Persagenda van de provincie Vlaams-Brabant

Activiteitenoverzicht van 16 april tot en met 6 mei

De provincie Vlaams-Brabant verzamelde de provinciale activiteiten voor de periode van maandag 16 april tot en met zondag 6 mei 2018 in een agenda.

De klimaatmobiel komt naar Steenokkerzeel van 4 tot 20 april

Kom naar de klimaatmobiel voor gratis advies over:
- duurzaam bouwen
- begeleiding van jouw energierenovatie door een energiecoach
- premies, subsidies en leningen voor energiebesparende maat regelen
- Onze groepsaankopen
- Samen investeren in hernieuwbare energie

Praktische info:

Datum: telkens op woensdag van 12 tot 15 uur, op donderdag van 17 tot 20 uur en op vrijdag van 12 tot 15 uur

Plaats: Aan de sporthal, Orchideeënlaan, 1820 Steenokkerzeel

Prijs: gratis

Beleidsverantwoordelijke: Tie Roefs, gedeputeerde voor Leefmilieu, 016 26 70 52, kabinet.roefs@vlaamsbrabant.be

Dienst: Leefmilieu, Hilde Hacour, tel: 016 26 72 78

Meer info: benoveren@pajopower.be, 0468 19 07 74

 

De klimaatmobiel komt naar Beersel van 16 tot 23 april

Kom naar de klimaatmobiel voor gratis advies over:
- duurzaam bouwen
- begeleiding van jouw energierenovatie door een energiecoach
- premies, subsidies en leningen voor energiebesparende maat regelen
- Onze groepsaankopen
- Samen investeren in hernieuwbare energie

Praktische info:

Datum:  woensdag 18 april  van 14 tot 18 uur, op donderdag 19 april van 15 tot 19 uur

Plaats: Sociaal Huis, Torleylaan 13, 1650 Beersel

Prijs: gratis

Beleidsverantwoordelijke: Tie Roefs, gedeputeerde voor Leefmilieu, 016 26 70 52, kabinet.roefs@vlaamsbrabant.be

Dienst: Leefmilieu, Hilde Hacour, tel: 016 26 72 78

Meer info: benoveren@pajopower.be, 0468 19 07 74

 

Lancering van nieuw STEM traject op 16 april in Leuven

Wat?
Het STEM traject richt zich eerst en vooral op de directeur, STEM- coach of coördinator in de lagere school. De leerkracht kan collega-leerkrachten enthousiasmeren en de opgedane kennis doorgeven. Door het doorlopen van het volledige traject, is de leerkracht bij machte om in de eigen school STEM op een juiste manier in beweging te krijgen.

Hoe?
Het STEM professionaliseringstraject bestaat uit 9 sessies in schooljaar 2018-2019 van telkens 3 uur. Er zijn drie soorten sessies:

 1. Leerlabo: rijke coaching waarin didactische handvaten aangeboden worden met betrekking tot implementatie van STEM in de klaspraktijk.
 2. Praktijklabo’: hierbinnen worden de inzichten uit de leerlabo’s toegepast in concrete activiteiten en worden een aantal centrale wetenschappelijke en technische concepten uitgediept binnen de activiteiten.
  1 en 2 worden afwisselend aangeboden.
 3. Filosoferen met STEM: leerkrachten ervaren hoe filosoferen het denken prikkelt en onderzoek stimuleert. Leerkrachten leren werken met FiloZoo-materiaal dat bruikbaar is om de STEM-geletterdheid van kinderen te vergroten.

Praktische info:

Datum: maandag 16 april van 9 tot 13 uur

Plaats: Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven

Prijs: gratis – vooraf inschrijven

Beleidsverantwoordelijke: Marc Florquin, gedeputeerde Onderwijs, 016 26 70 38, kabinet.florquin@vlaamsbrabant.be

Dienst Onderwijs, 016 26 73 46, evelien.vanehellemont@vlaamsbrabant.be

 

