagen doordat een aantal scenario’s niet weerhouden worden. De definitieve keuze zal echter gemaakt worden in de volgende legislatuur", besluit gedeputeerde Ann Schevenels.

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Mien Volders

Recreatie, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be