Overstromingsgebied Nekkerbos in Grimbergen breidt uit

De provincie Vlaams-Brabant start in oktober 2018 met de werken om het gecontroleerde overstromingsgebied ‘Nekkerbos’ in Grimbergen uit te breiden. Met de extra buffercapaciteit worden de terugkerende problemen van wateroverlast in het stroomgebied van de Maalbeek verder aangepakt.

Bij hevige of langdurige regen treden de waterlopen in Grimbergen geregeld buiten hun oevers. Vooral het gebied tussen de ’s Gravenmolen en de Wolvertemsesteenweg, en in het bijzonder het laagst gelegen gedeelte van de Bruinborrebeekvallei, heeft dan af te rekenen met wateroverlast vanuit de Maalbeek en de Bruinborrebeek.

In 2009 legde de provincie Vlaams-Brabant het gecontroleerde overstromingsgebied ‘Nekkerbos’ in Grimbergen, met een buffercapaciteit van 45.000 m³,  aan. En ook het meer stroomopwaarts gelegen overstromingsgebied ‘Beverbos’ in Wemmel, met een buffercapaciteit van 10.000 m³.

‘Ondanks deze overstromingsgebieden blijft het stroomgebied van de Maalbeek voor wateroverlast zorgen. Zowel in geval van langdurige regenval als bij felle onweersbuien volstaat de bestaande buffercapaciteit niet en loopt het overstromingsgebied over. Om de kans op overstromingen verder te beperken, gaan we de buffercapaciteit van het bestaande gecontroleerde overstromingsgebied ‘Nekkerbos’ uitbreiden’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen.

Om de bijkomende buffercapaciteit te realiseren wordt een deel van de voormalige stortplaats afgegraven en wordt het ecologisch minst waardevolle deel van de natuurzone Nekkerwei mee ingeschakeld als tijdelijk overstroombaar gebied.
Met dit project wordt een extra buffercapaciteit van 10.000 m³ gecreëerd en blijft het ecologisch meest waardevolle gebied van de Nekkerwei stroomafwaarts het overstromingsgebied volledig gevrijwaard.

De uit te voeren werken omvatten het afgraven van het gedeelte van de bestaande langs- en dwarsdijk, gelegen op de linkeroever van de Maalbeek, en de aanleg van een nieuwe dijk tussen de bestaande dwarsdijk ter hoogte van de knijpconstructie en de Roostbaan.

De uitbreiding van het overstromingsgebied Nekkerbos werd toegewezen aan de firma ETH uit Geldenaken voor het bedrag van 143.381,98 euro.
De kostprijs voor aankoop van gronden bedraagt 12.300 euro.

De werken starten in oktober 2018 en zijn vermoedelijk afgerond  tegen eind 2018.

Monique Swinnen

Gedeputeerde voor waterlopen, Provincie Vlaams Brabant

Peter Maris

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be