Schoolverlatersdag School gedaan?! Wat nu? Op 16 april in Asse

Na de schoolverlatersdagen die VDAB de voorbije jaren georganiseerd heeft, organiseert de provincie Vlaams-Brabant op 16 april 2018 voor het schooljaar 2017 - 2018 ‘School gedaan?! Wat nu?’. Dit is een proefproject voor de scholen uit Halle - Vilvoorde, dat we daarna zullen evalueren en indien nodig aanpassen. De bedoeling is om de leerlingen op de juiste weg te zetten bij het verlaten van de schoolbanken. Dit zal doorgaan in het PIVO te Asse. Tijdens deze beurs zullen laatstejaars studenten 2 workshops (quiz ' De slimst mens' en 'E-wijs') volgen die worden georganiseerd door de VDAB, een improvisatie theater (door improrlando) en een standenbeurs rond verschillende beroepen alsook verschillende Se-n-Se opleidingen.

De beurs kan bezocht worden per halve dag. Hierbij worden de leerlingen in groepen van 100 leerlingen verdeeld.

Programma

Alle activiteiten zijn verplicht om te volgen. Elke activiteit zal 40 minuten duren, tussen elke activiteit zal een pauze zijn om door te schuiven naar de volgende sessie.

Workshop 1:
quiz 'de slimste mens'. Leerlingen gaan aan de hand van het gekende format op tv aan de slag rond VDAB, beroepinschakelingstijd en werk.
Workshop 2:
E-wijs. Leer alles rond de online tools en app's die de VDAB ter beschikking stelt om de juiste job te vinden
Improvisatie theater:
Improrlando geeft een luchtige voorstelling rond solliciteren en werk
Standenbeurs:
Kom in contact met verschillende werkgevers, opleidingsinstellingen en sectorfondsen waar zij u wegwijs maken in je toekomstige beroepsleven.

Praktische info:

Datum: maandag 16 april van 9 tot 16.10 uur

Plaats: PIVO, Poverstraat 75 - 1731 Asse

Prijs: gratis – vooraf inschrijven

Beleidsverantwoordelijke: Marc Florquin, gedeputeerde Onderwijs, 016 26 70 38, kabinet.florquin@vlaamsbrabant.be

Dienst Onderwijs, 016 26 76 23, ken.brees@vlaamsbrabant.be

 

Infosessie Wat doe je als jouw oude verwarmingsketel aan vervanging toe is? Op 16 april in Glabbeek

Waar hou je rekening mee als je een verwarmingsketel vervangt? Deze sessie geeft meer inzicht in de werking van een verwarmingsinstallatie en haar onderdelen. Je krijgt een overzicht van warmtepompen en ketels op verschillende energiebronnen en onder welke voorwaarden je ze efficiënt toepast. Verder bekijken we een optimale regeling van het volledige systeem en de koppeling met sanitair warm water.    

Praktische info:

Datum: maandag 16 april om 19.30 uur 

Plaats: Gemeentehuis, Grotestraat 33, 3380 Glabbeek

Prijs: gratis

Beleidsverantwoordelijke: Tie Roefs, gedeputeerde voor Leefmilieu, 016 26 70 52, kabinet.roefs@vlaamsbrabant.be

Dienst: Leefmilieu, Hilde Hacour, tel: 016 26 72 78

Meer info: http://www.dubovlaamsbrabant.be  e-mail: info@vormingplusob.be

 

Infosessie Wat doe ik als mijn oude verwarmingsketel aan vervanging toe is? Op 17 april in Zaventem

DuBo-Vlaanderen organiseert deze infosessie samen met de gemeenten Zaventem en Machelen.

Waar hou je rekening mee als je een verwarmingsketel vervangt? Deze sessie geeft meer inzicht in de werking van een verwarmingsinstallatie en haar onderdelen. Je krijgt een overzicht van warmtepompen en ketels op verschillende energiebronnen en onder welke voorwaarden je ze efficiënt toepast. Verder bekijken we een optimale regeling van het volledige systeem en de koppeling met sanitair warm water.

