Persagenda van de provincie Vlaams-Brabant

Activiteitenoverzicht van 5 tot en met 25 maart

De provincie Vlaams-Brabant verzamelde de provinciale activiteiten voor de periode van maandag 26 februari tot en met zondag 18 maart 2018 in een agenda.

Infoavond Lembeek Noord voor omwonenden op 6 maart in Halle

De startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Lembeek Noord' stelt een aanpassing voor aan de juridische bestemming voor het gebied tussen de spoorlijn en het kanaal, ten noordoosten van de dorpskern van Lembeek. Wil je hierover inspraak? Reageren kan tijdens de periode van het openbaar onderzoek van 6 maart tot en met 4 mei 2018. 

Programma van de avond:

 • 19.00 uur - Welkomstwoord (beleidsverantwoordelijke stad Halle)

 • 19.10 uur - Toelichting plan (gedeputeerde A. Schevenels)

 • Vragenronde

Geleide wandeling doorheen park en plangebied

Praktische info:

Datum: dinsdag 6 maart om 19.00 uur 

Plaats: Zaal De Kring, Stevens de Waelplein 14, 1502 Halle

Prijs: gratis

Beleidsverantwoordelijke: Ann Schevenels, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening, 016 26 70 43, kabinet.schevenels@vlaamsbrabant.be

Dienst: Ruimtelijke planning, Daan Demey, 016 26 75 07, ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be

Infosessie: Isoleren van hellende en platte daken op 6 maart in Halle
Warme lucht stijgt, en dus verliest een woning veel warmte via het dak. Goede dakisolatie is dan ook een must bij nieuwbouw en bij renovaties. Een dik isolatiepakket alleen is niet genoeg, een correcte plaatsing is even belangrijk. In deze sessie maak je kennis met de principes van correct isoleren. Daarna leer je deze principes toepassen bij zoldervloer- of dakisolatie van hellende en platte daken.

Praktische info:

Datum: dinsdag 6 maart om 19.30 uur 

Plaats: Stadhuis Halle, Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle

Prijs: gratis – inschrijven via info@archeduc.be of 024545401

Beleidsverantwoordelijke: Tie Roefs, gedeputeerde voor Leefmilieu, 016 26 70 52, kabinet.roefs@vlaamsbrabant.be

Dienst: Leefmilieu, Hilde Hacour, tel: 016 26 72 78

Meer info: http://www.dubovlaamsbrabant.be

 

Klimaatmobiel op 7 en 8 maart in Gooik

Vanaf maart gaan 4 klimaatmobielen op rondreis doorheen de Vlaams-Brabantse gemeenten. Gemeenten kunnen een klimaatmobiel inschakelen om hun inwoners te informeren over energiebesparing, hernieuwbare energie en andere klimaatacties. De provincie Vlaams-Brabant, Pajopower, 3Wplus, IGO en De Kringwinkel Hageland, zetten ook BENOvatiecoachen aan het werk, die mensen met renovatieplannen begeleiden.
Kom zeker langs als je gratis advies wil over:

REScoop.be vzw vertegenwoordigt verenigingen en coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie

Praktische info:

Datum: woensdag 7 maart van 14 tot 18 uur en donderdag 8 maart van 15 tot 19 uur

Plaats: Rondpunt Gooik

Prijs: gratis

Beleidsverantwoordelijke: Tie Roefs, gedeputeerde voor Leefmilieu, 016 26 70 52, kabinet.roefs@vlaamsbrabant.be

Dienst: Leefmilieu, Hilde Hacour, tel: 016 26 72 78

Meer info: benoveren@pajopower.be, 0468 19 07 74

 

Lanceringsevent Smart Hub Vlaams-Brabant op 8 maart in Leuven

Inspiratie- en netwerkevent over innoveren en internationaliseren, gericht naar bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de vijf speerpuntsectoren van Vlaams-Brabant: health, food, logistics, cleantech & creativity.

Programma:

 • 16 uur: Ontvangst

 • 16.30 uur: Voorstelling Smart Hub Vlaams-Brabant door Marc Florquin, gedeputeerde voor economie. Een uiteenzetting van de vernieuwde en versterkte werking van Smart Hub Vlaams-Brabant. Inzetten op samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen staat meer dan ooit centraal.

 • 16.50 uur: Het belang van een sterk ecosysteem voor succesvolle innovaties en start-ups door Koen Debackere, general manager, KU Leuven.

  17.15 uur: Sterkere bedrijven door innovatie en samenwerking door Peter Van Biesbroeck, directeur, VOKA Vlaams-Brabant. In het partnerschap van Smart Hub Vlaams-Brabant maakt VOKA Vlaams-Brabant de link naar de bedrijven. Maar wat is voor de bedrijven de concrete meerwaarde? Aan de hand van enkele voorbeelden wordt dit duidelijk gemaakt.

 • 17.30 uur: Thematische Workshops. De workshops bieden inspiratie voor nieuwe innovaties en samenwerkingsprojecten. Er worden twee reeksen van vijf parallelle workshops georganiseerd, twee voor elk speerpunt: health, logistics, food, cleantech en creativity.

