Provinciale innovatiesubsidies bevorderen frisse ideeën voor morgen

5 vernieuwende projecten krijgen samen 592.583 euro


De provincie Vlaams-Brabant investeert in totaal 592.583 euro in 5 innovatieve projecten. Eén project zorgt voor betere smaak- en productkwaliteit van gefermenteerde voeding. Een volgend laat mensen bij zichzelf een bloedstaal nemen voor een medisch onderzoek. Ook wordt geïnvesteerd in een gehoortest die thuis kan afgenomen worden bij evenwichtsstoornissen. Twee projecten maken circulaire bakstenen uit steenpuin en combineren warmtetechnieken om erfgoedsites energiezuiniger te maken.

Op 7 februari werden 5 innovatieve projecten voorgesteld die financiële steun krijgen van de provincie.
Op 7 februari werden 5 innovatieve projecten voorgesteld die financiële steun krijgen van de provincie.

“Bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke actoren die samenwerken aan een innovatief project, komen in aanmerking voor een provinciale innovatiesubsidie. Een voorwaarde is dat het project Vlaams-Brabant als kennisregio versterkt in minstens één van de vijf clusters: food, health, creativity, logistics en cleantech”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie.


De 5 projecten die dit jaar deze financiële steun krijgen zijn:

 • ‘DynaFERM’ van Perseus Biomics uit Tienen voor betere controle fermentaties (90.504 euro)

  Gefermenteerde voeding, zoals zuurdesembrood, wint aan populariteit bij de consument. Bij de industriële productie ervan worden specifieke bacteriën en gisten toegevoegd. Zo ontstaan fermentatieculturen die veilig en kwaliteitsvol moeten zijn. Maar de bestaande controles op deze culturen zijn te traag of niet gevoelig genoeg. ​
  Dat leidde tot het project DynaFERM, een samenwerking tussen Het Tiense bedrijf Perseus Biomics en voedingsmultinational Puratos uit Groot-Bijgaarden. ​
  Puratos produceert gefermenteerde voedingsmiddelen op industriële schaal. Perseus Biomics zet de Dyna-MAP-technologie in die het fermentatieproces sneller en gevoeliger kan controleren. Dat maakt tijdige bijsturing mogelijk met minder voedselverspilling als resultaat. De techniek zal bovendien zorgen voor een betere smaak- en productkwaliteit.
In het labo van Perseus Biomics in Tienen wordt onderzoek gedaan naar betere smaak- en productkwaliteit van gefermenteerde voeding.
In het labo van Perseus Biomics in Tienen wordt onderzoek gedaan naar betere smaak- en productkwaliteit van gefermenteerde voeding.
 • ‘Blood2Collect’ van Comate i.s.m. KU Leuven om zelf je bloedstaal af te nemen (148.674 euro)

  Wat als je niet meer naar de dokter moest voor een bloedtest? Het is geen fictie meer. KU Leuven bundelt namelijk de krachten met ingenieursbureau Comate voor de verdere ontwikkeling van een innovatieve technologie waarbij een patiënt thuis, op een gebruiksvriendelijke en pijnloze manier, zelf een bloedstaal kan afnemen via een vingerprik. De juiste hoeveelheid bloed wordt automatisch in minder dan vijf minuten exact afgemeten, op een papiertje gebracht en gedroogd. En dat allemaal in één enkele cartridge ter grootte van een bankkaart die de patiënt ten slotte zelf via de gewone post naar een klinisch labo stuurt voor analyse. Een revolutionaire methode die in de hele wereld kan worden toegepast en erg efficiënt is. Zeker in ontwikkelingslanden betekent dit een enorme vooruitgang, want bloedstalen kunnen er niet altijd onder de juiste omstandigheden getransporteerd worden. De technologie is nog niet marktklaar. Daartoe zullen de Biosensors groep van de KU Leuven en ingenieursbureau Comate samen een prototype ontwikkelen met het oog op grootschalige productie.
 • ‘Bastion Duurzame Warmte’ van stad Diest, ERF en Extraqt over innovatieve technieken op erfgoedsites (110.955 euro)