Praktische info:

Datum: dinsdag 17 april om 19.30 uur 

Plaats: Gemeentehuis, Diegemstraat 37, 1930 Zaventem

Prijs: gratis – inschrijven: milieudienst@zaventem.be

Beleidsverantwoordelijke: Tie Roefs, gedeputeerde voor Leefmilieu, 016 26 70 52, kabinet.roefs@vlaamsbrabant.be

Dienst: Leefmilieu, Hilde Hacour, tel: 016 26 72 78

Meer info: http://www.dubovlaamsbrabant.be  

 

Infosessie: Warmtepompen voor woningverwarming op 17 april in Lennik

Steeds meer gezinnen zoeken alternatieven voor fossiele brandstoffen. Een warmtepomp is één van de mogelijkheden, maar wat zijn de consequenties als je daar voor kiest?Georganiseerd door Dialoog vzw, Gemeente Lennik, Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen, Provincie Vlaams-Brabant

Steeds meer gezinnen zoeken alternatieven voor fossiele brandstoffen. Een warmtepomp is één van de mogelijkheden, maar wat zijn de consequenties als je daar voor kiest?
Praktische info:

Datum: dinsdag 17 april om 20 uur 

Plaats: Dekenij, Masiusplein 9, 1750 Lennik

Prijs: gratis

Beleidsverantwoordelijke: Tie Roefs, gedeputeerde voor Leefmilieu, 016 26 70 52, kabinet.roefs@vlaamsbrabant.be

Dienst: Leefmilieu, Hilde Hacour, tel: 016 26 72 78

Meer info: http://www.dubovlaamsbrabant.be, en info@archeduc.be

 

Infosessie: Fotovoltaïsche zonne-installatie (PV): zin en onzin op 17 april in Zichem

Een fotovoltaïsche zonne-installatie is een ecologisch en economisch interessante investering. In deze infosessie leer je meer over de onderdelen en werking van een PV-installatie. Je krijgt antwoord op vragen als: Wat brengt een installatie op en welke factoren hebben invloed op de opbrengst, Hoe groot moet de installatie zijn en hoe integreer je ze in jouw dak, Hoe herken je een kwalitatieve installatie, Kan je batterijen koppelen aan een installatie, Wat zegt de regelgeving over PV-installaties?

Praktische info:

Datum: dinsdag 17 april om 19.30 uur 

Plaats: GC De Cayberg, Lobbensestraat 93 bus B, 3271 Zichem

Prijs: gratis

Beleidsverantwoordelijke: Tie Roefs, gedeputeerde voor Leefmilieu, 016 26 70 52, kabinet.roefs@vlaamsbrabant.be

Dienst: Leefmilieu, Hilde Hacour, tel: 016 26 72 78

Meer info: http://www.dubovlaamsbrabant.be, en info@vormingplusob.be

 

Infosessie: Fotovoltaïsche zonne-installatie (PV): zin en onzin op 17 april in Herent

Een fotovoltaïsche zonne-installatie is een ecologisch en economisch interessante investering. In deze infosessie leer je meer over de onderdelen en werking van een PV-installatie. Je krijgt antwoord op vragen als: Wat brengt een installatie op en welke factoren hebben invloed op de opbrengst, Hoe groot moet de installatie zijn en hoe integreer je ze in jouw dak, Hoe herken je een kwalitatieve installatie, Kan je batterijen koppelen aan een installatie, Wat zegt de regelgeving over PV-installaties?

Praktische info:

Datum: dinsdag 17 april om 19.30 uur 

Plaats: De Kouter, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent

Prijs: gratis

Beleidsverantwoordelijke: Tie Roefs, gedeputeerde voor Leefmilieu, 016 26 70 52, kabinet.roefs@vlaamsbrabant.be

Dienst: Leefmilieu, Hilde Hacour, tel: 016 26 72 78

Meer info: http://www.dubovlaamsbrabant.be, en info@vormingplusob.be

 

De klimaatmobiel komt naar Beersel van 16 tot 23 april

Kom naar de klimaatmobiel voor gratis advies over:
- duurzaam bouwen
- begeleiding van jouw energierenovatie door een energiecoach
- premies, subsidies en leningen voor energiebesparende maat regelen
- Onze groepsaankopen
- Samen investeren in hernieuwbare energie

Praktische info:

Datum: telkens op woensdag van 14 tot 18 uur en op donderdag van 15 tot 29 uur

Plaats: sociaal Huis, Torleylaan 13, 1650 Beersel

Prijs: gratis

Beleidsverantwoordelijke: Tie Roefs, gedeputeerde voor Leefmilieu, 016 26 70 52, kabinet.roefs@vlaamsbrabant.be

