Persbericht: Provincie maakt met Europese steun eigen gebouwen energieneutraal

De provincie Vlaams-Brabant start met een onderzoek naar financieringsmogelijkheden om haar gebouwen energieneutraal te maken. Ze krijgt hiervoor steun vanuit het Europese FALCO-project.

FALCO (Financing Ambitious Local Climate Objectives of Financiering van Ambitieuze Lokale Klimaatdoelen) is een project dat steun krijgt via het Europese subsidieprogramma Horizon 2020.

Via FALCO worden financieringsoplossingen gezocht om de uitvoering van klimaatacties mogelijk te maken, zoals de renovatie van publieke gebouwen. De provincie Vlaams-Brabant maakt deel uit van het consortium dat dit project uitvoert.

De provincie Vlaams-Brabant focust binnen het FALCO-project op het onderzoek naar financieringsvormen voor het energieneutraal maken van de eigen gebouwen.

‘We nemen de trekkersrol op ons voor het project rond het onderzoek naar financieringsvormen voor het energieneutraal maken van onze provinciale gebouwen’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor leefmilieu en duurzaamheid. ‘We hebben de ambitie om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn. Hiervoor is het energieneutraal maken van de provinciale gebouwen van groot belang. Als provinciebestuur hebben we bovendien een belangrijke voorbeeldfunctie. Na afloop kunnen de Vlaams-Brabantse gemeentebesturen het project overnemen’.

Uit intern onderzoek blijkt dat de huidige doelstellingen voor de vermindering van het energieverbruik in de eigen provinciale gebouwen tegen eind 2019 gehaald zullen worden. De doelstelling om onze gebouwen tegen 2040 energieneutraal te krijgen, is echter een veel grotere uitdaging die aanzienlijke investeringen en meer financiële middelen vereist. Om hierin te kunnen slagen, moet de provincie verder en intenser inzetten op de energetische renovatie van de eigen gebouwen en dus meer investeren.

‘We gaan nu een strategie uitwerken voor de financiering van de energetische renovatie van onze gebouwen. We zijn blij dat we dit met Europese middelen kunnen doen’, besluit gedeputeerde Tie Roefs.

Geert Saye

Dienst Leefmilieu, Provincie Vlaams Brabant

Tie Roefs

Gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid, Kabinet Roefs,Provincieraad Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be