Overstromingsgebied Nekkerbos in Grimbergen uitgebreid

De werken om de buffercapaciteit van het gecontroleerde overstromingsgebied ‘Nekkerbos’ in Grimbergen uit te breiden zijn klaar. Hiermee wil de provincie Vlaams-Brabant de terugkerende problemen van wateroverlast in het stroomgebied van de Maalbeek verder aanpakken

Bij hevige of langdurige regenval treden de waterlopen in Grimbergen geregeld buiten hun oevers. Vooral het gebied tussen de ’s Gravenmolen en de Wolvertemsesteenweg kampt met wateroverlast vanuit de Maalbeek en de Bruinborrebeek.

In 2009 legde de provincie Vlaams-Brabant het toenmalige gecontroleerde overstromingsgebied ‘Nekkerbos’, met een buffercapaciteit van 45.000 m³, in Grimbergen aan. Ook het meer stroomopwaarts gelegen overstromingsgebied ‘Beverbos’ in Wemmel, met een buffercapaciteit van 10.000 m³, moest het risico op wateroverlast in de Maalbeekvallei terugdringen.

Ondanks deze overstromingsgebieden bleef het stroomgebied van de Maalbeek gevoelig voor wateroverlast. Zowel in geval van langdurige regenval als bij felle onweersbuien volstond de bestaande buffercapaciteit niet en liep het overstromingsgebied ‘Nekkerbos’ over.

“Om de kans op overstromingen verder te beperken, hebben we de buffercapaciteit van het bestaande gecontroleerde overstromingsgebied ‘Nekkerbos’ uitgebreid”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen. “Met dit project creëerden we een extra buffercapaciteit van 10.000 m³ en blijft het ecologisch meest waardevolle gedeelte van de Nekkerwei gespaard van ongewenste overstromingen”.

Om deze bijkomende buffercapaciteit te realiseren, heeft de provincie Vlaams-Brabant een deel van de voormalige stortplaats afgegraven en werd het ecologisch minst waardevolle deel van de natuurzone Nekkerwei mee ingeschakeld als tijdelijk overstroombaar gebied.

De oorspronkelijke dijk op de linkeroever van de Maalbeek werd gedeeltelijk verwijderd. Tussen de Roostbaan en het overblijvende gedeelte van de oorspronkelijk dwarsdijk, ter hoogte van de knijpconstructie, ligt nu de nieuwe dijk.

De firma ETH uit Geldenaken realiseerde de uitbreiding voor een bedrag van 194.443,88 euro.
Zo komt de totale kostprijs voor het uitgebreide overstromingsgebied ‘Nekkerbos’ op 470.000 euro.
De kostprijs voor grondaankopen bedroeg 12.300 euro.

Infobord

PDF - 1.8 Mb

Bart Nevens

Gedeputeerde voor waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Stijn Coppens

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be