Optimalisatiestudie bedrijvenzone Buda van start

Woensdag 18 april 2018 — Bedrijvenzone Buda is gekend om haar verleden met zware industrie, maar omwille van haar gunstige ligging en bereikbaarheid biedt Buda vandaag veel kansen aan nieuwe bedrijvigheid. De vraag naar betaalbare bedrijfsruimte is in deze regio groot en daarom startte de provincie met het optimalisatietraject Buda+ om de bedrijvenzone te doen heropleven.

Intussen is de optimalisatiestudie van start gegaan en worden ook bedrijven uitgenodigd om mee te werken aan dit traject. ‘Samenwerking is immers de enige manier om vooruit te geraken’, aldus Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. ‘Alle betrokken partners hebben zich achter het project geschaard en dat zorgt voor een frisse dynamiek. Jonge, innovatieve bedrijven vinden stilaan hun weg naar Buda en bovendien krijgen tijdelijke pop-ups de kans om de bedrijvenzone nieuw leven in te blazen.’

De optimalisatiestudie bekijkt hoe de zone in de toekomst leefbaarder gemaakt kan worden binnen een duurzame economische context. Hoe kunnen bedrijven ingeschakeld worden en volwaardig deel uitmaken van dit stadsdeel? Hoe kunnen de verschillende verkeersmodi beter op elkaar afgestemd worden? Hoe kwaliteitsgaranties inbouwen in de publieke ruimte met voldoende aandacht voor water, groen en hernieuwbare energie?


‘Het is duidelijk dat dit initiatief niet alleen verbetering zal brengen voor de bedrijven, maar ook voor de betrokken overheden, werknemers en omwonenden’, besluit gedeputeerde Ann Schevenels.


Kijk voor meer informatie op www.vlaamsbrabant.be/buda

Ann Schevenels Gedeputeerde at Provincie Vlaams Brabant
Frank Ilsbroux Provincie Vlaams Brabant
Katrien Coremans Dienst Ruimtelijke Planning-planoloog at Provincie Vlaams Brabant