Dienst: Leefmilieu, Hilde Hacour, tel: 016 26 72 78

Meer info: benoveren@pajopower.be, 0468 19 07 74

 

De klimaatmobiel komt naar Lubbeek van 16 tot 27 april

Kom naar de klimaatmobiel voor gratis advies over:
- duurzaam bouwen
- begeleiding van jouw energierenovatie door een energiecoach
- premies, subsidies en leningen voor energiebesparende maat regelen
- Onze groepsaankopen
- Samen investeren in hernieuwbare energie

Praktische info:

Datum: telkens op woensdag van 11.30 tot 15.30 uur en op vrijdag van 15 tot 19 uur

Plaats: Dorpskring, 3210 Lubbeek

Prijs: gratis

Beleidsverantwoordelijke: Tie Roefs, gedeputeerde voor Leefmilieu, 016 26 70 52, kabinet.roefs@vlaamsbrabant.be

Dienst: Leefmilieu, Hilde Hacour, tel: 016 26 72 78

Meer info: benoveren@pajopower.be, 0468 19 07 74
 

Het ABC van de Demer op 21 april in Diest

Leo Mees - auteur van het gloednieuwe boek 'Diest bierstad aan de Demer' neemt je mee op een ontdekkingstocht langsheen de oude Demerbedding. Waan je terug in de tijd van de scheepstrekkers en verschillende brouwerijen in de stad. Eindigen doe je met een bezoekje aan de ambachtelijke brouwerij de De Loterbol.

Datum:  zaterdag 21 april van 13.30 tot 16.30 uur

Plaats: Provinciedomein Halve Maan Diest, Bezoekerscentrum Webbekoms Broek, Omer Vanaudenhovelaan 48, 3290 Webbekom (Diest)

Prijs: gratis

Beleidsverantwoordelijke: Walter Zelderloo, gedeputeerde voor provinciedomeinen, 016 26 70 38, kabinet.zelderloo@vlaamsbrabant.be

Dienst: Provinciedomein Halve Maan, Tel. 013 31 15 28, webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be
 

Erfgoeddag 2018: Van Ladeuze tot kazerne. Leuvense kloosters herbestemd op 22 april in Leuven

In het kader van Erfgoeddag zet het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant de geschiedenis van de herbestemming van Leuvense kloosters tussen 1773 en 1850 in de kijker. Een waaier aan activiteiten belicht de keuzes die verschillende overheden maakten bij het aanbod aan religieuze gebouwen en domeinen, dat volgde uit de opheffing van talloze kloosters onder de Oostenrijkse keizer Jozef II en de Fransen (1773-1794). Centraal staat de vraag op welke manieren men omgegaan is met dit patrimonium: sloop, nieuw gebruik, verkaveling, …

Tentoonstelling

Eind 18de eeuw veranderde de Leuvense stedelijke ruimte op drastische wijze. De opheffing van talloze kloosters zette een langdurig proces van herbestemming van religieus patrimonium in gang, van sloop, over nieuw gebruik als kazerne of fabriek, tot verkaveling. Dit verhaal wordt verteld aan de hand van archiefstukken uit het Rijksarchief (kaarten, plannen, tekeningen en juridische documenten); publicaties uit de erfgoedbibliotheek Documentatiecentrum Vlaams-Brabant betreffende de Leuvense stadsontwikkeling en kloostergeschiedenis, en documenten van het Leuvens Historisch Genootschap, bestaande uit 2D- en 3D-reconstructies van de Leuvense stedelijke ruimte doorheen verschillende tijdsperiodes.

 • Locatie expo: Villerscollege, Vaartstraat 24, 3000 Leuven
 • Te bezoeken van 10 tot 18 uur.

Wandeling

De Leuvense binnenstad transformeerde geleidelijk tussen 1780 en 1850 ten gevolge van de nieuwe functies die stapsgewijs toegekend werden aan domein- en gebouwcomplexen van opgeheven religieuze leefgemeenschappen. Op een wandeling tussen Ladeuze en Sint-Geertrui ontdek je de impact van deze ingrepen van sloop, hergebruik of verkaveling op de bewoning, bebouwing en ruimtelijke ervaring van een stedelijk gebied.

