Paarden natuurlijk!

Naar een natuurlijke integratie van paard en landschap in de leemstreek

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en Regionaal Landschap Zuid-Hageland starten met het project ‘Paarden natuurlijk!’. Hiermee gaan ze, met steun van de provincie Vlaams-Brabant, het paard op een natuurlijke en duurzame manier integreren in de leemstreek.

Paarden zijn niet meer weg te denken uit de open ruimte in Vlaams-Brabant. De Regionale Landschappen Zuid-Hageland en Pajottenland & Zennevallei zien in deze ‘verpaarding’ van Vlaanderen kansen voor landschap, dier en natuur. De bedoeling van het project ‘Paarden natuurlijk!’ is een duurzame integratie van paard en landschap in de leemstreek, een geografische regio in het zuiden van Vlaams-Brabant. De paardenhouders worden hierbij ondersteund en ‘bijgeschoold’ tot landschapsbouwers.
Op die manier kan het welzijn van de paarden verhogen en de biodiversiteit in de leemstreek vergroten.

‘We zetten hierbij in op terreinrealisaties en draagvlakverbreding’, zegt Gunther Coppens, voorzitter van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. ‘Concreet zullen wij samenwerken met paardenhouders om kruidenrijke graslanden te verkrijgen, kleine landschapselementen, zoals schaduw- en knotbomen, hagen, heggen en houtkanten, aan te planten en natuurlijke schuilplaatsen en afsluitingen te voorzien. Waar mogelijk, houden we rekening met de aanleg van een poel’.

‘Met dit project versterken we de biodiversiteit op de paardenweides. Een hoge biodiversiteit heeft een dempende werking op invloeden die het landschap en het leven erin onder druk zetten zoals erosie en overbemesting. Daarnaast bevorderden we de gezondheid, het welzijn en het natuurlijke voedselaanbod voor paarden en andere fauna in de paardenwei. Op die manier zijn paarden een troef voor natuur én landschap’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid.

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt dit project met een subsidie van 59.827,15 euro in het kader van het subsidiereglement voor duurzame biodiversiteitsprojecten.
Het project streeft de inrichting van minstens 20 hectare paardenweides na, 10 hectare in het werkingsgebied van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en 10 hectare in het werkingsgebied van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei.

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei speelt ook in op de traditie van het Brabants Trekpaard, dat deel uitmaakt van de Pajotse streekidentiteit. Tijdens het Bruegeljaar 2019 worden deze paarden extra in de verf gezet via een demo en een cursus boomslepen.

 

 

 

 

Tie Roefs

Gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid, Provincie Vlaams Brabant

Bart Vandermaesen

Dienst Leefmilieu, Provincie Vlaams Brabant

Elyn Remy

Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei

Maarten Vanderhallen

Regionaal Landschap Zuid-Hageland

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be