Plan voor Paenhuys: een wei waar landbouw en buurt elkaar ontmoeten

Het gebied rond het Paenhuys in Hoegaarden is van groot belang voor de gemeente maar heeft nog geen duidelijke rol in het dorpsleven. De provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Hoegaarden en Avansa Oost-Brabant betrokken de inwoners om na te denken over de toekomst van het gebied. Het resultaat van dit participatietraject is een plan waarbij landbouw een belangrijke plek blijft innemen, maar waar er ook ruimte komt voor ontmoeting. ​

 

“De weide van het Paenhuys is landbouwgebied. Maar in het gebouw is er wel ruimte voor ontmoeting, zoals met de academie, de wijngilde en het jeugdhuis. Om na te gaan hoe we de verschillende functies in het gebied kunnen integreren om van deze plek een ontmoetingsplek te maken voor alle inwoners, gaven we een subsidie van 50.000 euro voor een participatietraject en de inrichting van het gebied”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

Gemeente maakt plannen voor de integratie van de verschillende functies van het gebeid Paenhuys.
Gemeente maakt plannen voor de integratie van de verschillende functies van het gebeid Paenhuys.

Avansa Oost-Brabant en Regionaal landschap Zuid-Hageland organiseerden drie avonden met geïnteresseerden en belanghebbenden om een visie over het gebied naar voren te brengen. ​
“De opkomst van deze participatiemomenten was hoog en dat stemt ons gelukkig”, zegt Marleen Lefevre, schepen van omgeving in Hoegaarden. “We hebben in Hoegaarden nu ervaren hoe krachtig een signaal van bewoners kan zijn. En we zullen daar in de toekomst nog gebruik van maken.”

Inwoners van Hoegaarden mochten mee nadenken over de toekomst van het Paenhuys-gebied.
Inwoners van Hoegaarden mochten mee nadenken over de toekomst van het Paenhuys-gebied.

Het resultaat van deze participatie is een plan dat in grote lijnen aangeeft welke functies er binnen de muren van de zone uitgeoefend kunnen worden.
“Landbouw blijft een belangrijke plek innemen want dat is in onze gemeente belangrijk. Maar hier geven we een meerwaarde aan het gebied door ook andere functies te integreren”, zegt Jean-Pierre Taverniers, burgemeester van Hoegaarden. "Die andere functies zijn dan ruimte voor de omwonenden, met aandacht voor kinderen, ruimte voor de jeugd, zoals de lokale Chiro, buitenruimte voor de muziekacademie, en een informatiepunt over de geschiedenis van het terrein en de toekomstige landbouwactiviteit."

Dit plan zal de volgende maanden verder vorm krijgen. Er werd immers ook een Open Oproep gelanceerd voor geïnteresseerde boeren om aan te geven met welke landbouwactiviteit zij in het gebied aan de slag kunnen gaan en hoe dat een meerwaarde voor de dorpsgemeenschap kan betekenen. Een drietal kandidaten reageerden reeds op de oproep en intussen lopen de gesprekken met hen.

Binnenkort worden de eerste werken in het gebied uitgevoerd. ​ Zo worden er in het najaar een aantal fruitbomen en druiven in het najaar aangeplant en wordt de muur aangepakt.


Het project krijgt ondersteuning en subsidiëring vanuit het strategisch project Getestreek en van het Departement Omgeving.

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Jean-Pierre Taverniers

Burgemeester, Gemeente Hoegaarden

An Steegen

Projectcoördinator SP OnverGETElijk!, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be