 • Duur wandeling: 1,5 uur
 • Start om 11 uur, 14 uur en 16 uur
 • Vertrek op Ladeuzeplein in Leuven
 • Reservatie is verplicht. Schrijf in tot 19/04/2018 via documentatiecentrum@vlaamsbrabant.be of 016 31 49 50

Lezing ‘Herbestemming van religieus patrimonium: uitdagingen en oplossingen’

Net als 200 jaar geleden stelt zich vandaag ook de uitdaging hoe we als samenleving omgaan met religieus patrimonium dat zijn primaire functie heeft verloren. Sara Vermeulen, beleidsmedewerker bij het Agentschap Onroerend Erfgoed, laat je kennismaken met enkele recente projecten van herbestemming. Je ontdekt ook welke overwegingen een rol spelen in het bepalen van nieuwe functies en architecturale ingrepen.

Praktische info:

Datum: zondag 22 april van 10 tot 18 uur

Plaats: Documentatiecentrum Vlaams-Brabant, Vaartstraat 24 - 3000 Leuven

Prijs: gratis

Beleidsverantwoordelijke: Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed, 0475 21 03 96, kabinet.dehaene@vlaamsbrabant.be

Dienst erfgoed: Nicolas Mazeure, Tel. 016 26 76 77, erfgoed@vlaamsbrabant.be

 

Met de GPS doorheen het Webbekoms Broek op 22 april in Diest

Laat je leiden door een ultramoderne gids: een wandelGPS! Jong en oud kan na een korte introductie over de werking van het toestel zelfstandig op pad

Datum:  zondag 22 april vanaf 14 uur

Plaats: Provinciedomein Halve Maan Diest, Bezoekerscentrum Webbekoms Broek, Omer Vanaudenhovelaan 48, 3290 Webbekom (Diest)

Prijs: gratis

Beleidsverantwoordelijke: Walter Zelderloo, gedeputeerde voor provinciedomeinen, 016 26 70 38, kabinet.zelderloo@vlaamsbrabant.be

Dienst: Provinciedomein Halve Maan, Tel. 013 31 15 28, webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be

 

Infosessie: Energiezuinig ventileren op 24 april in Roosdaal

Ventileren is een noodzaak voor een gezond binnenklimaat, voor de bewoners en voor de constructie. In deze infosessie kom je te weten wat de meerwaarde is van een gecontroleerd ventilatiesysteem. Regelgeving, werking, eigenschappen en aandachtspunten bij verschillende types (systeem A,C en D) komen aan bod. De nadruk ligt op een goede luchtkwaliteit met zo weinig mogelijk energieverbruik en hoog comfort. Voorbeelden van hoe je de verschillende systemen in een bestaande of nieuwe woning kan integreren geven je inspiratie voor je eigen installatie. Je krijgt ook antwoord op vragen zoals: 'Wat doe je met je dampkap?' en 'hoe ventileer je de kelder of zolder?'. Een organisatie van het Steunpunt Duurzaam Bouwen van de Provincie Vlaams-Brabant, Archeduc en de gemeente Grimbergen.

Georganiseerd door Dialoog vzw, Gemeente Roosdaal, Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen, Provincie Vlaams-Brabant.

Praktische info:

Datum: dinsdag 24 april om 19.30 uur 

Plaats: Gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15, Roosdaal

Prijs: gratis – inschrijven via 024545401 of info@archeduc.be

Beleidsverantwoordelijke: Tie Roefs, gedeputeerde voor Leefmilieu, 016 26 70 52, kabinet.roefs@vlaamsbrabant.be

Dienst: Leefmilieu, Hilde Hacour, tel: 016 26 72 78

Meer info: http://www.dubovlaamsbrabant.be, en info@vormingplusob.be

 

Infosessie: Fotovoltaïsche zonne-installatie (PV): zin en onzin op 24 april in Huldenberg

Een fotovoltaïsche zonne-installatie is een ecologisch en economisch interessante investering. In deze infosessie krijg je uitleg over de werking en onderdelen van een PV-installatie. Je komt ook te weten wat zo'n installatie opbrengt, hoe groot ze moet zijn en hoe je ze integreert op jouw dak, of je batterijen kan koppelen aan je installatie en wat de regelgeving zegt over PV-installaties. Een organisatie van het Steunpunt Duurzaam Bouwen van de Provincie Vlaams-Brabant, Vormingplus Oost-Brabant en de gemeente Huldenberg.