           18.40 uur: Netwerkreceptie met een hapje en een drankje

           21.00 uur: Einde

Praktische info:

Datum: donderdag 8 maart van 16 tot 21 uur 

Plaats: Provincieplein 1, 3010 Leuven

Prijs: gratis – vooraf inschrijven

Beleidsverantwoordelijke: Marc Florquin, gedeputeerde voor Economie, 016 26 70 29, kabinet.florquin@vlaamsbrabant.be

Dienst: Economie, Roel Casteels, 016 26 72 90, roel.casteels@vlaamsbrabant.be

Meer info: www.smarthubvlaamsbrabant.be/

 

Infosessie: Fotovoltaïsche zonne-installatie (PV): zin en onzin op 12 maart in Zoutleeuw

Een fotovoltaïsche zonne-installatie is een ecologisch en economisch interessante investering. In deze infosessie leer je meer over de onderdelen en werking van een PV-installatie. Je krijgt antwoord op vragen als: Wat brengt een installatie op en welke factoren hebben invloed op de opbrengst, Hoe groot moet de installatie zijn en hoe integreer je ze in jouw dak, Hoe herken je een kwalitatieve installatie, Kan je batterijen koppelen aan een installatie, Wat zegt de regelgeving over PV-installaties?

Praktische info:

Datum: maandag 12 maart om 19.30 uur 

Plaats: AC Aen Den Hoorn Zoutleeuw, Aen den Hoorn 1, 3440 Zoutleeuw

Prijs: gratis – inschrijven via info@vormingplusob.be, 016 52 59 00

Beleidsverantwoordelijke: Tie Roefs, gedeputeerde voor Leefmilieu, 016 26 70 52, kabinet.roefs@vlaamsbrabant.be

Dienst: Leefmilieu, Hilde Hacour, tel: 016 26 72 78

Meer info: http://www.dubovlaamsbrabant.be

 

Klimaatmobiel op 14 en 15 maart in Pepingen

Vanaf maart gaan 4 klimaatmobielen op rondreis doorheen de Vlaams-Brabantse gemeenten. Gemeenten kunnen een klimaatmobiel inschakelen om hun inwoners te informeren over energiebesparing, hernieuwbare energie en andere klimaatacties. De provincie Vlaams-Brabant, Pajopower, 3Wplus, IGO en De Kringwinkel Hageland, zetten ook BENOvatiecoachen aan het werk, die mensen met renovatieplannen begeleiden.
Kom zeker langs als je gratis advies wil over:

Samen (in een burgercoöperatie) investeren in hernieuwbare energie
REScoop.be vzw vertegenwoordigt verenigingen en coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie

Praktische info:

Datum: woensdag 14 maart van 14 tot 18 uur en donderdag 15 maart van 15 tot 19 uur

Plaats: Gemeenteplein Pepingen

Prijs: gratis

Beleidsverantwoordelijke: Tie Roefs, gedeputeerde voor Leefmilieu, 016 26 70 52, kabinet.roefs@vlaamsbrabant.be

Dienst: Leefmilieu, Hilde Hacour, tel: 016 26 72 78

Meer info: benoveren@pajopower.be, 0468 19 07 74

 

Smart Regions: "Hoe vind jij de sprankel in jouw transformatie?" op 13 maart in Leuven

In een wereld waar digitalisering steeds meer de drijvende kracht wordt, is de nood aan digitale transformatie groot. Olivier Van Duüren (The Dualarity™) neemt je mee langs enkele mijlpalen op weg naar een Smart Region:

 • Wat is de invloed van dit concept op organisaties, werk, mensen…?

 • Wat verstaan we onder een geslaagde digitale transformatie?

 • Waar gaan we naartoe?

Praktische info:

Datum: dinsdag 13 maart van 18 tot 21 uur 

Plaats: Spoor 95, Provincieplein 1, 3010 Leuven

Prijs: gratis – vooraf inschrijven

Beleidsverantwoordelijke: Beleidsverantwoordelijke: Tie Roefs, gedeputeerde voor Informatica, 016 26 70 52, kabinet.roefs@vlaamsbrabant.be

Dienst: Informatica, Petra Vanhercke, 016 26 79 22, petra.vanhercke@vlaamsbrabant.be

 

Cursus Weidevogels op 15, 22 en 24 maart in Diest

Kievit, Grutto, Wulp… het zijn de sieraden van onze Vlaamse weiden. Ook soorten als Veldleeuwerik, Graspieper en Slobeend kunnen in weidegebieden voorkomen. Al deze vogels worden dan wel eens weidevogels genoemd. In deze cursus worden alle soorten weidevogels uitgebreid besproken. De kenmerken worden bestudeerd aan de hand van dia’s en video’s.