  Het is niet gemakkelijk om energiezuinigheid, isolatie, klimaatneutraliteit en circulariteit toe te passen op historische gebouwen en erfgoed. Daardoor slinken de kansen op een succesvolle herbestemming en economische invulling.
  Nieuwe technieken bieden misschien wel kansen. Met het project ‘Bastion Duurzame Warmte’ nemen de drie partners het voortouw in de Diestse citadel, dat dient als pilootproject voor innovatieve, duurzame warmtetoepassingen in beschermd erfgoed. Ze maken daarbij gebruik van een aantal nieuwe tools zoals Multi-energiebronnen Configurator (MEC) en Total Cost of Ownership-analysator. Het project combineert drie groene warmtebronnen op één erfgoedsite: de oude Demerarm voor aquathermie, de grote Aquafincollector voor riothermie en de waterhoudende Diestiaanlaag voor geothermie. ​
  De resultaten zullen ook nuttig zijn voor andere (ergoed)sites in de provincie, zoals de kastelen in de Groene Gordel. ​
 • 'Audio-Home’ van Reckon i.s.m. Sentigrate, UAntwerpen, Hoormij, Sint-Maria Halle, AZ Diest en Heilig Hart Leuven voor een gehoortest thuis (125.308 euro)

  Aanvallen van draaiduizeligheid, oorsuizen en gehoorverlies, de ziektes van Menière en Vestibulaire Migraine treffen 1% van de bevolking en hebben een grote impact op de levenskwaliteit van patiënten. 50% van wie eraan lijdt, is regelmatig afwezig op het werk en 12% permanent werkonbekwaam. ​
  Wist je dat 81% van de gestelde diagnoses fout zijn? Dat komt omdat de aard van het gehoorverlies een belangrijke indicator is voor de diagnose en dat gehoorverlies treedt het sterkst op rond het moment van een aanval. Tijdens een consultatie bij een Neus-Keel-Oor arts kan dit vaak niet (meer) gemeten worden. Met de app Audio-Home zal de patiënt de gehoortest thuis kunnen afnemen, wanneer het gehoorverlies effectief optreedt. Uniek is dat de patiënt haar of zijn eigen smartphone en headset gebruikt, gekalibreerde apparatuur is niet langer nodig. De resultaten worden gedeeld met de NKO-arts. Zo kan er sneller een juiste diagnose worden gesteld en krijgen patiënten sneller toegang tot de juiste zorg.
 • ‘DWELL’ van KU Leuven SREMAT, Facadeclick en ABR/De Meuter over bakstenen uit steenpuin halen (117.142 euro)

  Keramische bakstenen bestaan voornamelijk uit natuurlijke grondstoffen, zoals klei, die worden gebakken op hoge temperatuur. Dat vraagt veel energie. Stenen kunnen ook uit cement gemaakt worden, maar ook die grondstof heeft een grote impact op het milieu. ​
  Het DWELL-project wil daarom een nieuwe waardeketen creëren tussen de afvalsorteerder en de bouwsector door een innovatieve baksteen te ontwikkelen die hoofdzakelijk uit steenpuin bestaat en toch de eigenschappen heeft van een gewone baksteen. Het innovatieve productieproces is opschaalbaar in onze eigen regio. De productie is bovendien milieuvriendelijker dan die van gewone bakstenen. Niet duur ook, omdat lokale afvalstromen worden gebruikt. Dat maakt commercialisering in onze provincie mogelijk.

De innovatiesubsidies maken deel uit van de werking van Smart Hub Vlaams-Brabant. Met Smart Hub Vlaams-Brabant wil de provincie de kennissector versterken in 5 innovatieve clusters die belangrijk zijn voor onze regio: logistics, health, food, cleantech en creativity. ​
Dit gebeurt in samenwerking met VOKA Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant, KU Leuven, VUB en POM Vlaams-Brabant.

Meer info over het subsidiereglement: https://www.vlaamsbrabant.be/nl/premies-en-subsidies/innovatiesubsidie

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Pierre Faché

Dienst economie, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be