Praktische info:

Datum: dinsdag 24 april om 19.30 uur 

Plaats: LDC ’t Pijlijser, R. Borremansstraat 2, Huldenberg

Prijs: gratis – inschrijven 016/525900 of info@vormingplusob.be

Beleidsverantwoordelijke: Tie Roefs, gedeputeerde voor Leefmilieu, 016 26 70 52, kabinet.roefs@vlaamsbrabant.be

Dienst: Leefmilieu, Hilde Hacour, tel: 016 26 72 78

Meer info: http://www.dubovlaamsbrabant.be, en info@vormingplusob.be

 

Infoavond: provinciale groepsaankoop op 25 april in Lubbeek

Onze woningen kunnen heel wat energiezuiniger. Met hun groepsaankopen geven de provincie Vlaams-Brabant, IGO, PajoPower, 3WPlus, de Kringwinkel Hageland en de gemeenten je graag een duwtje in de rug.

De groepsaankoopactie van 2017 richtte zich op dakisolatie en fotovoltaïsche zonnepanelen. Ook in 2018 kan je nog intekenen op deze groepsaankoop. Daarbij komt nog een groepsaankoop voor (spouw)muurisolatie en ramen. IGO en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen selecteerden voor jouw gemeente een aantal lokale aannemers en installateurs. Een kwalitatieve uitvoering, een correcte prijs en een stipte opvolging staan centraal.
Kiezen voor de provinciale groepsaankopen zonnepanelen en/of dakisolatie is drie keer winnen. Niet alleen stoot je minder CO2 uit en bespaar je op je energiefactuur, je helpt ook onze lokale economie bloeien.
Interesse in isolatie en ramen? Kom vrijblijvend naar de infosessie in jouw gemeente op woensdag 25 april 2018 om 20u. Op de infosessies krijg je info over de campagne, de aanpak, mogelijke premies en leningen en kan je alvast kennismaken met de aannemers en installateurs.

Praktische info:

Datum: woensdag 25 april om 20 uur 

Plaats: Zaal Libbeke, Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Prijs: gratis

Beleidsverantwoordelijke: Tie Roefs, gedeputeerde voor Leefmilieu, 016 26 70 52, kabinet.roefs@vlaamsbrabant.be

Dienst: Leefmilieu, Hilde Hacour, tel: 016 26 72 78

Meer info: http://www.dubovlaamsbrabant.be, en info@vormingplusob.be

 

Infosessie: Warmtepompen voor woningverwarming op 26 april in Lubbeek

Hoe werkt een warmtepomp en kan een warmtepomp élk gebouw verwarmen? De mogelijke warmtebronnen en warmteafgiftesystemen, het energieverbruik en de randvoorwaarden komen allemaal aan bod. Ook vragen als "wat met sanitair warm water", "kan een warmtepomp koelen en verbruikt ze hiervoor energie" en “is een warmtepomp duurder dan een klassieke cv-installatie”, worden behandeld. Een organisatie van het Steunpunt Duurzaam Bouwen van de Provincie Vlaams-Brabant, Vormingplus Oost-Brabant en de gemeente Lubbeek.

Georganiseerd door Dialoog vzw, DuBoVlaamsBrabant, Gemeente Lubbeek

Praktische info:

Datum: donderdag 26 april om 19.30 uur 

Plaats: Gemeentehuis Lubbeek, Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Prijs: gratis

Beleidsverantwoordelijke: Tie Roefs, gedeputeerde voor Leefmilieu, 016 26 70 52, kabinet.roefs@vlaamsbrabant.be

Dienst: Leefmilieu, Hilde Hacour, tel: 016 26 72 78

Meer info: http://www.dubovlaamsbrabant.be, en info@vormingplusob.be

 

Opening seizoen op 29 april in Diest

We geven het startschot voor een nieuw spetterend zomerseizoen. Schrijf je in en ontvang een gratis picknickdekentje waarmee je gezellig kan gaan ontbijten aan het horecapunt! Eens je buikje gevuld is kan je kiezen uit een waaier aan activiteiten. Maak een ritje met ongewone fietsen, leef je uit tijdens Vlaamse volksspelen, maak een mooi kleikunstwerk of spring je te pletter in een van onze springkastelen. Dit alles onder een gezellig deuntje van jeugdmuziekensemble 'Den Heerd'.