Datum:  donderdag 15, donderdag 22 en zaterdag 24 maart van 19.30 tot 22 uur

Plaats: Provinciedomein Halve Maan Diest, Bezoekerscentrum Webbekoms Broek, Omer Vanaudenhovelaan 48, 3290 Webbekom (Diest)

Prijs: € 30

Beleidsverantwoordelijke: Walter Zelderloo, gedeputeerde voor provinciedomeinen, 016 26 70 38, kabinet.zelderloo@vlaamsbrabant.be

Dienst: Provinciedomein Halve Maan, Tel. 013 31 15 28, webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be

 

Ontbijt met familiewandeling: proef, ruik, beleef! Op 18 maart in Diest

Kom de natuur zien, horen, voelen, ruiken en proeven op deze tocht voor het hele gezin. Of ga met een gps-toestel door het Webbekoms Broek (Halve Maan Diest) en los onderweg opdrachten op. De ene oplossing leidt je tot het volgende raadsel. Van jong tot oud, je beleeft de natuur op een heel andere manier! De opbrengst gaat integraal naar het goede doel! i.s.m. Bezoekerscentrum Webbekoms Broek

Datum:  zondag 18 maart van 8.30 tot 17 uur

Plaats: Provinciedomein Halve Maan Diest, Bezoekerscentrum Webbekoms Broek, Omer Vanaudenhovelaan 48, 3290 Webbekom (Diest)

Prijs: € 20 (kinderen van 3 tot 12 jaar: € 12,00; jonger dan 3: gratis)

Beleidsverantwoordelijke: Walter Zelderloo, gedeputeerde voor provinciedomeinen, 016 26 70 38, kabinet.zelderloo@vlaamsbrabant.be

Dienst: Provinciedomein Halve Maan, Tel. 013 31 15 28, webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be

 

Klimaatwandeling met klimaatproevertjes op 25 maart in Diest

Tijdens de stadswandeling langs de loop van de Demer proeven we van lokale en eerlijke produten. Deze producten geven ons de gelegenheid om stil te staan bij de aanwezige plantengroei en de gevolgen van de klimaatverandering. Tevens leggen we op verschillende plaatsen de relatie met het klimaatplan van Diest.

Datum:  zondag 25 maart van 14 tot 16.30 uur

Plaats: Provinciedomein Halve Maan Diest, Bezoekerscentrum Webbekoms Broek, Omer Vanaudenhovelaan 48, 3290 Webbekom (Diest)

Beleidsverantwoordelijke: Walter Zelderloo, gedeputeerde voor provinciedomeinen, 016 26 70 38, kabinet.zelderloo@vlaamsbrabant.be

Dienst: Provinciedomein Halve Maan, Tel. 013 31 15 28, webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be

 

Infosessie: Mijn verwarmingsketel is aan vervanging toe op 20 maart in Zemst

Waar hou je rekening mee als je een verwarmingsketel vervangt? Je leert meer over de werking en onderdelen van een verwarmingsinstallatie. Je krijgt een overzicht van verwarmingsketels en warmtepompen op verschillende energiebronnen, en hun meest efficiënte toepassing. Ook bekijken we een optimale regeling van het volledige systeem en de koppeling met sanitair warm water.

Een organisatie van het Steunpunt Duurzaam Bouwen van de Provincie Vlaams-Brabant, Archeduc en de gemeente Zemst.

Praktische info:

Datum: dinsdag 20 maart om 19.30 uur 

Plaats: Gemeentehuis, raadzaal, De Griet 1, 1980 Zemst

Prijs: gratis

Beleidsverantwoordelijke: Tie Roefs, gedeputeerde voor Leefmilieu, 016 26 70 52, kabinet.roefs@vlaamsbrabant.be

Dienst: Leefmilieu, Hilde Hacour, tel: 016 26 72 78

Meer info: http://www.dubovlaamsbrabant.be, e-mail: info@archeduc.be
 

Beleef de Brabantse trekpaarden tweewekelijks vanaf 11 oktober in Huizingen

Vanaf woensdag 11 oktober 2017 tot woensdag 28 maart 2018. Plaats van afspraak: hoofdingang om 14 uur. Maak op een unieke manier kennis met de trekpaarden van het Provinciedomein, Jerôme, Christa en onze nieuwste aanwinst, Jarca. Ontdek telkens één van de bijzondere activiteiten die met de trekpaarden worden gedaan zoals bomen slepen, hooi afvoeren, bezoek van een hoefsmid, …

Praktische info:

Datum: tweewekelijks op woensdag van 14 tot 15.30 uur

Plaats: Hoofdingang Provinciedomein Huizingen, Henri Torleylaan 100 in Huizingen (Beersel)

Prijs: gratis

Beleidsverantwoordelijke: Walter Zelderloo, gedeputeerde voor provinciedomeinen, 016 26 70 38, kabinet.zelderloo@vlaamsbrabant.be

Dienst: Provinciedomein Huizingen, Tel. 02 383 00 20, provinciedomein.huizingen@vlaamsbrabant.be

 

Monique Swinnen

Gedeputeerde voor communicatie, Provincieraad Vlaams-Brabant

Sara Hermans

Dienst communicatie, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be