Overheden en bedrijven werken samen aan vernieuwing bedrijvenzone BUDA

Donderdag 24 mei 2018 — Meer dan 100 bedrijven en actoren kwamen op 23 mei in de First Kart-Inn in Machelen samen over de toekomst van de bedrijvenzone BUDA. Tijdens deze lunchmeeting ondertekenden de provincie Vlaams-Brabant, de steden Brussel en Vilvoorde, de gemeente Machelen, Voka, Voka Metropolitan, de Brusselse Havengemeenschap en de POM Vlaams-Brabant de samenwerkingsovereenkomst voor de herontwikkeling van deze zone.  

‘Er is een duidelijke nood aan geschikte bedrijventerreinen. Maar sinds de Raad van State het Vlaams Strategisch Gebied Brussel heeft vernietigd, is er geen wettelijk kader meer voor ontwikkelingen. Daarom is een gezamenlijke, op elkaar afgestemde, visie voor de bedrijvenzone Buda nu echt belangrijk’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

In het kader van het territoriaal ontwikkelingsprogramma voor de Noordrand (T.OP Noordrand) kwamen de betrokken partijen en overheden samen om te werken aan een gezamenlijke visie.
Om deze samenwerking vorm te geven, werd een overeenkomst opgemaakt tussen het departement Omgeving Vlaanderen, perspective.Brussels, de openbare Afvalstoffen Maatschappij, de provincie Vlaams-Brabant, de steden Brussel en Vilvoorde en de gemeente Machelen en belangrijke economische partners, zoals POM Vlaams-Brabant, Citydev, Voka Vlaams-Brabant, Voka Metropolitan, Beci en de Brusselse Havengemeenschap.

Ook de bedrijven zelf worden betrokken. Zo vond gisteren een eerste lunchmeeting plaats in het kader van de optimalisatiestudie voor de bedrijvenzone.
Tijdens deze workshops konden de bedrijven hun specifieke noden op tafel leggen en werd er samen gewerkt aan de toekomstige ontwikkeling.

‘Omdat we het belangrijk vinden om een haalbare en gedragen visie te ontwikkelen, vragen we de bedrijven ook in te stappen in een traject van ontwerpend onderzoek op maat van een site of bouwblok. Via deze ‘wervende werven’ worden concrete ideeën uitgetest op het terrein’” besluit gedeputeerde Ann Schevenels.

Nog tot midden juni kunnen de bedrijven uit het gebied zich hiervoor kandidaat stellen.

Ann Schevenels Gedeputeerde voor ruimtelijke planning at Provincie Vlaams Brabant
Els Van Loon Dienst ruimtelijke planning at Provincie Vlaams Brabant