Datum:  zondag 29 april van 10.30 tot 16 uur

Plaats: Provinciedomein Halve Maan Diest, Bezoekerscentrum Webbekoms Broek, Omer Vanaudenhovelaan 48, 3290 Webbekom (Diest)

Prijs: gratis

Beleidsverantwoordelijke: Walter Zelderloo, gedeputeerde voor provinciedomeinen, 016 26 70 38, kabinet.zelderloo@vlaamsbrabant.be

Dienst: Provinciedomein Halve Maan, Tel. 013 31 15 28, webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be

 

Vlaamse Molendag op 29 april in Diest

Vlaamse Molendag Durf je samen onze staakmolen te beklimmen om binnenin een kijkje te nemen? De molenaar geeft graag een woordje uitleg in onze Lindenmolen en een maaldemonstratie. Ook de molen in Schaffen is toegankelijk. i.s.m. Levende molens VZW

Datum:  zondag 29 april van 10 tot 18 uur

Plaats: Provinciedomein Halve Maan Diest, Bezoekerscentrum Webbekoms Broek, Omer Vanaudenhovelaan 48, 3290 Webbekom (Diest)

Prijs: gratis

Beleidsverantwoordelijke: Walter Zelderloo, gedeputeerde voor provinciedomeinen, 016 26 70 38, kabinet.zelderloo@vlaamsbrabant.be

Dienst: Provinciedomein Halve Maan, Tel. 013 31 15 28, webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be

 

Ontdek de F3 en de e-bike op de Wereldmarkt op 1 mei in Herent

Programma

Wist je dat je dankzij de F3, de fietssnelweg tussen Leuven en Brussel vanaf het station van Herent vlot en autoluw naar Brussel en Leuven kan? Met de fiets en zonder files. Hoog tijd om de F3 te ontdekken. Op de Wereldmarkt in Herent brengen we de fietssnelweg en de elektrische fiets tot bij jou dankzij:

 • infomarkt: wat is een fietssnelweg? Hoe loopt de F3? En hoe fietst zo'n elektrische fiets? Ontdek dit alles en nog veel meer op onze F3-infostand.
 • loopfietsenparcours: 'jong geleerd is oud gedaan' En dus is er voor peuters en kleuters een heus fietsparcours. Test een van de loopfietsjes ter plaatse uit. Of breng je eigen exemplaar mee.
 • F3-ontdekkingstocht: sla 2 vliegen in één klap. Maak een testrit met een e-bike en ontdek de F3.

Praktische info:

Datum: dinsdag 1 mei van 12 tot 18 uur

Plaats: Wereldmarkt Herent - nabij de Kouter

Prijs: gratis

Beleidsverantwoordelijke: Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit, kabinet.dehaene@vlaamsbrabant.be

Dienst Mobiliteit, 016 26 74 94, mobiliteit@vlaamsbrabant.be

 

Infoavond: Provinciale groepsaankoop op 3 mei in Tervuren

Onze woningen kunnen heel wat energiezuiniger. Met hun groepsaankopen geven de provincie Vlaams-Brabant, IGO, PajoPower, 3WPlus, de Kringwinkel Hageland en de gemeenten je graag een duwtje in de rug.

De groepsaankoopactie van 2017 richtte zich op dakisolatie en fotovoltaïsche zonnepanelen. Ook in 2018 kan je nog intekenen op deze groepsaankoop. Daarbij komt nog een groepsaankoop voor (spouw)muurisolatie en ramen. IGO en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen selecteerden voor jouw gemeente een aantal lokale aannemers en installateurs. Een kwalitatieve uitvoering, een correcte prijs en een stipte opvolging staan centraal.
Kiezen voor de provinciale groepsaankopen zonnepanelen en/of dakisolatie is drie keer winnen. Niet alleen stoot je minder CO2 uit en bespaar je op je energiefactuur, je helpt ook onze lokale economie bloeien.
Interesse in zonnepanelen? Kom vrijblijvend naar de infosessie in jouw gemeente op donderdag 3 mei 2018 om 20u.

