Politie controleert op alcohol en snelheid in april in Vlaams-Brabant

Donderdag 29 maart 2018 — De provincie Vlaams-Brabant streeft naar minder verkeersongevallen en minder verkeersslachtoffers. Daarom controleren de politiediensten in april op rijden onder invloed en op onaangepaste of overdreven snelheid.

Bestuurders die gedronken hebben, lopen een sterk verhoogd risico op een ongeval. Dat blijkt ook uit de cijfers van het VIAS-institute: in België test een op de tien autobestuurders positief na een ongeval. Onder de ernstig gewonde slachtoffers loopt dit op tot vier op tien personen. Inname van alcohol leidt bij chauffeurs tot verminderde concentratie en een tragere reactiesnelheid en kan slaperigheid veroorzaken. Vaak overschatten chauffeurs die rijden onder invloed zichzelf en denken ze dat ze nog goed kunnen rijden.

‘Overdreven of onaangepaste snelheid leidt tot een hoger aantal ongevallen en tot meer ernstige ongevallen. Naar schatting 10 tot 15 % van alle ongevallen en 30 % van de ongevallen met dodelijk letsel zijn rechtstreeks het gevolg van overdreven of onaangepaste snelheid. Een te hoge snelheid zorgt bij de chauffeur voor een vernauwing van het gezichtsveld, voor een grotere remafstand en minder tijd om te reageren bij een onverwachte gebeurtenis’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Uit de Nationale Verkeersonveiligheidsenquête 2017 van het Vias-institute blijkt dat 30 % van de Belgen te snel reed op de autosnelweg, binnen en buiten de bebouwde kom in een periode van dertig dagen voorafgaand aan de bevraging.

In 2017 werden in Vlaams-Brabant in het kader van gerichte bemande controles op overdreven of onaangepaste snelheid door de lokale en federale politiediensten in totaal 1.782.278 voertuigen gecontroleerd, daarvan bleken er 168.345 in overtreding te zijn wat overeenstemt met 9,44 % overtreders.

Erik Asselman Dienst maatschappelijke veiligheid at Provincie Vlaams Brabant
Lodewijk De Witte Provinciegouverneur Vlaams-Brabant