Provincie bestrijdt modder in Asse, Beersel, Diest, Dilbeek, Landen en Scherpenheuvel-Zichem

De provincie Vlaams-Brabant heeft, samen met de gemeenten Asse, Beersel, Diest, Dilbeek, Landen en Scherpenheuvel-Zichem erosiebestrijdingsmaatregelen uitgevoerd. Met deze ingrepen wil de provincie een einde maken aan de geregeld terugkerende water- en modderoverlast en de schadelijke gevolgen van erosie beperken.

Houthakseldam verlengd in Asse

In het voorjaar 2018 werd reeds een houthakseldam in Wolfrot aangelegd. De houthakseldam moest echter verlengd  worden met 9 meter.  

‘Houthakseldammen zijn eenvoudige en goedkope constructies die heel doeltreffend zijn. Met houten paaltjes, draadgaas en houthakselsnippers wordt een muur gebouwd die de modderdeeltjes tegenhoudt en het water vertraagd doorlaat’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen.
 

Erosiepoelen met aarden dammen en grasbufferstrook in Beersel

Bij hevige neerslag is er ter hoogte van Genstberg en Blutsdelle water- en modderoverlast door  afstromend modderrijk water van de bovenstroomse akkers.
Om de overlast te beperken werd onderaan op de akker een aarden dam aangelegd. Bij hevige neerslag kan er stroomopwaarts van de dam 675 m³ water gebufferd worden. De meespoelende modder bezinkt in deze erosiepoel en het water wordt via een kleine buis doorheen de damwand verder gecontroleerd stroomafwaarts vervoerd. Om het afstromend water van de akker naar de erosiepoel te geleiden, liggen er langsheen de Genstberg ook een geleidende aarden dam en een grasbufferstrook.

Ter hoogte van Erf de Keizer en Gijselbosstraat stroomt er bij intense regenbuien ook sedimentrijk water van de akkers af, in de richting van de straat en woningen. Om dit te voorkomen, werd onderaan op de eroderende akkers een bufferende aarden dam met een erosiepoel aangelegd. Het buffervolume van de erosiepoel bedraagt 525 m³.

De totale kostprijs van deze twee erosiebestrijdingsprojecten in Beersel bedraagt 128.290,35 euro. Omdat de knelpunten opgenomen zijn in het goedgekeurd gemeentelijk erosiebestrijdings­plan komen de werken in aanmerking voor een subsidie van 75% van de Vlaamse Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten. De provincie Vlaams-Brabant geeft  daarbovenop een subsidie van 19.243,55 euro voor beide projecten.
 

Buffergracht in Diest

Momenteel is de stad Diest, samen met de gemeente Bekkevoort, aan het bekijken of het afstromend hemelwater en sediment dat van het grondgebied Bekkevoort naar Lammerdries stroomt, kan gebufferd worden. In afwachting daarvan heeft de stad Diest op de bestaande gracht 9 houten tussenschotten geplaatst zodat er een honderdtal kubieke meter kan gebufferd worden. De tussenschotten in de gracht zullen sediment doen bezinken en het afstromend water vertragen.

De provincie Vlaams-Brabant heeft hiervoor een subsidie van 15.000  euro gegeven. 
 

Erosiepoel met aarden dam en grasbufferstrook in Dilbeek

Jaarlijks kwam bij hevige neerslag ter hoogte van de Schapenstraat water- en in mindere mate modderoverlast voor. Het landbouwperceel waarvan de modder grotendeels afkomstig was, bevindt zich stroomopwaarts het probleempunt. 

Om modderoverlast op de Bullenbergstraat te voorkomen, werd een erosiepoel met aarden dam en grasbufferstrook aangelegd.  

De totale kostprijs van het project bedraagt 14.852,84 euro. 
 

Erosiepoel met aarden dam in Landen

Tijdens hevige regenbuien komen water en modder vanuit het hoger gelegen landbouwgebied naar de Dorpsstraat in Attenhoven gestroomd. De bestaande grachten en duikers kunnen de overmatige aanvoer van modderwater niet aan waardoor de ganse straat verandert in een ‘modderrivier’ en woningen te kampen krijgen met water- en modderoverlast.

Op het einde van de Dorpsstraat werd een aarden dam aangelegd. Deze dam fungeert als een ‘afsluitdijk’ die de water- en modderstromen moet tegenhouden. Het teveel aan water en modder wordt tijdelijk opgevangen in de erosiepoel. Er kan ongeveer 1.250 m³ (modder)water opgevangen worden achter de dam. Na het onweer kan het water in deze poel stilletjes weglopen via een kleine buis in de dam. De modder blijft achter in de poel.

De totale kostprijs van het project bedraagt 63.271,93 euro. Omdat het knelpunt is opgenomen in het goedgekeurd gemeentelijk erosiebestrijdings­plan van Landen komen de werken in aanmerking voor een subsidie van 75% van de Vlaamse Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten. De provincie Vlaams-Brabant kent daarbovenop een subsidie van 9.490,79  aan Landen toe.
 

Strobalendam in Scherpenheuvel-Zichem

Ter hoogte van de Kwalijkstraat te Scherpenheuvel-Zichem is er bij hevige regenval water- en modderoverlast. Deze overlast is afkomstig van de stroomopwaarts gelegen akkers. Om deze overlast  te beperken heeft de gemeente Scherpenheuvel-Zichem in afwachting van een bufferbekken, dat momenteel ontworpen wordt, een strobalendam met een lengte van 50m aangelegd. Deze strobalendam heeft reeds in werking moeten treden in mei 2018.

‘Strobalendammen zijn eenvoudige en goedkope constructies die heel doeltreffend zijn. Met strobalen en houten paaltjes  wordt een muur gebouwd die de modderdeeltjes tegenhoudt en het water vertraagd doorlaat’, zegt gedeputeerde Monique Swinnen.

De provincie Vlaams-Brabant heeft 4.815,56  euro, van dit project voor haar rekening genomen. 

 

Monique Swinnen

Gedeputeerde voor waterlopen, Provincie Vlaams Brabant

Stefanie Bourgeois

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be