Praktische info:

Datum: woensdag 3 mei om 20 uur 

Plaats: Raadzaal gemeentehuis, Markt 7A, 3080 Tervuren

Prijs: gratis

Beleidsverantwoordelijke: Tie Roefs, gedeputeerde voor Leefmilieu, 016 26 70 52, kabinet.roefs@vlaamsbrabant.be

Dienst: Leefmilieu, Hilde Hacour, tel: 016 26 72 78

Meer info: http://www.dubovlaamsbrabant.be, en info@vormingplusob.be

 

Infosessie: Energiezuinig ventileren op 3 mei in Grimbergen

Ventileren is een noodzaak voor een gezond binnenklimaat, voor de bewoners en voor de constructie. In deze infosessie kom je te weten wat de meerwaarde is van een gecontroleerd ventilatiesysteem. Regelgeving, werking, eigenschappen en aandachtspunten bij verschillende types (systeem A,C en D) komen aan bod. De nadruk ligt op een goede luchtkwaliteit met zo weinig mogelijk energieverbruik en hoog comfort. Voorbeelden van hoe je de verschillende systemen in een bestaande of nieuwe woning kan integreren geven je inspiratie voor je eigen installatie. Je krijgt ook antwoord op vragen zoals: 'Wat doe je met je dampkap?' en 'hoe ventileer je de kelder of zolder?'. Een organisatie van het Steunpunt Duurzaam Bouwen van de Provincie Vlaams-Brabant, Archeduc en de gemeente Grimbergen.

Georganiseerd door Dialoog vzw, Gemeente Grimbergen, Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen, Provincie Vlaams-Brabant

Praktische info:

Datum: woensdag 3 mei om 19.30 uur 

Plaats: Gemeente Grimbergen, Prinsenstraat 3,1850 Grimbergen

Prijs: gratis

Beleidsverantwoordelijke: Tie Roefs, gedeputeerde voor Leefmilieu, 016 26 70 52, kabinet.roefs@vlaamsbrabant.be

Dienst: Leefmilieu, Hilde Hacour, tel: 016 26 72 78

Meer info: http://www.dubovlaamsbrabant.be, en info@vormingplusob.be

 

Met Blijerbij op stap op 5 mei in Huizingen

Dit is de eerste activiteit van een nieuwe gezinswerking die zich richt naar ouders met een verstandelijke handicap en hun kinderen. Ook alleenstaanden zijn welkom. Bedoeling is aangename laagdrempelige ontspanning aan te bieden aan gezinnen/mensen die uit zichzelf moeilijk de weg vinden naar leuke ontspanning.

Praktische info:

Datum: zaterdag 5 mei van 14 tot 17 uur

Plaats: Hoofdingang Provinciedomein Huizingen, Henri Torleylaan 100 in Huizingen (Beersel)

Prijs: 5 euro (3 euro kinderen)

Beleidsverantwoordelijke: Walter Zelderloo, gedeputeerde voor provinciedomeinen, 016 26 70 38, kabinet.zelderloo@vlaamsbrabant.be

Dienst: Provinciedomein Huizingen, Tel. 02 383 00 20, nmehuizingen@vlaamsbrabant.be

gratis wandeling: De Rotstuin in bloei op 6 mei in Huizingen

De restauratie van de rotstuin gaat zijn laatste fase in. Veel planten, bomen en struiken werden intussen heraangeplant. Kom het kleurenpallet van deze prachtige tuin ontdekken o.l.v. de tuinarchitect van het domein.

Praktische info:

Datum: zondag 6 mei van 14 tot 16 uur

Plaats: Hoofdingang Provinciedomein Huizingen, Henri Torleylaan 100 in Huizingen (Beersel)

Prijs: gratis

Beleidsverantwoordelijke: Walter Zelderloo, gedeputeerde voor provinciedomeinen, 016 26 70 38, kabinet.zelderloo@vlaamsbrabant.be

Dienst: Provinciedomein Huizingen, Tel. 02 383 00 20, nmehuizingen@vlaamsbrabant.be

Monique Swinnen

Gedeputeerde voor communicatie, Provincie Vlaams Brabant

Sara Hermans

Dienst communicatie, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be