Provinciale werkingssubsidie van 675.400 euro voor vzw ‘de Rand’

Vlaams karakter Rand blijven versterken

De provincie Vlaams-Brabant geeft een subsidie van 675.400 euro aan vzw de Rand voor haar werking. De Rand speelt een belangrijke rol bij het behoud van het Vlaams karakter in de Vlaamse Rand.

“De provincie Vlaams-Brabant stond aan de wieg van vzw de Rand”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde bevoegd voor Vlaams karakter. “De afgelopen 22 jaar is de organisatie een betrouwbare partner geweest bij de uitvoering van het Vlaams karakterbeleid in de Vlaamse Rand, zowel voor de provincie Vlaams-Brabant als voor de Vlaamse Gemeenschap. Daarom geven we hen een werkingssubsidie van 675.400 euro voor 2019".

De provincie Vlaams-Brabant blijft ook dit jaar middelen vrijmaken om lokale en bovenlokale initiatieven die aan taalstimulering doen te ondersteunen.
Naast projectsubsidies zijn er ook nog talrijke eigen projecten zoals

  • de jaarlijkse campagne voor de taallessen Nederlands
  • de ondersteuning van OKAN-scholen (onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen)
  • de ondersteuning en begeleiding van kinderopvanginitiatieven
  • de lees- en voorleesprojecten  ‘Thuis in Taal’ en ‘Boekenstoet’

“Met het nieuwe provinciebestuur blijven we inzetten op het versterken van het Vlaams karakter in Vlaams-Brabant. De Vlaamse Rand rond Brussel heeft specifieke uitdagingen, vandaar dat we de vzw de Rand blijven ondersteunen”, zegt gedeputeerde Bart Nevens. “Wij zijn steeds op zoek naar het bieden van bijkomende kansen en mogelijkheden om op een gerichte en uitdagende manier aan taalstimulering Nederlands te doen bij anderstaligen. Er zijn ook heel wat beleidsdomeinen waar dit mogelijk is. De kennis van het Nederlands is immers een sleutel die veel poorten opent en is de basisvoorwaarde voor een sterk sociaal weefsel”.

Bart Nevens

Gedeputeerde voor Vlaams karakter, Provincie Vlaams-Brabant

Peter Biondi

Vlaams karakter, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be