Provinciale ontleningen stijgen met 8%

Klanten zijn zeer tevreden

Dinsdag 15 mei 2018 — 2017 was voor de provinciale uitleendienst een succes. In de drie uitleenposten, Asse, Bekkevoort en Leuven, werden in totaal 5.412 ontleningen gedaan. Dat is een stijging met 8% ten opzichte van 2016. De grootste stijging, met 15%, werd genoteerd in de uitleenpost  van Bekkevoort.
De provincie Vlaams-Brabant organiseerde een klantenbevraging waaruit blijkt dat 90% van de ontleners zeer tevreden is met de dienstverlening van de uitleendienst.

Ontleningen stijgen met 8%

‘Onze uitleendienst heeft een succesvol jaar achter de rug’, zegt Walter Zelderloo, gedeputeerde voor de uitleendienst. ‘Het totaal aantal ontleningen bedroeg 5.412. Dat zijn er 405 meer dan in 2016, goed voor een stijging van 8%. Deze service is belangrijk voor het  artistieke en socio-culturele leven in onze provincie’.

De impact van de oprichting van de derde uitleendienst in Bekkevoort, drie jaar geleden, is duidelijk zichtbaar in de cijfers. Door het verhogen van de bereikbaarheid van de uitleendienst steeg het aantal ontleningen in Bekkevoort met 15%. In Asse werd een stijging gerealiseerd van 5%, in Leuven van 7%.

 

Provincie zet in op materiaal dat gemeenten niet aanbieden

De uitleendienst zorgt ervoor dat verenigingen, scholen, instellingen en lokale besturen beroep kunnen doen op goed onderhouden materiaal.
Zo is er in elke post bijvoorbeeld een specifiek aanbod beschikbaar van materialen die evenementen veiliger kunnen maken, zoals communicatiemateriaal, AED-toestellen en toegankelijkheidsmateriaal.

‘Omdat we als streekmotor een goed contact hebben met de gebruikers en de gemeenten, kunnen we inzetten op materialen die niet of nauwelijks beschikbaar zijn op gemeentelijk vlak’, zegt gedeputeerde Walter Zelderloo. ‘We gaan dit jaar investeren in nieuwe ontleensoftware zodat onze werking nog klantvriendelijker wordt’.


Tevreden klanten

De uitleendienst organiseerde in april en mei van vorig jaar een klantenbevraging die peilde naar de kwaliteit van de dienstverlening. In totaal werden 496 mensen gecontacteerd.

‘Onze klanten zijn zeer tevreden over de dienstverlening van onze uitleendienst. Voor hen zijn de kwaliteit, betrouwbaarheid en voldoende groot aanbod de belangrijkste parameters. Opvallend is dat 96% van de klanten onze dienstverlening ook bij anderen zou aanbevelen. Ze omschrijven de uitleendienst als professioneel, klantgericht en laagdrempelig. Een pluim voor onze medewerkers, besluit gedeputeerde Walter Zelderloo.

Vooral voor scholen en verenigingen is de uitleendienst zeer nuttig. Zonder deze gratis ondersteuning zouden hun activiteiten fors duurder worden.
 

 

 

 

 

 

 

 

Walter Zelderloo Gedeputeerde voor uitleendienst at Provincie Vlaams Brabant
Tim Jonckers Uitleendienst at Provincie Vlaams Brabant