Plannen F25 fietssnelweg in Aarschot klaar

Traject van 3 kilometer tussen station Aarschot en Gelrode

De provincie Vlaams-Brabant en de stad Aarschot hebben de plannen klaar voor de aanleg van de F25-fietssnelweg in Aarschot. Die fietssnelweg vertrekt aan het station van Aarschot en loopt via Elzenhof en Nieuwland richting spoorbedding. Vanaf daar blijft het traject de sporen volgen tot voorbij Vorsdonkbos. Ter hoogte van het vroegere station van Gelrode loodst een nieuw aan te leggen fietstunnel het fietsverkeer veilig naar de andere kant van de Begijnendijksesteenweg. Waarna het traject op de grens met Rotselaar aansluiting maakt richting Leuven.

 

De F25 is de toekomstige fietssnelweg van 16 km tussen Aarschot en Leuven en wordt een comfortabel en veilig alternatief voor de drukke en heuvelachtige Aarschotsesteenweg. ​
Na Aarschot loopt het traject verder via Wezemaal en Rotselaar langs Wilsele-Putkapel en Kessel-Lo richting Leuven station.

 

Bestaande en nieuwe infrastructuur langs de spoorlijn Aarschot-Leuven

“De plannen in Aarschot gaan over een stuk van ongeveer 3 kilometer fietssnelweg. Hierbij worden zowel bestaande wegen heringericht, als nieuwe stukken aangelegd”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. “Zoals steeds streven we ook bij deze fietssnelweg naar veiligheid, comfort en minimale hindernissen om een vlotte fietsverbinding tussen te creëren, in dit geval tussen Aarschot en Leuven. Op die manier willen we ook in deze regio van de fiets een sterk mobiliteitsalternatief maken”.

Vier zones langs de spoorlijn

“De plannen voor de F25 in Aarschot kunnen worden ingedeeld in vier zones”, zegt Annick Geyskens, schepen van mobiliteit. “Daarbij wordt zoveel mogelijk het traject van de spoorlijn Leuven-Aarschot gevolgd met steeds een afsluiting tussen fietssnelweg en sporen. De realisatie zal een grote stap zijn, in de ontsluiting van de stationsomgeving en zal fietsen tussen Aarschot en Leuven aangenamer en aantrekkelijker maken”.

“De fietssnelweg tussen Aarschot en Leuven is heel belangrijk voor onze stad”, vult burgemeester Gwendolyn Rutten verder aan. ​ “Aarschot is een fietsstad met heel wat inwoners die werken of studeren in Leuven. Ook voor de verbinding vanuit het centrum naar deelgemeente Gelrode is deze route cruciaal. Nu de plannen klaar zijn, willen we zo snel mogelijk naar de uitvoering ervan gaan“.

Verbinding met de stationsomgeving aan Elzenhof

Vanuit de stationsomgeving wordt de fietssnelweg via de terreinen van Infrabel doorgetrokken richting Nieuwland, waar het een doorsteek krijgt in de richting van de sporen.

Vrijliggende fietssnelweg met rustruimte

Vanaf Nieuwland loopt de nieuw aan te leggen fietssnelweg vrij langs het spoor met een breedte van 4 meter. De fietssnelweg loopt onder drie bruggen door. Ter hoogte van de eerste brug komt een overdekte rustruimte met infozuil, zitgelegenheid en een fietsenstalling en die toegankelijk zal zijn via toekomstige parking Elzenhof.

Comfortabele fietssnelweg met aandacht voor natuurgebied Vorsdonkbos

Ter hoogte van Turfputten sluit de F25 weer aan op bestaande weg. Het eerste deel wordt hier ingericht als fietsstraat en verderop wordt het bestaande steenslagpad aangelegd als fietssnelweg in asfalt. Hier met een breedte van 3 meter om het aanwezige natuurgebied Vorsdonkbos minimaal aan te snijden. Op dit stuk wordt vleermuisvriendelijke verlichting voorzien met uitdoofscenario en de afsluiting van het spoor krijgt hier doorgang voor overstekende dieren.

Veilig voorbij de Begijnendijksestenweg via nieuwe fietstunnel in Gelrode

De bestaande Baan op Rotselaar wordt tot aan de stadsgrens ingericht als fietsstraat en onder de Begijnendijksesteenweg komt een fietstunnel, waarbij de toeritten voor gemotoriseerd verkeer worden verlegd.

 

Met steun van Vlaams-Brabant en Vlaanderen

De stad Aarschot werkt de komende jaren als bouwheer, samen met de provincie Vlaams-Brabant, dit dossier verder uit. Als alle procedures en vergunningen vlot verlopen, kan de realisatie van dit stuk van de fietssnelweg ten vroegste in 2023 van start gaan.

De kosten van dit traject worden momenteel geraamd op 2.099.569 euro. Hiervoor kan de stad Aarschot een beroep doen op het Fietsfonds waarbij de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest elk de helft van de kosten subsidiëren.

 

Meer informatie voor inwoners

Een infomoment voor omwonenden en andere geïnteresseerden kan om wille van de huidige COVID 19-maatregelen niet doorgaan. Buurtbewoners ontvangen in de loop van deze week per post een infofolder. Daarnaast kan je de plannen en meer achtergrond ook raadplegen via www.fietssnelwegen.be/nieuws/aarschot

 

Tom Dehaene

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Gwendolyn Rutten

Burgemeester, Stad Aarschot

Annick Geyskens

Schepen, Stad Aarschot

Inne Van Engeland

Dienst mobiliteit, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be