Plan voor de afbakening van de woonkernen in Zennevallei is klaar

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde de definitieve vaststelling van het Provinciaal ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) 'Kernafbakeningen Zennevallei' goed. De provincie, de stad Halle en de gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw werkten samen aan dit plan voor een vernieuwd ruimtelijk beleid in de stads- en dorpskernen in de zuidelijke Zennevallei. ​

De provincie Vlaams-Brabant maakte een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op dat de stads- en dorpskernen in de Zennevallei afbakent. ​
De gemeenten in de Zennevallei wensen een ander beleid te voeren tussen hun kernen en alle woongebieden die daar buitengelegen zijn. Zo een beleid was momenteel niet mogelijk. De basis om dit nieuwe beleid uit te voeren, is met dit provinciaal RUP gecreëerd. Het plan gaat in september 2024 van kracht.

Met het nieuwe plan kunnen de woonkernen in de Zennevallei afgebakend worden.
Met het nieuwe plan kunnen de woonkernen in de Zennevallei afgebakend worden.

“We moeten meer gaan wonen, werken en leven in de kernen van onze steden en dorpen om de open ruimte ertussen te kunnen vrijwaren. De afbakening van die kernen is daarbij een noodzakelijk stap”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

“De provincie ondersteunt ons beleid met de opmaak van dit ruimtelijk uitvoeringsplan. Ze bepaalde samen met ons de juridische grenzen van de kernen. Als lokale besturen kunnen we dan later specifieke bouwregels uitwerken voor deze afgebakende kernen” zegt Marc Snoeck, burgemeester van Halle.

“Door samen te werken konden we gemakkelijker afstemmen met elkaar en spaarden we ook kosten uit”, vult Jo Vander Meylen, burgemeester van Beersel, aan.

“In onze gemeente hadden we ook al veel geregeld via de gemeentelijke plannen voor onze kernen. Het provinciale plan vormt daarop een aanvulling”, beaamt burgmeester Jan Desmeth van Sint-Pieters-Leeuw.


Het gaat in dit plan om gemeenten die betrokken zijn in het zogenaamde ‘strategisch project’ voor de Zennevallei. In dit project werken sinds 2016 Vlaanderen, de provincie, het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei, de stad Halle en de gemeenten Beersel, Sint-Pieters-Leeuw, Drogenbos en Linkebeek samen om van de Zennevallei een aangename plek te maken om te wonen, werken en genieten met ruimte voor water en natuur.

Meer info: https://ruimtevoorvlaamsbrabant.be/zennevallei

 

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Jonah Scheppers

planoloog bij de dienst Ruimtelijke Planning, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be