Partners slaan handen in elkaar om van Grote Getevallei een klimaatbestendig landschap te maken dat open staat voor bezoekers

De raad van de provincie Vlaams-Brabant keurde een samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant, Natuurpunt, de gemeente Linter en Regionaal Landschap Zuid-Hageland goed. Deze overeenkomst regelt de afspraken over het beheer van het natuurreservaat Grote Getevallei in Linter.

 

“De Grote Getevallei, ook gekend als Grote Ge(k)te, is één van de grootste provinciale natuurreservaten in Vlaams-Brabant”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu en waterlopen. “We willen van dit schitterende rivierlandschap een klimaatbestendig stuk natuur maken met een hoge graad aan biodiversiteit. Het is ook een buffergebied voor overtollig regenwater. Het gebied is, als onderdeel van een wandelnetwerk en de aanwezigheid van recreatieve infrastructuur, zoals de kamsalamanderhut en een paalkampeerzone, ​ aantrekkelijk voor bezoekers en dat versterkt zeker en vast de streekidentiteit. Om dit alles in goede banen te leiden doen wij, als eigenaar van het natuurgebied, een beroep op de medewerking van Natuurpunt, de gemeente Linter en Regionaal Landschap Zuid-Hageland”.

Het natuurreservaat van de Grote Getevallei is het leefgebied van beschermde dieren en planten
Het natuurreservaat van de Grote Getevallei is het leefgebied van beschermde dieren en planten

Samen werken in en aan een natuurparel

De samenwerking tussen de partners is door de jaren spontaan gegroeid en wordt nu in een officiële overeenkomst vastgelegd.
Zo zorgt Natuurpunt voor het ecologisch beheer van het natuurreservaat. Regionaal Landschap Zuid-Hageland zorgt ervoor dat het gebied aantrekkelijk is voor bezoekers en onderhoudt de wandelpaden. De gemeente Linter staat in voor het onderhoud van de infrastructuur.

Het provinciaal natuurontwikkelingsproject ‘Grote Getevallei’ startte in 1998. Na 20 jaar kon zo’n 210 ha aangekocht worden. In 2014 droeg de provincie Vlaams-Brabant het beheer van het natuurgebied over aan Natuurpunt. In 2018 werd het gebied door de Vlaamse overheid erkend als een natuurreservaat.

 

Biodivers landschap met waterbuffer

Het gebied kent een mozaïek aan bloemrijke graslanden, poelen, moerassen en broekbossen. Die vormen het leefgebied voor een aantal bijzondere planten en dieren. ​
De kamsalamander, ook wel Getedraak genoemd, is de bekendste. Maar ook grauwe klauwier, blauwborst en waterspitsmuis voelen er zich thuis.
Deze koesterburen zijn het uithangbord van de streekeigen biodiversiteit van de Getevallei.

Bovendien vervult de vallei een belangrijke rol als waterbuffer. Bij hoog water houden de komgronden het water op voor het schade aan bewoning kan veroorzaken verder stroomafwaarts.
Het reservaat is dan ook een belangrijke robuuste groen-blauwe eenheid.

De Grote Getevallei is een leefgebied van de bedreigde kamsalamander
De Grote Getevallei is een leefgebied van de bedreigde kamsalamander

Natuurpracht Getevallei trekt wandelaars en fietsers aan

Het natuurreservaat Grote Getevallei wordt doorkruist door het wandelnetwerk Getevallei. ​
In het gebied staan sinds november 2019 twee wandeltellers, één aan de kamsalamanderhut en de andere aan de ‘Golden Geet’, de hangbrug over de rivier. ​
Vorig jaar registreerde de tellers zo’n 60.000 personen. Nu al zijn er meer bezoekers dan vorig jaar en de schatting tegen het einde van het jaar zal rond de 75.000 bezoekers en wandelaars liggen. De coronacrisis heeft ook hier voor een stijging van het aantal wandelaars gezorgd, dat is te merken aan de pieken in de lockdownperiodes.

De kamsalamanderhut ligt aan de ‘Ijzerenweg’, het fietspad van Tienen over Zoutleeuw naar Diest. Wat verderop aan het fietspad, aan de aftakking Zoutleeuw-Diest, staat een fietsteller. Daar worden jaarlijks zo’n 100.000 fietsbewegingen geregistreerd. ​ Het is één van de meer bereden trajecten in de provincie.


Deze maand nog diende de provincie Vlaams-Brabant de kandidatuur in om de ruimere Getevallei te laten erkennen als Vlaams Landschapspark.

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Frederik Vanlerberghe

Dienst leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be