Provinciale groepsaankopen dakisolatie en zonnepanelen verlengd wegens succes

De provincie Vlaams-Brabant verlengt haar ‘Energieke daken’-campagne, de groepsaankopen voor dakisolatie en zonnepanelen, tot 1 april 2018. Ruim 2.500 inwoners werden tot nog toe bereikt via infosessies. Dit leidde tot ruim  2.300 aanvragen, met tot nu toe 400 effectieve plaatsingen tot gevolg. Een groot succes.

Energieke daken

De provincie Vlaams-Brabant lanceerde in mei 2017, in samenwerking met Pajopower, 3Wplus, IGO en de Kringwinkel Hageland, de campagne Energieke daken: groepsaankopen voor dak- of zoldervloerisolatie en fotovoltaïsche zonnepanelen.

‘We willen tegen 2040 een klimaatneutrale provincie zijn’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘Om onze CO2-uitstoot te laten dalen, zetten we in op hernieuwbare energie en energiebesparende maatregelen. Met de provinciale groepsaankopen wordt het plaatsen van dakisolatie en zonnepanelen gemakkelijker voor de inwoners en worden zoveel mogelijk drempels weggehaald’.

Wie deelneemt moet niet op zoek naar allerhande technische informatie en hoeft geen prijzen te vergelijken. De organisaties Pajopower, 3Wplus, IGO en Kringwinkel Hageland, nemen die taken voor hun rekening, elk in hun regio.
 

Huidige groepsaankopen verlengd tot 1 april 2018

Aan de huidige campagne nemen 6 installateurs van zonnepanelen en 5 aannemers voor dakisolatie deel. Ruim 2.500 inwoners werden bereikt via infosessies, die samen met de gemeentebesturen werden georganiseerd. Binnen het half jaar leidde dit tot ruim 2.300 aanvragen, met tot nu toe 400 effectieve plaatsingen tot gevolg.


‘Wegens het grote succes hebben we besloten om de huidige voorwaarden van de groepsaankoop te verlengen tot 1 april. Men kan dus nog steeds intekenen en genieten van de vele voordelen’, zegt gedeputeerde Tie Roefs.

Informatie zoeken en inschrijven kan via www.vlaamsbrabant.be/groepsaankoop
 

Extra aandacht voor hoge kwaliteit en lokale aannemers

De provinciale partners en onafhankelijk experten van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen selecteerden per regio meerdere aannemers en installateurs. Een scherpe en correcte prijs, hoge kwaliteit van materialen en plaatsing, uitgebreide garanties en een goede en vlotte dienstverlening staan daarbij centraal.
De regionale en dus meer kleinschalige aanpak op maat van de streek biedt de mogelijkheid om hoofdzakelijk lokale en kleinere aannemers en installateurs in te schakelen. Zo zwengelt de provincie Vlaams-Brabant de lokale economie en tewerkstelling aan.

‘Kiezen voor de provinciale groepsaankopen zonnepanelen en/of dakisolatie is drie keer winnen. Niet alleen stoot men minder CO2 uit en bespaart men op de energiefactuur, men helpt ook onze lokale economie bloeien. Zo zijn we de streekmotor  voor een klimaatvriendelijk Vlaanderen, waar we volop kansen geven aan duurzame ondernemers van hier’, zegt gedeputeerde Tie Roefs.
 

Stipte opvolging van offerte tot en met plaatsing

Na intekening maakt de aannemer op basis van een plaatsbezoek een vrijblijvende offerte op maat. Bij goedkeuring van de offerte starten de werken in de afgesproken periode. De offertes en de uitvoering van de werken worden door de organiserende partners nauw opgevolgd via een digitale opvolgingsmodule en worden steekproefsgewijs gecontroleerd. Op die manier doen zij aan kwaliteitsbewaking en wordt de burger maximaal ontzorgd van offerte tot en met de installatie en nazorg.
 

Wildgroei aan groepsaankopen vaak misleidend onder de vlag van de provincie

Inwoners van Vlaams-Brabant kregen de afgelopen maanden heel wat reclame in de bus van andere groepsaankopen, zoals ‘Vlaams-Brabant kiest voor zonne-energie’ van Ichoosr. 
Deze groepsaankopen worden niet in samenwerking met de provincie georganiseerd, hoewel ze die indruk wekken. Tenzij de provincie Vlaams-Brabant expliciet wordt vermeld, zijn dit louter initiatieven van private spelers. Deze groepsaankopen zijn heel anders opgezet en werken vaak met één grotere speler op de markt. De enige, echte provinciale groepsaankoop is te herkennen aan het provincielogo en de expliciete vermelding van de provincie Vlaams-Brabant.

‘We maken, samen met onze partners, het verschil door niet te kiezen voor de allergoedkoopste aanbieders, maar wel voor de beste vakmannen tegen een scherpe maar correcte prijs. En liefst voor lokale aannemers die in de eigen regio werken, niet voor de grote spelers die aan dumpingprijzen kunnen werken en vaak van ver komen. We garanderen bovendien een hoge kwaliteit van materialen en plaatsing. Deze provinciale aanpak krijgt ook de steun van de bouwfederaties zoals de Bouwunie en de Confederatie Bouw Vlaams-Brabant’, besluit gedeputeerde Tie Roefs.

Hilde Hacour

Dienst Leefmilieu

Tie Roefs

Gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid, Kabinet Roefs,Provincieraad Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be