Provinciaal overleg rond aanpak transmigratie op snelwegparkings in Vlaams-Brabant leidt tot concrete resultaten

Tijdens het jaarlijks provinciaal overleg ‘transmigratie in de omgeving van dienstenzones, beter gekend als snelwegparkings in Vlaams-Brabant’ werd belangrijke vooruitgang geboekt. ​ Op dit overleg waren vertegenwoordigers van Vlaams Minister voor Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters, de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, de parketten Leuven en Halle-Vilvoorde, de federale en de lokale politie, de Dienst Vreemdelingenzaken en het Agentschap Wegen en Verkeer aanwezig.

Transmigranten begeven zich naar parkings langs de snelwegen om als verstekelingen in vrachtwagens de oversteek naar Groot-Brittannië te maken, en dit creëert problemen op vlak van overlast en onveiligheid.

"Met dit provinciaal overleg blijven we met verschillende partners zoeken naar oplossingen. Ik hoor van burgemeesters en korpschefs dat de problemen zich niet beperken tot de parkings op zich, maar zich ook voordoen in de dorpskernen en omliggende ​ woonwijken”, zegt gouverneur Jan Spooren. “Daarom blijft een brede, gecoördineerde aanpak door de bestuurlijke autoriteiten en de politie noodzakelijk.” ​ ​

Parkings langs snelwegen zomaar sluiten mag geen optie zijn. Het zou het probleem enkel verplaatsen naar andere dienstenzones of naar de dorpskernen, omdat chauffeurs nu eenmaal de wettelijke rij- en rusttijden moeten respecteren. ​
Een lange termijn aanpak is wel noodzakelijk, onder andere door in te zetten op een verbeterde inrichting van de parkings met afsluitingen en veiligheidscamera’s. ​
De verderzetting van de bewakingsopdrachten door privéfirma’s, wat trouwens in heel Vlaanderen gebeurt, is in deze eveneens een goede zaak.

“Ik ben tevreden dat de Vlaamse regering enkel voor Vlaams-Brabant reeds in 2021 een budget van 1,8 ​ miljoen euro vrijmaakt voor infrastructurele maatregelen aan snelwegparkings”, aldus gouverneur Jan Spooren. “Daarnaast zullen ook de betrokken Vlaams-Brabantse burgemeesters, ​ politiekorpsen en parketten verder hun schouders zetten onder de aanpak van deze problematiek. Zowel de vervoersfirma’s onze bevolking in de getroffen gemeenten snakken naar oplossingen, en we zijn er wel van overtuigd dat we met deze maatregelen concrete stappen vooruit zetten”.

 

Jan Spooren

Gouverneur, Provincie Vlaams-Brabant

 

​ ​

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be