Overstromingsgebied aan Genovevabeek moet wateroverlast in Oplinter voorkomen

Op 20 september keurde de provincieraad de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant, Watering ‘De Grote Gete’, Aquafin en Fluvius goed. De partners gaan samen de wateroverlast en overstromingen van de Genovevabeek in Oplinter (Tienen) aanpakken.

 

De Genovevabeek, een onbevaarbare waterloop van de tweede categorie, is in het beheer van Watering ‘De Grote Gete’. Deze beek stroomt door de bebouwde kom van Oplinter, waar regelmatig overstromingen en wateroverlast optreden. In het bijzonder ter hoogte van de Dalweg en de Beekstraat.

De Genovevabeek afwaarts van de Herestraat
De Genovevabeek afwaarts van de Herestraat

Overstromingsgebied moet water bufferen

Daarom besloten Aquafin, Fluvius, Watering ‘De Grote Gete’ en de provincie Vlaams-Brabant om opwaarts van het centrum van Oplinter een gecontroleerd overstromingsgebied te voorzien op de Genovevabeek.

Dit overstromingsgebied levert niet alleen de verplichte compenserende buffering voor de rioleringswerken. Het benut ook de beschikbare ruimte maximaal om de gekende wateroverlast in en rond de Dalweg en de Beekstraat te milderen.

De samenwerkingsovereenkomst tussen Watering ‘De Grote Gete’, Aquafin, Fluvius en de provincie Vlaams-Brabant werd op 20 september goedgekeurd door de provincieraad.
“Hierin leggen de verschillende partners afspraken vast rond de projectfinanciering en de overheidsopdrachten voor de uitvoering van deze werken”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen.

“Via het 'Subsidiebesluit Polders en Wateringen' kan het Vlaamse Gewest de watering tot 75% subsidie toekennen voor ons aandeel in de werken. Hiertoe dienden we in 2020 een principiële subsidieaanvraag in. Het project is momenteel opgenomen op het reserveprogramma”, zegt Jos Lammens, voorzitter van de Watering ‘De Grote Gete’.


Afkoppeling en afvalwatercollector bleken onvoldoende

Eerder plande Aquafin er de aanleg van een afvalwatercollector zodat afvalwater niet langer rechtstreeks in de Genovevabeek terecht zou komen. Aansluitend plant Fluvius er afkoppelingswerken zodat regenwater niet langer in de riolering terechtkomt.

Voor deze rioolprojecten legt Watering ‘De Grote Gete’, in samenspraak met de provincie Vlaams-Brabant, buffer- en lozingsvoorwaarden op. Het gaat concreet om 250 m³ buffervolume per hectare aangesloten verharding en een maximum doorvoerdebiet van 20 l/s per hectare aangesloten verharding. ​

Na opmaak van de ontwerpplannen bleken de gevraagde buffer- en lozingsvoorwaarden moeilijk haalbaar binnen de rioleringsprojecten. Bovendien zouden ze niet leiden tot vermindering van de gekende wateroverlast in Oplinter. Vandaar dus dat een gecontroleerd overstromingsgebied soelaas moet brengen.

‘Dankzij deze samenwerking maken we een gecombineerde oplossing mogelijk, met zowel verbetering van de waterkwaliteit als reductie van het risico op wateroverlast’, besluit gedeputeerde Bart Nevens.

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Peter Maris

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Jos Lammens

Voorzitter, Watering De Grote Gete

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be